AF Consulting UAB

Отрасль:
Консалтинг, аудит, бухгалтерия
Размер компании:
меньше 10 сотрудников

AF CONSULTING UAB, має своїми партнерами групу компаній в регіоні Венето-Італія.

Об'єктивними цілями є пошук компаній з Венето та Європи, які зацікавлені в пошуку нових ринків завдяки своїм новим продуктам та патентам. ми пропонуємо підтримку для представлення своїх продуктів на ярмарках, ми створюємо рекламні матеріали, веб, відео рекламу, електронну комерцію, логістичні послуги, шукаємо потенційних роздрібних торговців, дистриб’юторів, пропонуємо ексклюзивні контракти, ми допомагаємо з перекладачами, зустрічаємося з юристами, бухгалтерськими дослідженнями, банками, відзначимо, ми оцінюємо фінансову участь у місцевих компаніях. ми зацікавлені в ринках країн північної Європи та країн східної Європи.Директор L.M.

AF CONSULTING UAB, has as its partners a group of companies in the Veneto-Italy Region.Objective goals are the search for companies from Veneto and Europe, interested in exploring new markets thanks to their new products and patents. we offer support to present their products in fairs, we design advertising material, web, video advertising, e-commerce, logistic service, we look for potential retailers, distributors, offering exclusive contracts, we assist with interpreters, meetings with lawyers, accounting studies, banks, we note, we evaluate the financial participation in local companies. we are interested in the markets of the countries of northern europe, and countries east of europe. Administrator L.M.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте