Резюме от 21 сентября 2022

Людмила

Internal Auditor, методолог

Занятость:
Полная занятость, неполная занятость.
Возраст:
57 лет
Город проживания:
Киев
Готов работать:
Киев, Удаленно

Контактная информация

Соискатель указал телефон, эл. почту и Facebook.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Начальник Служби внутрішнього аудиту

с 03.2020 по 02.2022 (1 год 11 месяцев)
Небанківська фінансова установа, Київ (Фінансові послуги)

Методологічне забезпечення всіх процесів фінансової установи з Нуля, в т.ч. політики, інструкції, положення, регламенти, тощо. Обов'язки з внутрішнього аудиту з Нуля. Підготовка листів на НБУ та наказів щодо діяльності установи.
Методологія аудиту (Стандарти, положення, порядки, інструкції) відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
Здійснення перевірок діяльності фінансової установи, в т.ч. з фінансового моніторингу.
Складання аудиторських звітів, планування діяльності.
Моніторинг виконання рекомендацій за результатами перевірок.

Заступник начальника відділу організації роботи сховищ та кас перарахування управління інкасації

с 01.2017 по 12.2018 (1 год 11 месяцев)
Державний банк, Киев (Банк)

Організація роботи сховищ цінностей та кас перерахування, методологічне супроводження, взаємозвязок з підрозділом інкасації, участь в проведенні навчань з начальниками служб, перевірки організації діяльності кас перерахування. Проведення семінарів працівникам інших банків в Центрі підготовки банк.спеціалістів

Начальник Служби внутрішнього аудиту

с 04.2012 по 10.2016 (4 года 6 месяцев)
Банк, Київ (банк)

Організація внутрішнього аудиту банку згідно вимог НБУ, Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту. Оцінка системи внутрішнього контролю банку, надання керівництву рекомендацій щодо підвищення ефективності процесів управління ризиками, системи контролю і корпоративного управління. Ризик –орієнтовне планування і проведення аудиторських перевірок. Складання аудиторських висновків, звітів керівництву про результати перевірки, існуючі комплаєнс -ризики, операційні ризики для прийняття необхідних заходів щодо усунення недоліків і зауважень. Координування взаємозв'язку з зовнішніми аудиторами. Консультування підрозділів. Взаємозв'язок з питань, що належать до аудиторської роботи з НБУ. Участь в зборах Спостережної ради, правління банку, комітетах, робочих групах. Внесення пропозицій щодо доопрацювання / актуалізації внутрішніх нормативних документів, змін умов існуючих і розробка нових продуктів Банку (включаючи тарифи та процентні ставки).

Головний аудитор, начальник служби аудиту

с 11.2009 по 04.2012 (2 года 5 месяцев)
Банки, Київ (Банк)

Аудиторські перевірки різних напрямків банківської діяльності, складання звітів керівництву, НБУ. Приведення у відповідність внутрішньої нормативної бази банку.

Керівник групи методологічного забезпечення банківських процесів

с 04.2009 по 10.2009 (6 месяцев)
Актив-банк, Київ (банк)

Координування процесу розробки нормативних документів, складання плану написання внутрішніх нормативних документів банку та контроль його виконання, моніторинг законодавчої бази і надання рекомендацій структурним підрозділом про доопрацювання, розробці, внесення змін до нормативної бази для підтримки її в актуальному стані.

Начальник управління внутрішнього контролю

с 11.2007 по 04.2009 (1 год 5 месяцев)
Актив- банк, Київ (Банк)

Контроль за виконанням процедур, які розмежовують завдання та відповідальність підрозділів і співробітників банку; контроль за виконанням внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку; виявлення операційних ризиків і сприяння прийняттю заходів щодо їх усунення, організація і здійснення раптових ревізій підрозділів і деяких співробітників, які відповідальні за отримання, розподіл, видачу та зберігання грошових і матеріальних цінностей; попередження виникнення несприятливих інцидентів, виявлення чинників, які до них призводять і виправлення або мінімізація наслідків, які призвели до суттєвих помилок; контроль за складанням достовірної, надійної і повної фінансової звітності; забезпечення своєчасної, достовірної та повної інформації керівництву банку про ризики операцій для прийняття ним необхідних заходів і рішень. Участь в розробці внутрішньої нормативної бази, контроль за актуальністю і своєчасністю її поновлення.

Головний бухгалтер філії, головний бухгалтер відділення, заст.головного бухгалтера відділення, економіст, головний спеціаліст валют. відділу / в.о. начальника валютного відділу

с 03.1994 по 10.2007 (13 лет 7 месяцев)
банк, Запоріжжя (банк)

Контроль і облік банківських і внутрішньобанківських операцій: відкриття, ведення та закриття рахунків юр. і фіз. особам, складання стат. звітності, звітності в ГБ, податкову, фонди соцстраху, пенсійний фонд. Контроль укладених угод по активних і пасивних операціях: параметри, рахунки, види застав.
Внесення пропозицій щодо актуалізації діючих банківських продуктів, тарифів та інших умов обслуговування протягом їхнього життєвого циклу.
Досвід роботи оператором АРМ - бухгалтера по 3 і 4 моделі ведення коррахунку.
Виконувала обов'язки відповідального працівника за здійснення фін. моніторингу.
Контроль за операційної роботою відділення: відкриття, ведення та закриття рахунків юрид. і фіз. особам, кредитними, депозитними та касовими операціями, зведення документів дня. Ведення обліку ПДВ, БПК, валютних платежів, активно-пасивних операцій, індивідуальних депозитних сейфів, банкоматів, банківських металів, платежів населення, грошових переказів, комунальних платежів.
Контроль внесених угод в опердні (функції БЕК-офісу).


Образование

Київський інститут народного господарства

Обліково-економічний, Київ
Высшее, с 1982 по 1986 (3 года 9 месяцев)

Спеціальність: Облік та аналіз господарчої діяльності в промисловості


Дополнительное образование

 • Аудит банк. операцій (2008, 2012, 2014 - 3 недели)
 • Операційні ризики (2008, 2дня)
 • Аудит операцій з платіжними картками (2008, 2дня)
 • МСФЗ (2020, 2 місяця)
 • Сертифікований головний бухгалтер по МСФЗ (2021, 40 годин)
 • Стандарти ризик-менеджменту на практиці (2021, 25 год)
 • Внутрішній аудит та система СВК (2021, 40 годин)
 • IAPBE. Professional Internal Auditor (2021, 2 місяця)

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
Word, excel, опердні банку : Би-2, rs-банк, sr- банк; 1-С 8 бухгалтерия), Бест-Звіт ( облік НДС), IS-card.


Знание языков

 • Украинский — свободно
 • Английский — начинающий
 • Русский — свободно

Рекомендации

Рекомендації за запитом
Голова Спостережної Ради банку, головний бухгалтер та ін., Банки, 0639678356


Дополнительная информация

Найбільш важливі досягнення в житті і кар'єрі: Вела облік приватного підприємства на єдиному податку, працювала викладачем в МАУП з дисципліни "Бухоблік, аналіз і аудит в банку".
Відомості: Особисті якості - цілеспрямованість, оптимізм, вимогливість, бажання навчатися, комунікабельність, вміння керувати колективом.


Другие резюме этого кандидата

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: