Резюме от 13 января 2019

Пономаренко Олександра Олександрівна

Бухгалтер

Полная занятость.

Возраст:
29 лет
Город:
Кривой Рог

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Дополнительная информация

Резюме
Пономаренко Александра Александровна
Бухгалтер
Полная занятость.
Возраст:29 лет
Город:Кривой Рог
Контактная информация
Телефон:[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Эл. почта:[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Дополнительная информация
Резюме
________Пономаренко Олександара Олесандрівна
Прізвище, ім’я, по-батькові

Контактна інформація: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Мета: отримання посади бухгалтера.

Досвід роботи:
дата надходження: 25.09.2018р.
закінчення :
найменування підприємства: КЗ «Криворізький районний центр ПМСД»
назва вашої посади: В.о.головного бухгалтера
функціональні обов'язки: Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності закладу і технології оброблених облікових даних.
Організація роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунок бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності закладу, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
Участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві,оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів закладу. Робота з підготовки пропозицій головного лікаря щодо:
- визначення облікової політики, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності закладу;
- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу, звітності і контролю господарських операцій;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

дата надходження: 01.04.2015р.
закінчення : 20.06.2018р.
найменування підприємства: КЗ «Криворізький районний центр ПМСД»
назва вашої посади: Бухгалтер 2-ї категорії.
функціональні обов'язки: Ведення обліку ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, подорожніх листів. Оформлення актів звірок з матеріально-відповідальними особами, та організаціями.Проведення інвентаризації та її подольше оформлення. Складання звітів в программі M.E.Doc.

Освіта:
дата надходження: 01.09.2006р.
закінчення : 23.06.2011р.
назва навчального закладу, назва факультету: Криворізький економічний інститут «Криворізький національний університет ім.. Вадима Гетьмана» Обліково-економічний факультет, Контроля і ревізії.
рівень освіти: закінченна вища (спеціаліст) .
назва спеціальності: Облік і аудит.

Професійні навички та знання: Навички роботи з програмним забезпеченням (MS Office (Word, Excel, Outlook,Access) Internet, M.E.Doc, 1С-бухгалтерия 8 та інші.
Цілеспрямованість, комунікабельність, відповідальність, сумлінність, дисциплінованість, оптимізм, здатність до швидкої адаптації і навчання, аналітичний склад розуму, велике бажання розвиватись в професійному напрямку, вміння працювати в команді, бажання вивчати все нове, отримувати різноманітну інформацію та вміло використовувати її.


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме в категории
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: