Резюме от 13 января 2019 PRO

Дождікова Олена

Медсестра

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

Возраст:
44 года
Город:
Полтава
Готов переехать в:
Киев, Харьков

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Палатна медична сестра

с 03.2018 по наст. время (10 месяцев)
ПЦ ПОКЛ, Полтава (Медицина)

Палатна медична сестра

с 01.2011 по 10.2011 (9 месяцев)
Полтавська 2-га мiська клiнiчна лiкарня (Ендокринологiчне вiддiлення), Полтава (Медицина)

1. Здiйснювала догляд за хворими i стежила за дорученими палатами медичному, господарчому i санiтарно-гiгiєнiчному вiдношеннi пiд керiвництвом палатного ординатора i ст. медсестри,згiдно стандартiв по органiзацii i виконанню робiт платними медсестрами.
2. Вимiрювала температуру хворого вранцi i ввечерi,заносила цi данi в iсторiю хвороби.
3. Пiдготовлювала хворих до
рентгенологiчних,функцiональних,лабораторних дослiджень,контролювала повернення iсторiй хвороб у вiддiлення пiсля проведення обстеження,а також,щоб результат обстеження був занесенний в iсторiю хвороби.
4. Проводила забiр бiологiчного матерiалу на лабораторнi дослiдження i направляла його в лабораторiю.
5. Пiд час прийому хворого в палату перевiряла якiсть проведення санiтарної обробки,створювала хворому необхiднi умови,забезпечувала предметами догляду.
6. Отримувала вiд ст. медсестри необхiднi для хворих лiки i предмети догляду,слiдкувала за термiнами,умовами зберiгання лiкарських засобiв.
7. Проводила зважування хворих.
8. Знайомила хворих з розпорядком дня у вiддiленнi.
9. Проводила санiтарно-освiтню роботу серед хворих.
10. Здiйснювала прийом-здачу чергувань бiля лiжка хворого.
11. Забезпечувала санiтарний порядок i тишу в палатах,особисту гiгiєну хворих.
12. Годувала тяжко хворих i контролювала виконання встановленого режиму i дiєти,а також слiдкувала за вiдповiдним зберiганням продуктiв харчування.
13. Слiдкувала за вiдвiдуванням хворих рiдними i органiзацiєю передач.
14. Контролювала виконання лiкувально-охоронного режиму.
15. Вела медичну та облiкову документацiю.
16. Слiдкувала за чистотою та справнiстю медичного обладнання.
17. Слiдкувала за хворими пiд час процедур,термiново доповiдала лiкарю про змiни стану хворого.
18. Проводила виклик лiкарiв консультантiв з iнших вiддiлень через ст. медсестру по призначенню зав.вiддiленяя або палатного ординатора.
19. Дотримувалася заходiв по профiлактицi профессiйних контактiв з кров"ю.
20. Приймала участь в професiйних конференцiях.
21. Раз на 5 рокiв пiдвищувала свою квалiфiкацiю в навчальних закладах пiслядипломної освiти.Проходила атестацiю з метою присвоєння(пiдвищення,пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї.

Дільнична медична сестра

с 02.2005 по 12.2010 (5 лет 10 месяцев)
Руденківська лікарська амбулаторія, с.Руденківка (Сімейна медицина)

1. Організація роботи амбулаторно-поліклінічних закладів;
2. Надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в амбулаторних умовах та вдома;
3. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку;
4. Нервово-психічний та фізичний розвиток дітей;
5. Основи психології здорової та хворої дитини;
6. Основи загальномедичних і клінічних дисциплін;
7. Клініку найбільш поширених дитячих захворювань;
8. Правила догляду за хворими дітьми та новонародженими;
9. Особливості догляду за недоношеними дітьми та дітьми із групи ризику;
10. Принципи раціонального вигодовування
11. Методи загартування та фізичного виховання дітей;
12. Календар щеплень, правила їх проведення і протипоказання до них;
13. Основи диспансеризації;
14. Фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
15. Основні принципи проведення санітарно-профілактичної роботи з дітьми та батьками;
16. Методи роботи в соціально-неблагонадійних сім'ях;
17. Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
18. Правила асептики та антисептики;
19. Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням;
20. Правила оформлення медичної документації;

Кабінетна медсестра

с 02.2003 по 02.2004 (1 год)
Новосанжарськая районна лікарня, Нові Санжари (Медицина)

1. Готувала операційну і учасників до проведення операції
2. Стежила за своєчасною доставкою хворого в операційну, правильним його розташуванням на операційному столі і транспортуванням з операційній.
3. Надавала допомогу учасникам операції при її проведенні , забезпечуючи учасників необхідними інструментами , матеріалами, апаратурою.
4. В ході операції стежила за своєчасним поверненням інструментів і перев'язувального матеріалу.
5. Стежила за дотриманням правил асептики і антисептики всім персоналом, що знаходиться в операційній.
6.По закінченні операції збирала інструменти, перераховувала їх ; виробляла відповідну обробку інструментів.
7. Готувала білизну, перев'язувальний та шовний матеріал , одяг , маски , інструменти та апарати до стерилізації ; контролювала якість стерилізації.
8. Стежила за своєчасним направленням на гістологічне та бактеріологічне дослідження матеріалу, взятого під час операції від хворого.
9. Вела необхідну обліково- звітну документацію .
10. Перевіряла наявність стерильної білизни , матеріалів , розчинів, інструментарію , справність апаратури, санітарний стан операційної. Після закінчення робочого дня вела підрахунок витрачених та залишків білизни і матеріалів операційної.


Образование

Полтавський базовий медичний коледж

Сестринська справа, Полтава
Среднее специальное, с 09.1996 по 06.1998 (1 год 9 месяцев)


Дополнительная информация

Удосконалення сестер медичних терапевтичних відділень і кабінетів (2011 р. , 1 місяць)
Лікувально - оздоровчий масаж (2012 р., 1,5 місяця)


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: