Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську
Наскільки ваша компанія готова брати на роботу ветеранів? Пройдіть опитування
Резюме от 22 апреля 2024

Личные данные скрыты

Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты, но ему можно отправить сообщение или предложить вакансию.

Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/7692189

Финансовый директор, заместитель, начальник финансового отдела

Занятость:
Полная занятость, неполная занятость.
Город проживания:
Киев
Готов работать:
Киев, Львов, Тернополь, Удаленно, Ужгород, Хмельницкий, Черновцы

Контактная информация

Соискатель скрыл свои личные данные, но вы сможете отправить ему сообщение или предложить вакансию, если откроете контакты.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Опыт работы

Фінансовий директор, керівник фінансово-економічних служб

с 11.2015 по наст. время (8 лет 5 месяцев)
Харчова промисловість

•стратегічне та поточне планування діяльності компанії (в т.ч. сценарне прогнозування та моделювання);
•контроль, планування і управління грошовими потоками групи компаній, оптимізація фінансового навантаження (на щоденній/щомісячній основі);
•розробка та впровадження системи бюджетування діяльності компанії (короткострокового та довгострокового), її допрацювання під потреби менеджменту (розробка єдиного регламенту і методик для формування планів, визначення форматів, ключових показників діяльності і т.п.);
•довгострокове і поточне планування діяльності компаній, складання прогнозів, моделювання сценаріїв діяльності, обгрунтування нових інвестиційних проектів;
•складання регламентованої звітності згідно облікової політики компанії та МСФЗ (P&L, BS, CF та інші);
•розрахунок проміжних результатів діяльності групи компаній (оперативний факт з детальним аналізом можливих відхилень: складання P&L, проведення факторного аналізу маржинальності продукції, аналіз поточних операційних витрат; інші оперативні звіти, що відображають поточну ситуацію в господарській діяльності);
•оперативне управління фінансово-економічною діяльністю компаній на щоденінй основі, взаємодія з іншими підрозділами з метою прийняття оптимальних рішень в інтересах діяльності компаній;
•контроль і організація ведення управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, складання регулярної звітності, регулярний аналіз фінансово-економічного стану підприємтв (фінансова звітність для менеджменту компанії, бухгалтерська і податкова звітність для зовнішніх користувачів, оперативна звітність)
•податкове планування, виявлення фінансових і податкових ризиків, оптимізація оподаткування;
•розробка і контроль дотримання єдиної методології обліку, єдиних принципів та форматів звітності на всіх підприємтсвах групи компаній, консолідація звітності;
•взаємодія з банками по питаннях використання банківських інструментів в діяльності (кредитний портфель, додаткове фінансування, зарплатні проекти, нові інвестиційні проекти і тп.);
•організація роботи та управління фінансовими та ІТ департаментами групи компаній, оцінка роботи підлеглих;
•автоматизація управлінського обліку на всіх підприємтсвах групи компаній (на базі 1С 7.7, 8.3);
•контроль та оптимізація бізнес-процесів компанії, виявлення та управління ризиками, їх мінімізація;

Провідний економіст

с 10.2010 по 11.2015 (5 лет 1 месяц)
Національні виробничі групи компаній, Киев (Харчова промисловість)

•консолідація і детальний аналіз управлінської звітності групи бізнес-юнітів (молочні заводи в Україні та за кордоном);
•контроль та аналіз виробничої, економічної та фінансової діяльності підприємств групи;
•комплексний аналіз маржинального доходу в оперативній та фінансовій звітності групи компаній;
•участь в розробці та впровадженні системи бюджетування та управлінського обліку;
•формування бюджету підприємства, контроль його виконання та аналіз ключових показників ефективності;
•розрахунок планової та аналіз фактичної собівартості продукції, калькуляція витрат на виробництво продукції;
•аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та структурних підрозділів, надання звітів для керівництва за економічними показниками (ефективність виробництва, продаж продукції, витрати на виробництво продукції, заробітна плата, рух грошових коштів і т.п.);
•короткострокове і довгострокове планування діяльності компанії;
•складання регламентованої звітності згідно облікової політики компанії та МСФЗ (P&L, BS, CF та інші);
•складання різних похідних звітів на основі даних оперативного та фінансового управлінського обліку;
•розробка, вдосконалення та оптимізація форматів управлінської звітності;
•моделювання існуючих бізнес-процесів та майбутніх проектів компанії;
•безпосередня участь в проекті оптимізації та автоматизації управлінського і фінансового обліку згідно облікової політики компанії та МСФЗ (впровадження автоматизованої системи управлінського обліку – ІНТАЛЕВ: Корпоративний менеджмент);
•написання технічних завдань для розробки необхідних звітів і форм в обліковій системі;
•тестування нового функціоналу облікової системи (в якості кінцевого користувача).

Знание языков

Английский — средний

Дополнительная информация

ДЕТАЛЬНЕ РОЗГОРНУТЕ РЕЗЮМЕ - ЗА ЗАПИТОМ

Досягнення:

успішний досвід створення систем управлінського обліку з нуля в групі компаній;
успішний досвід розробки та впровадження систем бюджетування в групі компаній;
успішний досвід впровадження і автоматизації фінансового обліку;
повне розуміння структури, правил підготовки і аналізу фінансової звітності;


Навички і компетенції:

фінансове і бізнес планування;
бюджетування та моделювання;
аналіз звітності та фінансово-економічної діяльності компанії;
стратегічне планування;
управлінська та фінансова звітність;
автоматизація обліку та звітності;
організація роботи та управління фінансовим департаментом;
інвестиційні проекти.

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: