Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську
Резюме от 25 апреля 2024 Файл

Тетяна

Маркетолог, менеджер з постачання, збуту продукції

Возраст:
44 года
Город проживания:
Днепр
Готов работать:
Днепр, Киев, Одесса, Покровск, Удаленно, Харьков

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Загруженный файл

Версия для быстрого просмотра

Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.

РЕЗЮМЕ

Особисті дані:

П. І. Б.: Алтухова Тетяна Миколаївна.
Місто проживання: Покровськ.
Дата народження: 15 листопада 1979 р.
Телефон: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
E – mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Освіта – вища.
Період навчання
Назва навчального закладу
Спеціальність
Кваліфікація
Місто
1996 – 2001 р.
Донецький державний технічний університет
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Інженер - хімік - технолог
Донецьк
2004 – 2006 р.
Донецький державний університет економіки і торгівлі им. М. Туган - Барановського
маркетинг
Спеціаліст по маркетингу
Донецьк

Досвід роботи.
2021 – 2023 р. – інженер експлуатаційно-господарського відділу.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
Обов'язки:
• прогнозування рівня попиту на продукцію і послуги для підтримки необхідної постійної кількості запасів;
• формування планів закупівель на місяць, рік; аналіз його виконання та своєчасне коригування плану закупівель;
• проведення маркетингових дослідженнь щодо постачальників, дистриб’юторів, закупівель продукції та матеріалів, цін та умов постачання відповідно до встановленого завдання та асортименту;
• контроль наявності товару на складі і своєчасне поповнення запасів;
• формування та розширення господарських зв’язків з постачальниками та дистриб’юторами продукції, проведення перемовин, підготовка пропозицій щодо освоєння нових ринків;
• підготовка, узгодження й укладання договорів постачання, визначення ключових показників їх ефективності, подання пропозиції щодо можливості й доцільності встановлення прямого довгострокового постачання та його розширення;
• організація і контроль постачання продукції згідно з передбаченими в договорах строками, контроль кількісті, якості і комплектності продукції;
• планування логістики, визначення виду транспорту, спосіб доставляння, маршрути перевезень, контоль за логістичним процесом;
• формування бюджету закупівель на місяць, рік та аналіз його виконання; контроль за виникненням заборгованостей з боку підприємства;
• пошук нових перспективних постачальників, що пропонують найкращі умови ніж наявні, створення і підтримка добрих відносин з ними;
• прогнозування цінових тенденцій і їх впливу на майбутню діяльність підприємства.
• своєчасне складання та підготування фінансової та статистичної звітності.

2020 – 2021 р. – провідний фахівець відділу аналізу та планування постачання.
ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"
Обов'язки:
• аналіз організації матеріально-технічного постачання ;
• оцінка запасів сировини і матеріалів, розробка заходів для їх мінімізації;
• аналіз виконання квартальних і річних планів матеріально-технічного забезпечення;
• аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами;
• аналіз якості, отриманих від постачальників, матеріалів на відповідність стандартам і технічним умовам; аналіз претензій постачальникам за поставку недоброякісних матеріалів;
• оцінка ефективності роботи спеціалістів матеріально-технічного постачання щодо забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами згідно плану поставок;
• підготовка кошторису витрат по закупівлях та аналіз його виконання.

2017– 2020 р. – спеціаліст центру санітарно-гігієнічних досліджень.
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості міністерства охорони здоров'я України"
Обов'язки:
• проведення аналізу та оцінки фотохронометражних досліджень за умовами праці працюючих з метою визначення часу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці на робочих місцях з метою їх атестації;
• участь в оцінці гігієнічної класифікації праці з метою проведення досліджень і оцінки шкідливих виробничих факторів на підприємстві;
• проведення оцінки нормативно-методичних документів за концепцією управління здоров'ям робітників підприємств.

2013 – 2020 р. – приватний підприємець
2008 – 2013 р. – декретна відпустка.
2005 – 2008 р. – керівник відділу маркетингу.
ВАТ “Красноармійський динасовий завод”.
Обов'язки:
• Керування роботою відділу маркетингу - розробка плану роботи відділу, постановка і контроль задач, звітність і навчання персоналу;
• розробка маркетингової стратегії підприємства;
• розробка бюджету маркетингової діяльності підприємства і контроль розподілу маркетингового бюджету;
• складання щомісячного, щоквартального, щорічного маркетингового плану;
• оцінка ефективності комплексу маркетингових заходів;
• організація моніторингу якості продукції, що поставляється;
• аналіз задоволеності споживача продукцією і контроль своєчасного усунення претензій,
• розробка і виведення на ринок нової продукції;
• організація та проведення маркетингових досліджень;
• побудова збутової і цінової політики підприємства;
• розробка програм по формуванню попиту і стимулювання збуту;
• вивчення конкурентів і визначення конкурентноздатності підприємства;
• розробка стратегій просування продукції і рекламних заходів; складання короткострокових і довгострокових рекламних бюджетів;
• організація і проведення рекламних заходів та оцінка їх ефективності.
• робота з консалтинговими та рекламними агенціями;
• контроль за забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами та інформаційними послугами з метою виконання маркетингових задач підприємства;
• укладання і контроль за виконанням маркетингових договорів;
• участь у проведенні переговорів з постачальниками і споживачами;
• розробка документів, форм планової, облікової та звітної документації.

2004 – 2005 р. – менеджер відділу маркетингу.
ВАТ “Красноармійський динасовий завод”.
Обов'язки:
• здійснення аналізу вогнетривкого ринку і визначення цільових споживачів для пропозиції продукції; вивчення попиту на продукцію;
• здійснення моніторингу якості продукції;
• розробка, виведення на ринок і здійснення маркетингового супроводу нової продукції, упаковки, оцінка ефективності їх впровадження;
• участь в розробці цінової політики, дослідження умов продажу;
• маркетингові дослідження внутрішніх і зарубіжних ринків вогнетривкої продукції;
• дослідження конкурентів - відстеження їх цінової політики, умов постачання, якості і попиту продукції;
• робота з претензіями споживачів;
• участь у проведенні переговорів з постачальниками та споживачами;
• підготовка та укладення маркетингових і рекламних договорів;
• забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та інформаційними послугами з метою виконання маркетингових задач підприємства;
• проведення презентацій продукції потенційним споживачам;
• розміщення рекламної інформації в спеціалізованих виданнях; розробка рекламної продукції; організація участі підприємства в українських та зарубіжних виставках.

2001 – 2004 р. - менеджер зі сбуту продукції.
ВАТ “Красноармійський динасовий завод”.
Обов'язки:
• робота з наявною клієнтською базою і активний пошук нових споживачів;
• проведення переговорів зі споживачами та укладання договорів купівлі-продажу; контроль за їх виконанням;
• супровід і контроль замовлень в процесі їх виробництва;
• контроль за дотриманням правил зберігання та підготовки готової продукції до відвантаження;
• складання звітів про виконання плану реалізації продукції та їх аналіз;
• аналіз задоволеності споживачів продукцією підприємства;
• проведення заходів щодо просування продукції на ринку;
• прогнозування обсягу реалізації продукції.

Додаткова інформація.
Особисті якості: цілеспрямованість, ініціативність, відповідальність, пунктуальність, активність, креативність, комунікабельність, вміння працювати в команді, навички ведення переговорів, самостійне планування діяльності, організаторські якості.
Навички ПК: впевнений користувач Microsoft Word, Excel, Power Point, E-mail, Internet.

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: