Врачи без границ (Бельгия)

Вакансія від 16 січня 2020

Counselor educator

20 523 грн
Before taxation

Врачи без границ (Бельгия)
Некомерційні організації; 50–250 співробітників

Сєвєродонецьк

Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта.

Опис вакансії

Medecins Sans Frontieres (MSF) is an international, independent, medical humanitarian organization that delivers emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics, healthcare exclusion and natural disasters. We offer assistance to people based on need and irrespective of race, religion, gender or political affiliation. MSF Ukraine is looking for:

COUNSELOR EDUCATOR

Project: Advanced HIV Disease (AHD) project.

Location: Severodonetsk Luhansk Oblast.

Main duties:

 • Perform counseling and/or education sessions to patients, following different medical and mental health MSF protocols and procedures, in order to improve their psychosocial condition.
 • Identify the psychosocial, socio-economic and administrative needs for patients
 • Actively promote the availability of counseling services and carry out, individual or in group counseling, basic psycho educational sessions, to patients, their families (when needed), in order to alleviate their psychosocial difficulties within the project scope.
 • Refer patients to other specialists or other institutions for further assistance, when necessary in order to propose the best support available.
 • Participate in the creation of any material needed for counseling activities and look after it.
 • Keep files and statistics of daily activities and participate in team meetings to share experiences and discuss special cases with other counselors, preserving confidentiality.
 • Inform line manager of any problem of any kind arising during the day-to-day activities.
 • Take active part in trainings, supervisions/ intervisions and support the activities manager when necessary in doing sensitization for MSF staff or external partners about mental health /psychosocial issues.
 • Discuss difficulties and problems in counseling with supervisor.

Requirements:

Education:

• Counseling, social work, psychology or other similar degree/diploma.

Experience:

 • 1 year experience essential.
 • Experience with NGO desirable.

Languages:

• English language is desirable.

Competences:

• Results

• Teamwork

• Flexibility

• Commitment

• Service

Closing date: January 31, 2020 (due to the urgency of this position the recruitment can be finalized before the closing date of the position).

Type of agreement: Civil law agreement 4 months, extendable with labor agreement.

Gross monthly salary: 20 523 UAH before taxation.

«Лікарі без кордонів» (Medecins Sans Frontieres, MSF) — міжнародна, незалежна, медична гуманітарна організація, яка надає екстрену медичну допомогу людям, які постраждали від збройних конфліктів, епідемій, стихійних лих чи були виключеними з системи охорони здоров’я. Ми надаємо допомогу людям, виходячи з потреб та незалежно від раси, релігії, статі чи політичних вподобань. MSF в Україні шукає:

СПЕЦІАЛІСТ З ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

ТА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Проект: Проект з лікування ВІЛ-інфекції на пізній стадії.

Місцезнаходження: Сєвєродонецьк, Луганська область.

Основні обов’язки:

 • Проводити психологічні консультації та/або просвітницькі заняття з пацієнтами відповідно до різних медичних протоколів та процедур MSF, а також протоколів та процедур MSF щодо психічного здоров’я з метою покращення їхнього психосоціального стану.
 • Визначати психосоціальні, соціально-економічні та адміністративні потреби пацієнтів.
 • Активно повідомляти про наявність послуг з психологічного консультування та проводити індивідуальні або групові психо-просвітницькі сесії для пацієнтів, їхніх сімей (за потреби) з метою полегшення їхніх психосоціальних складнощів в рамках проекту.
 • Направляти пацієнтів до інших спеціалістів або інших установ для отримання подальшої допомоги, за потреби, з метою забезпечення найкращої доступної підтримки.
 • Брати участь у створенні будь-яких матеріалів, необхідних для консультаційної діяльності, та слідкувати за ними.
 • Вести документацію та статистику щодо щоденної діяльності та брати участь у зборах команди для обміну досвідом та обговорення особливих випадків з іншими консультантами, зберігаючи конфіденційність.
 • Повідомляти безпосереднього керівника про будь-які проблеми будь-якого характеру, які виникають під час повсякденної діяльності.
 • Брати активну участь у тренінгах, роботі під наглядом керівника/інтервізійних групах та за потреби допомагати менеджеру з діяльності, проводячи інформаційно-роз'яснювальну роботу для співробітників MSF чи зовнішніх партнерів про психічний стан/психосоціальні проблеми.
 • Обговорювати з керівником складнощі та проблеми у наданні психологічних консультацій.

Вимоги:

Освіта:

• Психологічне консультування, соціальна робота, психологія або ступінь/диплом з іншої подібної спеціальності.

Досвід:

 • Обов’язково досвід 1 року роботи.
 • Бажано досвід роботи з неурядовими організаціями.

Мови:

• Бажано знання англійської мови.

Якості:

• Орієнтація на результат

• Робота у команді

• Гнучкість

• Відданість роботі

• Допомога іншим

Кінцева дата прийому резюме: 31 січня 2020 р. (у зв’язку з терміновістю цієї вакансії процес набору може бути завершено до зазначеної кінцевої дати).

Договір цивільно-правового характеру на 4 місяці з подальшим переведенням на трудову угоду.

Заробітна плата до вирахування податків: 20 523 грн. на місяць.


Вакансії в категорії
Вакансії за містами

Сподобалася вакансія?

Щодня ми можемо надсилати вам схожі вакансії на ел. пошту.