Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську
  • Файл

Олександр

Заступник операційного директора, регіональний менеджер

Возраст:
34 года
Город:
Тернополь

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Загруженный файл

Версия для быстрого просмотра

Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.

ОЛЕКСАНДР СОРОКА
ЗА СТУ П НИ К ДИРЕКТ О РА О П Е РА ЦІ ЙНО ГО
Д ЕП А РТА МЕ НТУ , РЕГІ О НА Л ЬНИЙ МЕ НЕ ДЖЕР

Професійний досвід 16 років
Торгівля роздрібна (Retail) / Транспорт та Логістика
Тернопіль
50000 грн
34 роки

К Л Ю ЧОВА ІНФО Р М А Ц І Я ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
Вища освіта, MS Office, 1С 8.2, Power BI, AB
офіс, BAS. РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ
ТОВ «Гараж Мобайл Груп», Retail,
К О Н ТАКТИ липень 2015 — квітень 2024
Телефон: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») у підпорядкуванні 15 магазинів (52 чол.);
м. Тернопіль, Україна організація і контроль відкриття/закриття магазинів,
e-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») пошук нових локацій, розрахунок їх рентабельності;
успішне проведення переговорів з орендодавцями,
узгодження умов співробітництва;
О С В ІТА управління персоналом: підбір і оцінка кандидатів на
роботу, оцінка якості роботи співробітників, виховання
корпоративного духу та командної роботи;
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
організація проведення ремонтних робіт при відкритті
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
нових магазинів, планових ремонтних робіт та при
спеціальність облік і аудит, ОКР Магістр ребрендину магазинів;
Тернопіль, 2010 мотивація підлеглих, спрямована на виконання цілей;
робота над підвищенням рентабельності: аналіз
ГАЛИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. В’ЯЧЕСЛАВА роботи магазинів і сектора, а так само в розрізі
ЧОРНОВОЛА окремих товарних груп, проведення заходів
спеціальність економіка підприємництва, спрямованих на підвищення рентабельності;
ОКР бакалавр контроль норми товарних запасів у магазинах;
участь у формуванні цін на товари, унікальних торгових
Тернопіль, 2009 пропозицій і акцій;
вирішення конфліктних ситуацій з клієнтами,
В О Л ОДІННЯ МО В А М И державними органами та структурами;
контроль проведення інвентаризації в магазинах,
Англійська - середній аналіз причин недостач і пересортів, проведення
Українська - рідна заходів, спрямованих на їх усунення.
Наявність власного автомобіля, права аналіз результатів продажів та розробка покращень
категорії "В" ефективності діяльності;
забезпечення досягнення квартальне та щорічних цілей
продажів шляхом впровадження ефективних
Д О Д АТКОВА ІН Ф О Р М А Ц І Я маркетингових та продажних стратегій.
ДОСЯГНЕННЯ
Наявність власного автомобіля,
водійське посвідчення категорії "В" створення ефективної команди;
низька плинність кадрів на ввіреній території;
підвищення прибутковості ввіреного регіону в 2,5 рази;
регулярні перемоги у внутрішніх мотивації Компанії;
стабільно найвищі якісні показники;
відкриття семи магазинів.
ОЛЕКСАНДР СОРОКА
ЗА СТУ П НИ К ДИРЕКТ О РА О П Е РА ЦІ ЙНО ГО
Д ЕП А РТА МЕ НТУ , РЕГІ О НА Л ЬНИЙ МЕ НЕ ДЖЕР

Професійний досвід 16 років
Торгівля роздрібна (Retail) / Транспорт та Логістика
Тернопіль
50000 грн
34 роки

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНУ
ТОВ «Гараж Мобайл Груп» Торгівля роздрібна / Retail
листопад 2011 - червень 2015
управління персоналом магазину, навчання і адаптація нових співробітників;
ведення документації магазину;
мерчандайзинг;
контроль за виконанням плану продажів та обслуговування клієнтів згідно стандартів компанії;
контроль та виконання поставлених цілей регіону;
збільшення рентабельності тт;
робота із орендодавцями, пошук нових локацій та відкриття нових тт;
створення злагодженого механізму роботи регіону;
ДОСЯГНЕННЯ
створення ефективної команди в магазині;
регулярно здобував перемоги у внутрішніх мотиваціях.
працював старшим продавцем в багатьох містах Західної України.

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ
ТОВ «Гараж Мобайл Груп» Торгівля роздрібна / Retail
жовтень 2011 - листопад 2011

ФОП СОРОКА О.І. (ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ)
жовтень 2009 - жовтень 2010

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ
Фабрика вікон «Віконда» ФОП Маркович А.Я. січень 2008 - грудень 2008

ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ:
досвід ефективного управління та підбору персоналу;
досвід успішного управління командою та чіткі розстановки пріоритетів в роботі;
майстерність ставити та досягати цілі;
розвиток, підтримка та контроль роздрібної мережі у підпорядкованому регіоні;
вміння ефективно вести переговори;
вміння встановлювати та підтримувати партнерські відносини.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
лідерство (ведення команди на досягнення високих результатів);
стратегічне мислення (розробка стратегій продажів);
комунікація (вміння легко знаходити спільну мову, доносити інформацію та переконувати);
аналітичні навички (вміння аналізувати дані продажів та знаходити рішення для покращення результатів);
робота в команді;
гнучкість та ефективне управління часом;
толерантність до стресу;
організованість.

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: