Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську
 • PRO

Олексiй

Асистент, помічник, інспектор, начальника відділу персоналу, психолог кадрів (ДССТ, ДПСУ, СБУ, ППО), 27 000 грн

Занятость:
Полная занятость.
Возраст:
47 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон , эл. почту и адрес.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Опыт работы

Помічник начальника оперативного відділу, офіцер резерву, заступник командира артилерійської батареї з МПЗ, знову офіцер резерву

с 04.2022 по наст. время (2 года 3 месяца)
А4010, Київ (Державні організації)

ПIДСОБНИЙ Працiвник номерного фонду

с 06.2021 по 03.2022 (9 месяцев)
ДП Готель "УКРАIНА" ДУС, Київ (Готельно-ресторанний бізнес)

1. ДОПОМОГА у веденнi господарськоi дiяльностi: 2. Забезпечення збереження TМЦ, що належать пiдприемству. 3. Контроль обiгу та конвертацii TМЦ. 4. Прийом можливих заходiв для запобiгання шкоди, втрати, знищення та нестачi ТМЦ для попередження збиткiв. 5. Своечасна iнформацiя керiвництва про будь-якi обставини, що загрожують збереженню довiрених ТМЦ...

ОПЕРАТОР Поштового звязку

с 04.2018 по 06.2020 (2 года 2 месяца)
АТ Укрпошта, Київ (Транспорт, логістика)

1. Продаж знакiв поштовоi оплати, конвертiв, тари, та супутнiх товарiв iпослуг.
2. Продаж послуги Глобал Манi (поповнення мобiльного рахунку..)
3. Продаж послуги СМАРТБОКС 4. Популярiзацiя поштового вiдправлення СМАРТБОКС
5. Популяризацiя особистого кабiнету на сайтi Укрпошти, знижок, оформлення вдома, он - лайн вiдправлення без черги та iн.
6. Популяризацiя СМС-повiдомлень на бiльшiсть вiдправлень.
7. Популяризацiя найбiльш безпечних та швидких Мiжнародних вiдправлень (АВIA)
8. ПопуляризацIя цiнного листа з описом i повiдомленням (СМС) вiдправляемих ЕКСПРЕСОМ.
9. Популяризацiя рекомендованих листiв та бандеролiв - вiдправляються як ПРИОРIТЕТНI.
10. Комбiнацiя паперових та СМС-повiдомлень про доставку.
11. Поштовi вiдправлення ЕКСПРЕС та СТАНДАРТ.
12. Поштовi вiдправлення за Кордон "Дрiбний пакет", "Посилка" з огол. цiннiстю...
13. Прийом, реестр, Коригування та видача вхiдних поштових вiдправлень.
14. Навчання та органiзацiя Сортування i вiдправки пошти за напрямками:
15. Бажана Якicна ПОЛIГРАФIЯ, Художня марка...
16. Прийом комунальних та деяких iнших видiв платежiв, оволодiння основами бухгалтерiй.
17. Прийом та виплата електронних грошових переказiв по Украiнi як адресних так i ДО Запитання з СМС-повiдомленням чи без..
18. Прийом та виплата грошових переказiв ЗА Кордон..
19. Популяризацiя Головноi Пошти серед молодi, рекрутинг..
20. Ротацiя формату "Бiльшостi"
21. ЗВУКОВЕ МАСКУВАННЯ Любих дiй, перспективних ПЛАНIВ розвитку пiдприемства (навiть дуже амбiцiйних), про двi чи три зарплати, ГРОШI, Ставки...
22. СВIТЛОВЕ Маскування в кiнцi робочого дня..
23. УСУНЕННЯ ДЕМОТИВАТОРIВ лякаючих молодь..
24. Усунення негативних групових феноменiв, термомаскування..
25. План - це ЗАДУМ ДIЙ, завчасна пiдготовка робочих МIСЦЬ Керiвниками, налагодження комунiкацiй, Р- матерiалiв, робочих iнструментiв (формування необхiдних НАВИКIВ)
26. Генерацiя НОВИХ IДЕЙ на доповiдь та втiлення вiдповiдним сл.
27. ДОПОВIДЬ що до ДЕФIЦИТУ чи тривалоi нестачi ТЕХНIЧНИХ Засобiв..
29. НАЧальнико - ТИЛiзацiя та ЕЙЧ-АР - ДИРекторiзацiя iснуючих, примножених, та втрачених ТЕРИТОРIЙ: 03189, 03193, 03066, 03169.. Вiдновлення роботи скорочених сiльських вiддiлень 03169 в НОВИХ примiщеннях на вул Сергiя Колоса, Шкiльнiй, Повiтрофлотськiй, Героiв вiйни та реабiлiтацiя репресованих працiвникiв на посади ст. опер 1 кл.
30. Поважання праць любих команд ВПЗ пiд час "доведення"
31. МОТИВацiя без Стимулiзацiй та iн. хитрощiв i крайнощiв...
32. Оцiнка персоналу, Атестацiя..
33. Ануляцiя деяких видiв платежiв та ПВ
34. Органiзацiя навчання молодого поповнення не тiльки вiд простого до складного а й вiд НАЧальника до ЗАКРИТТЯ вiддiлення.. (марки, грошi, списки, документи,iнкасацiя...)

ДВIРник / Садiвник, Прибиральник..

с 06.2010 по 07.2017 (7 лет 1 месяц)
Дитячий Оздоровчий Табiр "СВIТАНОК" Державного Управлiння Справами, Киев (Медицина, охорона здоров'я, аптеки)

1. Оцінка умов прохідності місцевості в напрямку руху, погодних умов... 2. Устранение видимых, слышимых, и скрытых источников опасности. 3. Комфорт, естетика і благоустрій існуючих та примножених територій. 4. Підтримання порядку на підконтрольних МЕНІ територіях. 5. Директивно - господарська координація служб тилу та першої лініии безпеки на підприємстві (вирішення питань) 6. Творча складова адмінистративно - господарської діяльності та кадрової роботи: Вивчення групових феноменів, недопущення негативнх явищ,..

Співробітник служби безпеки

с 01.2007 по 05.2010 (3 года 4 месяца)
ВАТ готель "Прем'ер - Палац", Київ (Готельно-ресторанний бізнес)

Підготовка першої лінії бепеки. 1. Предбачення і виявлення ознак загроз. 2. Витримка. 3. Своечасна і симетрично - достатня реакція на тривожні виклики. 4. Здатність виявити головне, діяти грамотно і самостійно. 5. Практичне володіння первинними засобами пожежогасіння, прийомами психологічного самбо і надання першої медичної допомоги включно серцево - легеневу реанімацію. 6. Вміння ладити та здатність навчати(ся) - в змінах зміняв наставників. 7. Якісна перевага, Творча складова безпеки... 8. Чередування допомоги та конкуренції

Інспектор, старший зміни, начальник відділу

с 05.2004 по 08.2007 (3 года 3 месяца)
ТОВ "Олсема", Київ (Охорона, безпека, оборона)

Начальник відділу охорони АТЗТ ЛК "Феофанія"

Командир господарського взводу роти матеріального забезпечення

с 07.2000 по 08.2003 (3 года 1 месяц)
2428, Київ (Транспорт, логістика)

Об'екти тилу та військового господарства.

Командир автомобільного взводу автотранспортної роти

с 06.1997 по 07.2000 (3 года 1 месяц)
2428, Київ (Автобізнес та автосервіс)

Забезпечення автотранспортом державного комітету у справах охорони державного кордону.

Образование

Унiверситет економiки та права "КРОК"

Магiстерськоi пiдготовки та пiслядипломноi освiти. Директор по персоналу., Київ
Высшее, с 2010 по 2010 (меньше 1 года)

Ефективне управлiння персоналом 16 год
Найм, пiдбiр, розстановка персоналу 32 год
Профорiентацiя, адаптацiя, мотивацiя.
Навчання, оцiнка персоналу 64 год
Трудове право. Кадрове дiловодство 112 год
Забезпечення надiйностi персоналу 24 год
Практичний самоменеджмент 16 год
Тайм - менеджмент.
Основи бiзнес - психологii. Коучинг 32 год
Технiки пошуку роботи 24 год
Дiлова мова 24 год

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ПРИКОРДОННИХ ВIЙСЬК ИМЕНI БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Радiолокацiйно - прожекторного устаткування (прожекторнi станцii заливаючого свiтла, тощо) та провiд засобiв сигналiзацiйного озброення ДБ 021633, Хмельницький
Высшее, с 1993 по 1997 (4 года)

Командир пiдроздiлiв прикордонних вiйськ

Дополнительное образование и сертификаты

Основы бизнесу, навики дiлового cпiлкування, МАРКЕТИНГ, теорiя продаж

2004, Бiзнес - Лiнк

Унiверситет Пiвнiчноi Каролiни в Чепел - Хiлл and offered throught COURSERA: Основи ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГIЇ

2020 9 мiсяцiв

Знания и навыки

 • MS Word
 • MS Paint
 • ОСНОВИ ПСИХОЛОГII, педагогiки, методики виховноi роботи

Знание языков

 • Итальянский — начинающий
 • Английский — средний
 • Русский — продвинутый
 • Украинский — свободно

Рекомендации

 • Цап Наталiя Вiкторiвна

  Цап Наталiя Вiкторiвна

  Начальник вiддiлення, АТ "Укрпошта"

  Контактные данные скрыты
 • Шевченко Валентина Iванiвна

  Шевченко Валентина Iванiвна

  Заступник Начальника, АТ "Укрпошта"

  Контактные данные скрыты
 • Черноусов Олександр Миколайович

  Черноусов Олександр Миколайович

  Директор, ДЗ ДОТ "СВIТАНОК" ДУС

  Контактные данные скрыты

Дополнительная информация

Застосовую знання iсторii, географii, та вилученого досвiду..

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: