Как не пропускать сообщения от работодателей, если вы используете Gmail

Резюме от 26 июля 2021 PRO

Чепель Валерий Яковлевич

Энергетик, инженер по охране труда, 18 000 грн

Полная занятость, удаленная работа.

Возраст:
54 года
Город:
Старобельск

Контактная информация

Соискатель указал телефон, эл. почту и адрес.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь. Доступ к контактам — от 390 грн.


Опыт работы

Начальник отделения

с 07.2006 по 02.2021 (14 лет 7 месяцев)
Отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе, Старобельск (Социальная сфера)

Організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів, функціональних служб відділів, підготовка управлінських рішень і контроль за їх реалізацією. Взаємодія з контролюючими органами з охорони праці та пожежної безпеки. Організація проведення навчання з ОП і ТБ на підприємствах Старобільського, Сватівського, Троїцького, Білокуракінського та Новоайдарського районів. Написання, узгодження, службових документів.
Робота з відповідними органами влади, організація заходів та завдань щодо забезпечення безперебійної роботи. Організація та виконання контролю щодо господарської діяльності. Облік основних фондів закріплених за структурними підрозділами та посадовими особами
Ведення курсів та лекцій по підготовці спеціалістів з питань охорони праці, та відповідальних осіб за електрогосподарство

Инженер-механик, Энергетик

с 05.1998 по 06.2006 (8 лет 1 месяц)
Старобельский хлебокомбинат филиала ОАО «Каравай», Старобельск (Пищевая промишленость)

Контроль за економним розходом енергоресурсів на підприємстві. Розробка технологічних процесів та технічне електропереобладнання підприємства, модернізація існуючих систем енергозабезпечення. Підготовка заявок на придбання необхідного обладнання, матеріалів, запасних частин, складання договорів на ремонт обладнання з підрядними організаціями. Безпосередня участь в установці електрообладнання на підприємстві. Складання креслень ( однолінійних електросхем електропостачання і т. д.), монтаж електрообладнання, пуско-налагоджувальні роботи. Здійснення технічного нагляду, контроль над правильною експлуатацією енергетичних і електричних установок. Забезпечення безперебійного енергопостачання. Перевірка систем релейного захисту і автоматики, складання графіків обмежень споживання енергії в години максимальних навантажень енергосистеми. Заключення договорів з енергопоставляючєю організацією, робота з контролюючими органами ( інспектори РЕС, інспекції Держенергонагляду). Складання графіків та проведення ТО, ТР електрообладнання. Участь в комісії по перевірці знань з електробезпеки в електро персоналу. Складання інструкцій для електроперсоналу, положення про енергетичну службу, інструкції взаємовідносин з РЕС, складання списків на право оперативних переговорів з РЕС, контроль за термінами перевірки електрозахисного обладнання, і т. д. Виробництво хлібобулочних виробів, контроль за роботою обладнання хлібокомбінату, Контроль за якістю продукції, затвердження «Гостів» в Держстандарт на хлібобулочні вироби, розробки технологічних режимів на нові види продукції, проектування технологічної лінії по випуску сухарів здобних, налагодження технологічних процесів, контроль за охороною праці. Оформлення дозволів, декларацій на виконання робіт підвищеної небезпеки. Розробка наказів, інструкцій, положень. Проведення інструктажів. Професійне навчання співробітників. Оформлення актів виробничого травматизму. Постійний контроль безпечної роботи обладнання, механізмів, транспортних засобів, технологічних процесів. Проведення медичних оглядів. Робота з контролюючими органами. Проведення перевірок з охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони, екологічних інспекцій, санітарних служб.

Государственный главный инспектор охраны труда в энергетике

с 06.1995 по 05.1998 (2 года 11 месяцев)
Территориальное управления Госгорпромнадзора по Луганской области, Луганск (Контроль за охраной труда в энергетике на предприятиях и организациях)

Контроль за охороною праці в енергетиці на підприємствах Білокуракінського, Новопськовського та Марківського районів, розслідування нещасних випадків на виробництві, складання приписів про порушення з питань охорони праці. Перевірка знань по електробезпеці в складі комісій. Допуск до роботи електрообладнання.

Инженер проэктировщик второй категории

с 07.1992 по 09.1993 (1 год 2 месяца)
Проэктное бюро "Сельпроект", Старобільськ (Коммунальная)

Проектування електричних мереж 0.4 кВ, 10кВ та внутрішньо електричної проводки та електрообладнання. Навики виконання і читання креслень деталей та обладнання (проекційні та складальні креслення).


Образование

Харьковский институт механизации та электрофикации сельского хозяйства

Инженер електрик, Харьков
Высшее, с 1987 по 1992 (4 года 9 месяцев)

Специалист, отвечающий за работу систем энергоснабжения, разработку и реализацию проекта энергообеспечения, ремонт промышленного энергооборудования. Работа с технической документацией, контроль производства электромонтажных работ, регулярная проверка состояния электрооборудования. Основная задача инженера-электрика – обеспечение бесперебойной работы обслуживаемых электроустановок та электрооборудования. Контроль за работой электроперсонала, допуск их до работ с повышеной опасностью.


Дополнительное образование

 • Курсы повышения квалификации по вопросам охраны труда и социального страхования) Киевский межотраслевой институт повышения квал (2007)
 • Государственный институт подготовки кадров Минпромполитики (2009)
 • Киевский межотраслевой институт повышения квалификации (2013)

Профессиональные и другие навыки

 • Навыки работы с компьютером
  Свободно владею ПК на уровне пользователя (MS Word, MS Excel, Microsoft Outlook, internet
 • Опыт ведения курсов по подготовке специалистов по ОТ, и Эл. без (10 лет опыта)
  Продвинутый, использую в настоящее время.
 • Ответственний за эл. хозяство на прдприятии, 5 гр. по эл.безопас (20 лет опыта)
  Продвинутый, использую в настоящее время.

Знание языков

 • Русский — свободно
 • Украинский — свободно
 • Французский — начинающий

Рекомендации

Сошников Николай Филипович
Заместитель начальника управления Фонда в Луганской области, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забол, 0505013788


Дополнительная информация

Организационно-методическое руководство деятельностью структурных подразделений, функциональных служб отделов, подготовка управленческих решений и контроль за их реализацией. Взаимодействие с контролирующими органами по охране труда и пожарной безопасности. Организация проведения обучения по ОТ и ТБ на предприятиях Написание согласование, служебных документов.
Работа с соответствующими органами власти, организация мероприятий и задач по обеспечению бесперебойной работы предприятия. Организация и выполнение контроля за хозяйственной деятельности. Учет основных фондов закрепленных за структурными подразделениями и должностными лицами. Проектирование электрических сетей 0.4 кВ, и 10кВ и внутренней электрической проводки и электрооборудования. Выполнения и чтения чертежей деталей и оборудования (проекционные и сборочные чертежи).Контроль за охраной труда в энергетике на предприятиях расследование несчастных случаев на производстве, составление предписаний о нарушении по вопросам охраны труда.Оформление разрешений, деклараций на выполнение работ повышенной опасности. Разработка приказов, инструкций, положений. Проведение инструктажей. Помощь предприятиям по ведению документации по вопросам охраны труда, профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, участие в работе комиссий по вопросам охраны труда предприятий в том числе по проверке знаний. Разработка на предприятиях нормативных документов, положений, приказов, инструкций, по охране труда и пожарной безопасности.Профессиональное обучение сотрудников по вопросам охраны труда, та электробезопасности. Оформление актов производственного травматизма. Постоянный контроль безопасной работы оборудования, механизмов, транспортных средств, технологических процессов. Проведение медицинских осмотров. Работа с контролирующими органами. Проведение проверок по охране труда, пожарной безопасности, экологических инспекций, санитарных служб.


Кандидаты в категории
Кандидаты по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: