Резюме от 13 января 2019

Румянцева Тетяна Олександрівна

Начальник департаменту, управління, відділу внутрішньобанківських операцій, 20 000 грн

Полная занятость.

Возраст:
40 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Начальник Департаменту/Управління фінансового та податкового обліку

с 03.2011 по 08.2018 (7 лет 5 месяцев)
ПАТ "ДІВІ БАНК", Киев (Банк)

•Виконання всіх видів перерахувань по господарських операціях . Здійснення контролю за веденням операцій по синтетичному та аналітичному обліку з внутрішньобанківських та господарських операцій
•Відображення в обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці (відпускних, по листам непрацездатності, премій), своєчасне і правильне віднесення на витрати сум нарахованої заробітної плати і відрахувань в бюджет.
•Складання та подання бухгалтерської та статистичної звітності до відповідних Державних органів: Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, Фонду соціального захисту інвалідів, ДПІ по місцевим податках , 1-ПВ, 11-ОЗ, 11-мтп, 4-мтп, 2-інв.
•Ведення заробітної плати, відображенням її по балансу, формування звіту ЄСВ, 1-ДФ та подача звітів в в системі Медок IS в податкову інспекцію.
•Ведення обліку розрахунків дебіторів і кредиторів банку по господарських операціях. Облік господарських договорів. Своєчасна оплата діючих угод, договорів та контрактів. Складання щомісячної звітності про стан дебіторської заборгованості
•Оформлення та своєчасне відображення в бухгалтерському обліку руху малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріалів на складі, паливно-мастильних матеріалів.
•Ведення підзвітних коштів (прийом та проведення авансових звітів по відрядженнях та інших господарських операціях та віднесення витрат на відповідні статті балансу).
•Формування та подача звітності в фіскальні органи та фонди (звіт про контрольовані операції (трансфертне ціноутворення), податку на додану вартість (набір, реєстрація накладних в системі Медок IS), екологічного податку, податку з нерухомості, земельного податку та ін
•Ведення податкового обліку податку на прибуток і забезпечення надання податкової звітності, контроль за достовірністю і правильністю віднесення доходів та витрат по рахунках 6-го та 7-го класу у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
•Формування файлів річної фінансової звітності, побудова приміток до річного звіту та звіту про рух грошових коштів.
•Ведення обліку необоротних активів, нематеріальних активів, нарахування фінансової та податкової амортизації. Проведення інвентаризації активів.
•Облік внутрішньобанківських операцій по позабалансових рахунках.
•Проведення послідуючого контролю за формуванням меморіальних документів дня.
•Знання нормативної та законодавчої бази України з питань банківської діяльності та фінансової звітності про оподаткування, Податкового Кодексу України. Знання інструкцій НБУ. Вміння застосовувати знання в практичній діяльності.

Начальник відділу обліку господарських операцій

с 03.2009 по 02.2011 (1 год 11 месяцев)
ПАТ КБ "Євробанк", Киев (Банк)

Начальник відділу внутрішньобанківських операцій

с 08.2007 по 03.2010 (2 года 7 месяцев)
Подільська філія ВАТ КБ «Хрещатик», Киев (Банк)

Заступник головного бухгалтера-начальник відділу обліку та звітності

с 03.2000 по 08.2007 (7 лет 5 месяцев)
Київська філія АТ «Укрінбанк», Киев (Банк)


Образование

Київський національний торговельно-економічний університет

Бухгалтерський облік та аудит, спеціальність – економіст з бухгалтерського обліку та аудиту (денна форма навчання), Киев
Высшее, с 09.1995 по 02.2000 (4 года 5 месяцев)

Київський технікум готельного господарства

Організація обслуговування в готелях та тур комплексах, спеціальність – технік-організатор (заочна форма навчання), Киев
Среднее специальное, с 09.1995 по 06.1998 (2 года 9 месяцев)


Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
Microsoft Office: Excel, Word, Outlook, Internet. Працюю в ОДБ SR bank-4. М.Е.doc IS, зарплатна прогр.«Іс-Про”


Дополнительная информация

Період роботи в ПАТ "ДІВІ БАНК-досвід починаючи з відкриття банку до здавання ліцензії (реорганізація у фінансову установу)


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: