Сили оборони шукають різних спеціалістів

Вакансія від 20 квітня 2024 Вище за середню

Бухгалтер 2 кат. фінансово-економічної служби

20 500 – 22 000 грн, Додаткові винагороди за виконання бойових та спеціальних завдань

Державний випробувальний полігон ЗСУ
Сили оборони

Вся Україна

Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Незакінчена вища освіта.

Вакансію зараз переглядає 1 шукач. Відгукніться першим!
Ведення бухгалтерського обліку Знання бухгалтерських програм Контроль документообігу Ведення первинної бухгалтерської документації Ведення звітності Облік основних засобів Облік НМА
Показати всі навичкиЗгорнути навички

Опис вакансії

Вимоги: чоловік, до 45 років, військовослужбовець або військово-зобов'язаний, програм бухгалтерського обліку

Умови роботи:

  • укладення контракту на 3−5 років;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Обов’язки:

1. Здійснюватиперевірку, документальне оформленнята відображення в облікових регістрахнеоборотних активів, матеріальнихзапасів, військового майна спеціальногопризначення, нематеріальних активів (надходження (придбання), переміщення, безоплатну передачу, реалізацію аболіквідацію). З цією метою:

а) перевірятинакладні (вимоги), акти та інші первиннідокументи на прийняття, передачу тасписання матеріальних засобів;

б) вести оборотнівідомості, та інші облікові регістриматеріальних засобів.

2. На підставіаналітичних записів вести накопичувальнівідомості про вибуття та переміщеннянеоборотних активів (меморіальний ордер№ 9), малоцінних та швидкозношуванихпредметів (меморіальний ордер № 10), провитрачання виробничих запасів (меморіальний ордер № 13), про надходженнята вибуття матеріальних цінностей, щознаходяться на позабалансовому обліку (орендовані матеріальні цінності, непередбачувані активи, будинки таспоруди, прийняті в експлуатацію тощо)(меморіальний ордер № 16, 17) та передаватиїх провідномубухгалтеру з обліку доходів та витратдля занесення даних в книгу «Журнал-головна».

3. Вести окремийоблік матеріальних цінностей, отриманихбезоплатно у вигляді благодійноїдопомоги від юридичних та фізичнихосіб.

4. Здійснюватирозрахунки зносу необоротних активів, які враховуються на балансі військовоїчастини з оформленням відомостейнарахування зносу, згідно НП (с)БО 121, 122та 123. Доповідати начальникуфінансово-економічного органу пропозиціїщодо необхідності проведення переоцінкинеоборотних активів відповідно доМетодики, затвердженої постановоюКабінету Міністрів України від 28.05.1998№ 759, якщо балансова (залишкова) вартістьоб'єкта необоротних активів післянарахування зносу дорівнює нулю.

5. Щомісячно робитизвірки з обліково-операційним відділеннямза напрямом.

6. Здійснюватиконтроль за наявністю і збереженнямматеріальних засобів. На підставі наказукомандира військової частини разом зпостійно діючою інвентаризаційноюкомісією приймати участь у проведенніінвентаризації та звіряти інвентаризаційнівідомості з даними бухгалтерськогообліку.

7. Вести облік заборгованості що виникла унаслідок передачі військового майна на реалізацію (утилізацію).

8. Забезпеченнязаходів щодо запобігання корупції вмежах своїх функціональних обов’язків.

9. Систематичновивчати законодавчі акти з облікуматеріальних засобів, накази МО Українита інші керівні документи, твердо їхзнати та правильно використовувати впрактичній роботі.

10.Приймати участь в проведенні і оформленні переоцінки взятих на облік матеріальних засобів.

11.Проводити протягом I кварталу наступного звітного року індексацію вартості необоротних активів у порядку, визначеному пунктом 146.21 статті 146 розділу III Податкового кодексу України (згідно розпоряджень забезпечуючого фінансового органу).

12. На підставі даних первинного обліку вести регістри синтетичного та аналітичного обліку відповідно до робочого плану рахунків.

13. Брати участь у підготовці пропозицій щодо опрацювання (внесення змін) проектів наказу командира військової частини про облікову політику та про організацію бухгалтерського обліку на відповідний рік, робочого плану рахунків та графіку документообігу.

14. До напрямків роботи бухгалтера входить ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, основних засобів, матеріальних запасів та військового майна.

15. Забезпечити зберігання справ та документів за своїм напрямком діяльності протягом установленого нормативно-правовими актами терміну.

16. Постійно підвищувати професійну підготовку, систематично вивчати законодавчі акти, накази МО України та інші керівні документи.

17. Виконувати завдання, що ставляться начальником фінансово-економічної служби та його заступником.

18.Особисто складати за своїм напрямом роботи у встановлені керівними документами звітність.

18.Подавати дані для складання Довідки про вартість матеріальних активів за станом на 1 січня звітного року та звіту 5-ДС.

19. Щоквартально надавати Довідку стосовно залишку на субрахунках окремо за службу.

20. Вимагати від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів та вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.


Схожі вакансії

Статистика зарплат