Не знаете, как найти работу? С нашей суперинструкцией вы сможете все!

Прогресс

Отрасль:
Государственные организации
Размер компании:
50–250 сотрудников
Сайт:
Телефон:
044 408 59 07

Державне агентство резерву України (Держрезерв) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі і який реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву.

Основними завданнями Держрезерву є:

1) реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву;

2) внесення Міністру економічного розвитку і торгівлі пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

4. Держрезерв відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівлі;

2) здійснює управління державним резервом;

3) здійснює методологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву;

4) організовує наукові дослідження з питань довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

5) організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, зберігання, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконання;

6) погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо створення мобілізаційного резерву;

7) здійснює планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей до державного матеріального резерву згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України рівнями накопичення;

8) провадить вибір постачальників матеріальних цінностей до державного матеріального резерву для укладення з ними державних контрактів (договорів) у порядку, визначеному законом;

9) укладає державні контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей до державного матеріального резерву;

10) здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні цінності, що поставляються до державного матеріального резерву за державним контрактом (договором);

11) укладає договори на відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте