Регіональний Інститут Європейського Розвитку

Освіта, наука

менше 10 співробітників

Читати ще

Метою Організації є:

підтримка та сприяння реалізації молодіжної та соціальної політики держави на Волині,

захист законних інтересів та прав,

задоволення інформаційних, соціально-економічних, етнічних, національно-культурних та інших потреб членів організації.

Для досягнення основної мети організація:

органiзовує та проводить семiнари, конференцiї, симпозiуми, конгреси, форуми, лекторiї, тренiнги, диспути, круглi столи, зустрiчi за участю вiтчизняних та iноземних полiтикiв, урядовцiв та iнших представникiв органiв державної влади, бiзнесменiв i промисловцiв, представникiв iнших об'єднань громадян, експертiв з рiзних галузей суспiльного життя, науковцiв, митцiв, релiгiйних дiячiв;

iнiцiює проведення соцiальних, економiчних, культурних, освiтнiх та iнших програм i бере участь у їх реалiзацiї; проводить, пiдтримує, патронує публiчнi, колективнi i масовi заходи (збори, наради, концерти, акції, iмпрези, конкурси, фестивалi, виставки тощо); органiзовує дискусiйнi i культурологiчнi клуби, науковi товариства, клуби за iнтересами; здiйснює благодiйну та навчально-методичну дiяльнiсть;

Зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою