Теско-сервис

Проверено 
Отрасль:
Группа компаний
Размер компании:
50–250 сотрудников
Сайт:
Контактное лицо:
Юлия
Телефон:
067 441 17 52

«ОМЕКС» група компанiй, об`єднаних для взаємодоповнення напрямкiв дiяльностi та забезпечення концентрацiї ресурсiв на прибуткових проектах. Метою створення групи компанiй було зменшення витрат i досягнення балансу iнтересiв мiж компанiями, що входять до її складу.

Сьогоднi «ОМЕКС» це сучасна компанiя, що динамiчно розвивається, опираючись на практику й досвiд високопрофесiйних менеджерiв, якi працюють з великими українськими та iноземними компанiями, державними пiдприємствами та приватними особами. Головним напрямком дiяльностi є галузь громадського харчування. Корпорацiя володiє марками «Два Гуся», «СIТI» та «Фелiчiта».

Нинi розробленi нами напрямки трансформованi в окремi органiзацiйнi структури, дiяльнiсть яких виходить за рамки обслуговування iснуючої мережi ресторанiв, що допомагає отримувати додатковi кошти для розвитку Корпорацiї загалом.

Структура компанiї «ОМЕКС» дозволяє, з одного боку, працювати гнучко, максимально вiдповiдаючи вимогам наших клiєнтiв та партнерiв, з iншого — зосереджувати зусилля Корпорацiї на стратегiчно важливих i перспективних напрямках дiяльностi, що знайшло своє втiлення в низцi бiзнес-пiдроздiлiв, якi тiсно спiвпрацюють одне з одним.

Ми усвiдомлюємо, що найважливiшу роль у бiзнесi вiдiграє взаємна довiра, й це є додатковим аргументом на користь нашого пiдходу, що грунтується на тривалих партнерських стосунках з учасниками Корпорацiї.

Корпорацiя «ОМЕКС» завжди готова до спiвпрацi й постiйно розширює коло своїх клiєнтiв та партнерiв.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте