ИФ НАН Украины

Сайт:

Iнститут фiзики Нацiональної Академiї наук України створено у 1929 р. В 1921 р. при Київському губнаросвiти було організовано Фiзичну дослiдницьку лабораторiю, яка у 1922 р. була перетворена в Київську науково-дослiдчу кафедру фiзики при Київському політехнічному інституті. 1 січня 1929 р. кафедру фізики реорганізовано у Науково-дослiдчий Iнститут фiзики Наркомосвiти УРСР, який з 1932 р. був пiдпорядкований ВУАН i в 1936 р. переiменований в Iнститут фiзики АН УРСР. Органiзатором i першим директором iнституту був О.Г.Гольдман, обраний у 1929 р. академiком АН УРСР по кафедрi фiзики.В січні 2004 року виповнилося 75 років з дня заснування інституту. Присвячена цій даті підсумкова наукова конференція засвідчила, що, незважаючи на важкі економічні умови, інститут плідно працює на передньому краї світової науки.Результати фундаментальних наукових досліджень ІФ НАН України забезпечують розвиток в Україні важливих сучасних напрямів фізики, використовуються при підготовці наукових, педагогічних, інженерно-технічних кадрів, створюють умови для науково-технічного прогресу.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте