Держдор НДІ

Сайт:
Контактное лицо:
Котенко Володимир Трохимович
Телефон:
0503810725

Державний дорожнiй науково-дослiдний iнститут iменi М.П.Шульгiна е державним пiдприемством, яке атестоване як вiдомча науково-дослiдна установа.
Дiяльнiсть пiдприемства спрямована на задоволення потреб дорожнiх органiзацiй з питань впровадження нових матерiалiв, проектних рiшень, сучасноi технiки i технологii у будiвництво, ремонт та експлуатацiйне утримання автомобiльних дорiг i мостових споруд.
Пiдприемство мае статус головноi органiзацii з питань цiноутворення у дорожньому господарствi, головного органу науково-технiчноi iнформацii та пропаганди передового досвiду, виконуе функцii Метрологiчноi служби Укравтодору.
На базi пiдприемства створено Фонд нормативних документiв Державноi служби автомобiльних дорiг Украiни.
Науково-технiчна дiяльнiсть пiдприемства спрямована на задоволення потреб дорожнiх органiзацiй з питань впровадження при будiвництвi, ремонтi та експлуатацiйному утриманнi автомобiльних дорiг i мостових споруд вiтчизняних та зарубiжних досягнень, створення безвiдходних екологiчно чистих i ресурсозберiгаючих технологiй, нових високопродуктивних машин, механiзмiв i устаткування та iнше.
Сьогодні ДерждорНДІ – це сучасний науково-дослідний комплекс, до складу якого входять 21 підрозділ: профільні відділи з випробувальними лабораторіями, регіональні комплексні відділи у м. Полтава та м. Дніпропетровськ, філія Львівський регіональний науково-технічний центр.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте