Ділові ініціативи, ГЦ

Сайт:
Контактное лицо:
Наталія Біла
Телефон:
(0342) 776 555 + 380976994066

ukr: Громадська організація Громадський центр «Ділові ініціативи» є неприбутковою організацією, що знаходиться за адресою вул. Дністровська, 26, м. Івано-Франківськ, Україна. Організація заснована 6 вересня 1999 року. Метою діяльності організації є провадження просвітньої, освітньої, наукової, культурної, екологічної діяльності та соціально-економічної, правової і психологічної адаптації населення. Вся діяльність направлена на реалізацію наступних завдань: демократизацію процесів в Україні, підтримку соціально-економічного зростання регіону, розвиток підприємництва, налагодження співпраці між органами самоврядування, приватним сектором, неурядовими організаціями.Для виконання цієї роботи ми побудували сильну та гнучку організаційну структуру. «Ділові ініціативи» є відомою неурядовою організацією, яка за період роботи, успішно реалізувала понад 30 соціально-економічних проектів в області громадянської освіти, розвитоку демократичних процесів та розвитку громадянського суспільства, підтримки підприємництва в цілому та малого і середнього бізнесу зокрема.

ru: Общественная организация  «Деловые инициативы» является неприбыльной организацией, которая находится по адресу ул. Днестровская, 26, г. Ивано-Франковск, Украина. Организация основана 6 сентября 1999 года. Целью деятельности организации является осуществление просветительской, образовательной, научной, культурной, экологической деятельности и социально-экономической, правовой и психологической адаптации населения. Вся деятельность направлена ​​на реализацию следующих задач: демократизацию процессов в Украине, поддержку социально-экономического роста региона, развитие предпринимательства, налаживания сотрудничества между органами самоуправления, частным сектором, неправительственными организациями.Для выполнения этой работы мы построили сильную и гибкую организационную структуру. «Деловые инициативы» является известной неправительственной организацией которя , за период работы, успешно реализовала более 30 социально-экономических проектов в области гражданского образования, развития демократических процессов и развития гражданского общества, поддержки предпринимательства, а также малого и среднего бизнеса.

eng: NGO Public center “Business initiatives” is a non profit, nongovernmental organization, and it’s located at Dnistrovska Street, 26, Ivano-Frankivsk, Ukraine. The organization was founded on September 6, 1999. Main purpose of organization's activity is: conducting educational, cultural, environmental activities and socioeconomic, legal and psychological adaptation of the population. Our work is focused on a realization of the following tasks: democratization of processes in Ukraine, support of socioeconomic growth of region, helping to develop the entrepreneurship, establishing of cooperation between local governments, private sector, non-governmental organizations. More about us you can find out on our website.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте