Закрите акціонерне товариство “Страхова компанія “ІНКОМСТРАХ”

Сайт:

Закрите акціонерне товариство “Страхова компанія “ІНКОМСТРАХ” зареєстроване 07 березня 2001 року. У своїй діяльності товариство керується Установчим договором, Статутом, Законами України “Про страхування”, “Про власність”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери і фондову біржу” та іншими законодавчими актами України.
Об’єктом страхових послуг, що надаються Закритим акціонерним товариством “Страхова компанія “ІНКОМСТРАХ”, є страхування та перестрахування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, рези-дентів та нерезидентів України, що не суперечать законодавству України, пов’язаних з:
•володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
•відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, запо-діяної юридичній особі (страхування відповідальності).
Крім надання страхових та перестрахових послуг, предметом діяльності товариства є фінансова дія-льність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Товариство може надавати послуги як з добровільного, так і з обов’язкового страхування, крім страхування життя.

Компанії видано 27 державних ліцензій на здійснення таких видів страхування

Добровільне страхування:
•страхування майна;
•страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
•страхування наземного транспорту;
•страхування водного транспорту (морського внутрішнього транспорту та інших видів транспор-ту);
•страхування повітряного транспорту;
•страхування залізничного транспорту;
•страхування відповідальності перед третіми особами;
•страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповіда-льність перевізника);
•страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність переві-зника);
•страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність пе-ревізника);
•страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
•медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);
•страхування від нещасних випадків;
•страхування здоров’я на випадок хвороби;
•страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
•страхування інвестицій;
•страхування фінансових ризиків;
•страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
•страхування судових витрат;
Обов’язкове страхування:
•страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів;
•особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
•особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
•страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
•страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути запо-діяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’є

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте