Зберегти підхожі вакансії стало простіше та зручніше

Добра Справа, міжнародний благодійний фонд

Перевірено 
Сайт:

Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, що передбачає

1.розвиток громадянського суспільства, засад регіональної демократії;

2.розвиток свободи слова;

3.розвиток регіональних програм, у тому числі освітніх, що сприяють розвитку місцевого самоврядування;

4.патріотичне виховання молоді;

5.пошук, підбір та розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей;

6.надання допомоги талановитій творчій молоді;

7.збереження та розвиток історико-культурного та духовного надбання Харківської області;

8.розвиток громадянських прав та свобод;

9.сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів,  інших осіб, які потребують піклування, а також  надання допомоги  малозабезпеченим, безробітним, інвалідам, людям похилого ріку, багатодітним сім’ям, сім’ям з приємними дітьми,особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів та іншим особам які потребують піклування;

10.надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних  конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

11.сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям, студентам, учням та іншим фахівцям в галузі науки та освіти;

12.сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо  малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;

13.сприяння охороні і збереженню культурної  спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам'яток  історії та культури, місць поховання;

14.надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової   інформації, інформаційної інфраструктури;

15.сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної  справи;

16.сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої  фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

17.соціальна підтримка мешканців села;

18.пошук, підбір та розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей талановитої сільської молоді;

19.надання допомоги у розвитку сільського господарства;   

20.сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.

21.інша діяльність, що сприяє соціально-економічному розвитку областей, та підвищення добробуту ії громадян.

Зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою