Институт физики полупроводников Национальной академии наук Украины

Контактное лицо:
Вадим Федорович
Телефон:
068-809-57-46

Інститу́т фі́зики Націона́льної акаде́мії нау́к Украї́ни— провідна наукова установа з вирішення фундаментальних проблем експериментальної та теоретичної фізики.

Сейчас открытых вакансий нет.