Юридичний центр правової допомоги, правозахисна спілка

1.Основна мета Спілки:

є захист законних прав та задоволення інтересів Членів у різноманітних сферах суспільного життя, підвищення правової обізнаності та свідомості фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства), виходячи з того, що людина є найважливішою соціальною цінністю, а права та законні інтереси громадян визначаються і ефективно захищаються у відповідності до Конституції та законів України.

2.Завданнями Спілки є:

 • пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини і основних свобод, правове просвітництво;
 • підтримка процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху;
 • сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основних свобод в Україні до відома своїх Членів, а також громадськості;
 • пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод.
 • Для здійснення мети та статутних завдань Спілка у встановленому чинним законодавством України порядку має право:
 • вільно та безкоштовно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
 • вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • проводити мирні зібрання;
 • засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо);
 • безкоштовно готувати, друкувати та розповсюджувати інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основних свобод своїх Членів і реалізації мети створення Спілки;
 • здійснювати правову допомогу населенню: дача консультацій і роз’яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення; здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у Радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також державних та інших організаціях; здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та установ; здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності громадян і організацій;
 • підтримувати та налагоджувати співробітництво з іншими громадськими об‘єднаннями;
 • сприяти підвищенню рівня правової обізнаності та свідомості Членів Спілки і громадськості;
 • засновувати підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
 • подавати запити та отримувати необхідну інформацію для реалізації своїх цілей і завдань від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб,;

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте