Фонд гарантирования вкладов, государственное учреждение

Фонд заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків і виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

На виконання свого основного завдання — забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку — Фонд здійснює такі функції:

 1. веде реєстр учасників Фонду;
 2. акумулює кошти, отримані з джерел, визначених статтею 19 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учасником Фонду;
 3. інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України;
 4. здійснює випуск облігацій у порядку та за напрямами розміщення, визначеними Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», і видачу фінансових векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 5. здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 6. здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;
 7. бере участь в інспекційних перевірках проблемних банків за пропозицією Національного банку України;
 8. застосовує до банків та їх керівників відповідно фінансові санкції і накладає адміністративні штрафи;
 9. здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку;
 10. здійснює перевірки банків;
 11. надає фінансову підтримку банку;
 12. здійснює аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їхній діяльності та прогнозування потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам;
 13. надає цільову позику банку для виплат вкладникам банку коштів за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку;
 14. здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення;
 15. вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду.

Зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою