Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, ДНЗ

Контактное лицо:
Александр Евгеньевич Калигаев
Телефон:
+380666026629
Сайт:

Основними напрямами діяльності ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» є:

 • здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, відповідно до ліцензованих в установленому порядку професій, спеціальностей та обсягів навчання;
 • проведення в межах ліцензованих професій, спеціальностей та обсягів навчання на договірних умовах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб;
 • організація навчально-виробничого процесу та забезпечення належної якості професійного навчання слухачів, обрання форм та методів навчання;
 • навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
 • розробка за погодженням з Донецьким обласним центром зайнятості робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
 • укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами — підприємцями для проведення виробничого навчання (виробничої практики) слухачів;
 • організація виробничого навчання слухачів на виробництві та у сфері послуг;
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;
 • співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації з метою якісного надання послуг з професійного навчання безробітних;
 • проведення профорієнтаційної, інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців, безробітних та інших верств населення;
 • визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
 • матестація педагогічних працівників та організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 • створення належних умов охорони праці слухачів, працівників;
 • участь у розробці регіональної Програми зайнятості населення та визначення обсягів, напрямів професійного навчання безробітних з урахуванням замовлення роботодавців та потреб ринку праці;
 • надання послуг з проживання у період навчання безробітних та фахівців Центру, під час виконання службових обов’язків (без права реєстрації постійного місця проживання);
 • ведення статистичного обліку професійного навчання безробітних та відповідного бухгалтерського обліку і звітності щодо діяльності Центру.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте