Державний науково-дослідний екпертно-криміналістисчний центр МВС України

Отрасль:
Государственные организации
Размер компании:
250–1000 сотрудников
Сайт:
Контактное лицо:
Костюк Сергей
Телефон:
044374-34-65

здійснення судово-експертної діяльності;

2) забезпечення залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування та судового розгляду;

3) у межах компетенції проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038−12 «Про судову експертизу»;

4) проведення сертифікаційних та інших випробувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;

5) проведення відповідно до законодавства оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності;

6) забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об'єктів;

7) забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;

8) здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт з пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що використовуються в терористичних цілях;

9) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Експертної служби МВС як судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте