В вакансиях появилась геолокация — теперь вы можете находить работу ближе к дому!

А.Т. Консалтинг, ПП

Проверено 
Отрасль:
Консалтинг, аудит, бухгалтерия
Сайт:
Контактное лицо:
Катерина Яремчук
Телефон:
(032) 2445767

Го­лов­не зав­дання ком­панії – на­дан­ня про­фесій­них пос­луг у сфері інвес­тицій­но­го, по­дат­ко­вого, бух­галтерсь­ко­го, пра­вово­го та мар­ке­тин­го­вого кон­салтин­гу. Ми про­понуємо ши­рокий спектр пос­луг ком­паніям, не­залеж­но від ви­ду діяль­ності.

Размещенные вакансии

в категории «» сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте