Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську
Резюме от 9 апреля 2024 PRO

Анастасія

Виконавчий директор, керівник департаменту, керівник юридичного відділу

Занятость:
Полная занятость.
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Опыт работы

Виконавчий директор

с 08.2020 по 10.2023 (3 года 2 месяца)
ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-ТАНДЕМ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Побудова робочих процесів компанії з початку її діяльності;
•Структурування підрозділів компанії;
•Планування та контроль роботи структурних підрозділів компанії;
•Вирішення адміністративно-організаційних питань;
•Організація роботи працівників, розподіл обов’язків, навчання
працівників, постановка завдань та контроль за їх виконанням, перевірка документів, вирішення проблемних питань співробітників;
•Пошук нових працівників;
•Налагодження процесів та здійснення доопрацювань в базі 1с спільно з програмістом;
•Розробка та доопрацювання шаблонів статутних документів, шаблонів договорів;
•Комунікація з клієнтами компанії, консультування клієнтів, вирішення проблемних питань, реалізація завдань клієнтів;
•Комунікація з органами державної влади, НКЦПФР.

Досягнення:
Успішна побудова робочих процесів компанії з початку її діяльності;
Навчання фахівців компанії.

ASSET MANAGEMENT COMPANY «INVEST-TANDEM»
August 2020 – October 2023
Executive director
Construction of the company's operational processes from the beginning of its activity
Control over the company's operational processes
Structuring departments of the company
Solving administrative and organizational issues
Communication with clients, advising clients
Communication with National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) and other state authorities

Achievements
Successful construction of the company's operational processes from the beginning of its activity

Керівник департаменту управління активами

с 02.2017 по 06.2020 (3 года 4 месяца)
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Організація роботи 4 відділів, що входять до складу департаменту: відділу управління активами, договірного відділу, юридичного відділу, відділу фінансового моніторингу та звітності (до 15 працівників у підпорядкуванні).
Структурування відділів, розподіл функціоналу кожного відділу, розподіл обов’язків працівників, підготовка структури департаменту та опис функціональних обов’язків;
•Організація робочих процесів департаменту управління активами - реєстрації інститутів спільного інвестування та супровід діяльності інститутів спільного інвестування, подання інформації в НКЦПФР згідно ліцензійних умов, подання звітності в НКЦПФР та УАІБ, фінансового моніторингу, розміщення-викупу цінних паперів, реєстрації ТОВ, фінансування будівництва через фонди, договірної роботи, та ін.)
•Організація роботи працівників, постановка завдань та контроль за їх виконанням, навчання працівників, допомога керівникам відділів, перевірка документів, вирішення проблемних питань співробітників;
•Пошук нових працівників;
•Підготовка нестандартних договорів, супровід угод;
•Комунікація з клієнтами компанії, консультування клієнтів, вирішення проблемних питань, реалізація завдань клієнтів;
•Комунікація з органами державної влади, НКЦПФР;
•Розробка та доопрацювання шаблонів статутних документів, шаблонів договорів;
•Налагодження робочих процесів в базі 1с та доопрацювання бази спільно з програмістом.

Досягнення:
Оптимізована функціональна структура департаменту, створено відділи, розподілені обов’язки між співробітниками;
Прописано функціональні обов’язки працівників департаменту;
Навчання фахівців компанії;
Успішна організація роботи департаменту;
Кар’єрний зріст підлеглих від фахівців до керівників відділів;
Успішне досягнення кар’єрного росту від фахівця до керівника департаменту

ASSET MANAGEMENT COMPANY «INVESTMENT PARTNERS»
February 2017 – June 2020
Head of the asset management department
Organization of the work of 4 sections of the asset management department: the asset management section, the contractual section, the legal section, the financial monitoring and reporting section (up to 15 subordinate employees).
Structuring sections of asset management department, distribution of the functionality of each section of department, distribution of employees responsibilities, preparation of the department structure and description of functional responsibilities
Hiring, managing, training and developing of stuff, establishing and monitoring of goals, conducting of performance reviews, solving problematic issues of employees
Preparation of non-standard contracts, supporting of agreements
Developing of templates of statutory documents, regulations, prospectus for the issue of securities, internal documents
Communication with clients, advising clients
Communication with National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) and other state authorities

Професіонал з управління активами

с 11.2014 по 02.2017 (2 года 3 месяца)
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Організація роботи працівників, навчання працівників, перевірка документів, контроль за виконанням завдань (організація та контроль процесів реєстрації інститутів спільного інвестування, відкриття банківських рахунків, рахунків в цінних паперах та оновлення інформації по рахункам, подання інформації в НКЦПФР згідно ліцензійних умов, подання звітності в НКЦПФР та УАІБ, фінансового моніторингу, розміщення-викупу цінних паперів, фінансування будівництва через фонди);
•Підготовка договорів різного характеру: договорів у сфері будівництва – інвестиційні договори, договори про спільну забудову, генерального підряду, підряду та ін.), договорів відступлення прав вимоги, переведення боргу, купівлі-продажу, доручення, нестандартних договорів, супровід угод;
•Комунікація з клієнтами компанії, НКЦПФР та іншими органами державної влади;
•Розробка та доопрацювання шаблонів статутних документів, шаблонів договорів;
•Налагодження робочих процесів в базі 1с та доопрацювання бази спільно з програмістом.

ASSET MANAGEMENT COMPANY «INVESTMENT PARTNERS»
November 2014 – February 2017
Asset management professional
Hiring, managing, training and developing of stuff, establishing and monitoring of goals, conducting of performance reviews
Preparation of different contracts: contracts in construction industry - investment contracts, contracts on joint construction, general contracts, subcontracts, etc.), contracts of cession of legal claims, transfer of debt, purchase and sale, intellectual property, contracts of agency, non-standard contracts, supporting of agreements
Communication with clients, National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) and other state authorities
Developing of templates of statutory documents, regulations, prospectus for the issue of securities, internal documents

Фахівець з управління активами

с 05.2011 по 10.2014 (3 года 5 месяцев)
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Проведення ідентифікації клієнтів, ведення реєстру документів по ідентифікації;
•Підготовка договорів позики, договорів на розміщення/викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, інших договорів, ведення реєстру договорів;
•Підготовка наказів та внутрішніх документів компанії;
•Підготовка документів для реєстрації компаній з управління активами та отримання ліцензій на управління активами;
•Подання інформації в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) згідно ліцензійних умов діяльності;
•Підготовка документів для реєстрації пайових та корпоративних інвестиційних фондів (статутних документів, регламентів, проспектів емісії цінних паперів, відкриття рахунків в банках та депозитарних установах, підготовка договорів на обслуговування), супровід реєстрації;
•Реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю та змін у відомостях про ТОВ, підготовка статутних документів ТОВ;
•Підготовка та подання звітності в (НКЦПФР) та Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (УАІБ);
•Налагодження робочих процесів в базі 1с та доопрацювання бази спільно з програмістом;
•Навчання нових співробітників, організація роботи молодшого фахівця та контроль за виконанням завдань.

ASSET MANAGEMENT COMPANY «INVESTMENT PARTNERS»
May 2011 – October 2014
Asset management specialist
Carrying out identification of clients, keeping a register of identification documents
Preparation of contracts - loan contracts, contracts of purchase/sale securities of joint investment funds, contracts of purchase/sale of corporate rights, other contracts, keeping a register of contracts
Preparation of orders and internal documents of the company
Preparation of documents for registration of asset management companies and obtaining licenses for asset management companies
Supervision of compliance with the requirements of license conditions
Preparation of documents for registration of mutual and corporate investment funds (statutory documents, regulations, prospectus for the issue of securities, opening accounts in banks and custodian institutions, preparation of service contracts), support of registration
Registration of legal entitіes (limited liability companies and others) and modification of a legal entity's statutory documents
Supervised accurate, efficient and compliant completion of periodic financial and regulatory reporting packages
Training and developing of a junior specialist, organizing the work of a junior specialist, establishing and monitoring of goals, conducting of performance reviews

Образование

Національний університет «Одеська юридична академія»

Спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист», Одеса
Высшее, с 2005 по 2011 (6 лет)

Дополнительное образование и сертификаты

Навчання для фахівців з управління активами, Український інститут розвитку фондового ринку

сертифікований фахівець з 2011 по січень 2024 року

Навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній

2018 рік

Знания и навыки

Господарське право Знання цивільного законодавства Податкове право Знання корпоративного права Законодавство у сфері спільного інвестування Договірне право 1С:Підприємство ЛІГА:ЗАКОН MS Office

Знание языков

  • Украинский — свободно
  • Русский — свободно
  • Английский — выше среднего

Другие резюме этого кандидата

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: