Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську
 • PRO

Богдан

Юрист, юрисконсульт, начальник юридичного відділу, заступник директора

Занятость:
Полная занятость, неполная занятость.
Возраст:
29 лет
Город проживания:
Одесса
Готов работать:
Киев, Одесса, Удаленно

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Опыт работы

Начальник юридичного відділу

с 08.2023 по 01.2024 (5 месяцев)
Служба місцевих автомобільних доріг, Одеса (Державні організації)

- ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві (листування з суб’єктами господарської діяльності, досудова підготовка, подання клопотань, позовних заяв, відзивів, апеляційних скарг, касаційних скарг, додаткових пояснень), участь у судових засіданнях;
- ведення договірної роботи, що полягає у підготовці та перевірці укладених з підприємствами договорів, як правило, на конкурсних засадах на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, мостів та штучних споруд, що закріплені за дорожньою службою та інших господарчих договорів згідно з законодавством (договора підряду, капітального ремонту, експлуатаційного утримання, поставки, купівлі-продажу, надання послуг);
- оперативне управлiння роботою юридичного відділу, в тому числі, але не обмежуючись створення повного документального циклу роботи юридичного відділу (інструкції, положення, журнали, номенклатура справ);
- надання висновків про вiдповiднiсть нормам чинного законодавству проектів наказiв, положень, розпоряджень, договорiв та iнших документiв пiдприємства;
- супроводження процедур закупівель;
- співпраця, на законних підставах, з правоохоронними органами (досвід захисту підприємства під час тимчасового вилучення речей та документації)

Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів,

с 02.2022 по 03.2023 (1 год 1 месяц)
Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА, Одесса (Освіта, наука)

- реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля, у тому числі підготовка висновків з оцінки впливу на довкілля;
- розгляд документації із землеустрою відповідно до законодавства;
- розгляд містобудівної документації відповідно до законодавства;
- розгляд матеріалів щодо погодження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- розгляд матеріалів щодо видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- розгляд матеріалів щодо затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- розгляд матеріалів щодо погодження видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
розгляд матеріалів щодо погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природно-заповідного фонду, складений власником лісів, постійним лісокористувачем, щодо погодження призначення вибіркових санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду.

Головний спеціаліст Першого відділу досліджень і розслідувань

с 06.2021 по 02.2022 (8 месяцев)
Антимонопольний комітет України, Киев (Державні організації)

- проведення розслідування за заявами і справами та в інших випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України;
- підготовка обов'язкових проектів для розгляду рекомендацій у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції для припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють: органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю суб'єктам господарювання, об'єднанням;
- участь у проведенні перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Фахівець з діловодства та кадрової роботи

с 09.2020 по 01.2021 (4 месяца)
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради "Київський міський туристично-інформаційний центр", Киев (Туризм)

- проведення роботи з комплектування Підприємства кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;
участь у роботі з підбору, добору, розміщенню кадрів;
- вивчення і аналіз посадової і професійно-кваліфікаційної структури персоналу Підприємства;
- ведення та підтримання в актуальному стані установленої документації по обліку кадрів, зв'язаної з прийомом, переведенням, трудовою діяльністю і звільненням працівників;
- вивчення та аналіз результатів атестації працівників і оцінки їхніх ділових якостей з метою визначення поточної і перспективної потреби в кадрах, підготовки пропозицій по заміщенню вакантних посад;
- участь у розробці перспективних і поточних планів по праці;
здійснення контролю за розміщенням молодих фахівців відповідно до отриманої в навчальному закладі спеціальності, проведенням їхніх стажувань;
- участь у роботі з адаптації знову прийнятих працівників до виробничої, господарської діяльності;
- організація та ведення роботи по своєчасному оформленню, прийманню, переведенню і звільненню працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями та наказами Підприємства, облік особового складу, а також підготовка матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород;
підготовка документів для встановлення пільг і компенсацій, оформлення пенсій працівникам і іншої установленої документації по кадрам;
- здійснення реєстрації та обліку документів;
організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовку для передавання до архіву, оперативний пошук вхідних та вихідних документів;
- використання системи електронного документообігу, ведення та актуалізація електронних довідників Підприємства;

Провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення

с 05.2020 по 07.2020 (2 месяца)
Комунальне підприємство "Київпастранс", Киев (Транспорт, логістика)

- забезпечення виконання функцій, покладених на відділ;
перевірка відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативних документів, що подаються на підпис генерального директора підприємства та візує їх за наявності погодження цих проектів керівниками заінтересованих підрозділів;
- ведення претензійної та позовної роботи в підприємстві;
представлення у встановленому порядку інтересів підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
- надання правової оцінки претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві, вживання заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби;
- розроблення заходів, направлених на забезпечення неухильного дотримання законності в діяльності підприємства, приймання заходів щодо попередження порушень чинного законодавства та скасування актів, прийнятих з порушенням чинного законодавства;
- готувати проекти висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебітової заборгованості, надання правової оцінки фактам безгосподарності, псування майна;
- розгядати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готується відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності ,інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
- виконання інших доручень керівництва.

Помічник адвоката

с 05.2019 по 05.2020 (1 год)
Адвокатське бюро "СД", Киев (Юриспруденція)

-підготовка адвокатських запитів, листів, позовних заяв, клопотань та інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, а також інших процесуальних документів, які використовуються адвокатом;
-проведення клієнтам адвокатського бюро консультацій з питань законодавства;
-збирання документів та інших матеріалів, необхідних адвокату для виконання прийнятих ним доручень;
-ознайомлення з матеріалами справ;
-виконання дорученнь правового характеру, ведення за дорученням та під контролем адвоката нескладні судові справи;
-розробка та аналіз договорів, ведення договірної роботи.

Юрист

с 12.2017 по 12.2018 (1 год)
ТОВ "ДАБШАС", Харьков (Нерухомість)

- вирішення комплексних та різнопланових виробничих завдань;
- розробка юридичних документів (запити, претензії, позови, скарги, відзиви, адвокатські запити);
- ознайомлення з матеріалами справ в судах, правоохоронних органах, органах виконавчої служби.
- ведення договірної роботи;
- захист інтересів підприємства у ділових переговорах з контрагентами;
- відповідальність за кореспонденцію;
- взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами;

Образование

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний, правознавство, Харьков
Высшее, с 2011 по 2017 (5 лет 6 месяцев)

Дополнительное образование и сертификаты

Hillel IT School, Project Manager in IT

2022

Знания и навыки

 • MS Excel
 • MS Office
 • Користувач ПК
 • MS PowerPoint
 • MS Project
 • Jira
 • Trello
 • Figma
 • Confluence
 • Notion
 • ЛІГА:ЗАКОН
 • Юридичні консультації
 • Господарське право
 • Знання кримінального права
 • Знання цивільного законодавства
 • Знання законодавства України
 • Знання процесуального права
 • Складання процесуальних документів
 • Претензійно-позовна робота
 • Впевненість
 • Укладання договорів
 • Представництво в судах

Знание языков

 • Английский — средний
 • Немецкий — начинающий
 • Украинский — свободно

Дополнительная информация

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Впевненний користувач ПК
Рівень володіння англійською мовою – B1
Переможець 5-го сезону школи лідерства «Мост»
Є водійські права категорія В, стаж водіння 10 років
Є закордонний паспорт
Маю сертифікат про вільне володіння українською мовою
Маю сертифікат про успішне проходження курсу Project
Manager in IT в Hillel IT School

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: