Козуб Ю.Г., ФЛП

Вакансия от 25 мая 2018

Інженер з охорони праці

За результатами співбесіди

Компания:
Козуб Ю.Г., ФЛП  
Товары народного потребления (FMCG), продукты питания; 250–1000 сотрудников
Город:
Полтава
Вид занятости:
полная занятость
Требования:
опыт работы от 2 лет, высшее образование

Описание вакансии

Компанія «Козуб Продукт» — один з провідних виробників продукції переробки молока оголошує конкурс на посаду «Інженер з охорони праці».

Вимоги:

• вища освіта,

• знання чинного законодавства України з питань охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії,

• досвід роботи на аналогічній посаді,

• впевнений користувач ПК (MS Office),

• досвід проходження перевірок з питань охорони праці.

Додаткові вимоги: відповідальність, вміння працювати у інтенсивному режимі.

Функціональні обов’язки:

організація та координація роботи з питань охорони праці на підприємстві,

• здійснення контролю за дотриманням в підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних правових актів з охорони праці, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці,

• вивчення умов праці на робочих місцях, підготовка і внесення пропозицій щодо їх поліпшення,

• участь в проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони праці і при виявленні порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників або можуть привести до аварії, вжиття заходів щодо припинення експлуатації машин, обладнання для виконання робіт в цехах, на ділянках, на робочих місцях,

• спільно з іншими підрозділами підприємства проведення роботи з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці,

• участь в розробці заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надання організаційної допомоги щодо виконання розроблених заходів,

• контролює вчасне проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за дотриманням діючих норм, правил та інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці в процесі виробництва, а також в проектах нових і реконструйованих виробничих об'єктів, бере участь у прийманні їх в експлуатацію,

• приймає участь у розгляді питання про відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків,

• надає підрозділам підприємства методичну допомогу в складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов’язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких, на підставі чинного законодавства надається компенсація та пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці; при розробці й перегляді інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства, системи стандартів безпеки праці; по організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці,

• проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається на роботу, приїздить у відрядження, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику,

• приймає участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність проведених заходів щодо їх попередження.

• здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також правильним витрачанням у підрозділах підприємства коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці.

• складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни,

• контролює терміни дії і при виникненні необхідності організовує отримання необхідної дозвільної документації, передбаченої законодавством України, для виробничих підрозділів підприємства,

• контролює належний рівень протипожежної безпеки в усіх підрозділах підприємства,

• розробляє і впроваджує правила поведінки співробітників підприємства, що регламентують їх дії при виконанні вимог з охорони праці (розробляє відповідні розділи в посадових інструкціях співробітників підприємства),

• контролювати своєчасність проходження успішного навчання співробітниками, яким для виконання посадових обов’язків необхідно в обов’язковому порядку проходити таке навчання.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування відповідно до трудового законодавства України,

• п’ятиденний робочий тиждень,

• конкурентний рівень заробітної плати — за результатами співбесіди.

  • доставка до місця роботи та у зворотньому напрямку транспортом Компанії безкоштовно.

Місце роботи знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Садовського, 9, Супрунівський промвузол (район ДБК, Елеватора).

Примітка: прохання направляти свої резюме із зазначенням бажаного розміру заробітної плати.

Похожие вакансии


Понравилась вакансия?

Каждый день мы можем присылать вам похожие вакансии по эл. почте.