Резюме от 20 июня 2018

Собчук Віктор Юрійович

Руководитель, 15 000 грн

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

Возраст:
28 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон, адрес и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Заступник директора з будівництва

с 06.2017 по наст. время (1 год 4 месяца)
ТОВ «Автомагістраль-Захід», Тернопіль (Дорожнє будівництво)

Забезпечую виконання робіт з будівництва на підприємстві, цільове та раціональне використання інвестиційних коштів, спрямовуючи ресурси на технічне переобладнання та реконструкцію підприємства, їх концентрацію на пускових об'єктах, скорочення обсягів незавершеного будівництва.
Очолюю роботу з покращення та здешевлення проектно-вишукувальних робіт, вдосконалення організації виробництва та впровадження прогресивних методів будівництва, скорочення витрат на виконання будівельних робіт та підвищення якості, а також скорочення строків їх проведення. Беру участь у складанні бізнес-планів з технічного переобладнання та підвищення ефективності виробництва, у визначенні необхідних фінансових коштів, у тому числі коштів інвесторів, для будівництва, проектування та придбання устаткування, а також джерел фінансування капітальних вкладень, підрядних організацій для виконання робіт з капітального будівництва в умовах ринкових методів господарювання.
Стежу за виконанням проектними та будівельними організаціями договірних зобов'язань, у необхідних випадках подаю санкції, передбачені договорами, не допускаю застосування будівельних матеріалів, деталей та виробів, які здорожують будівництво та не відповідають стандартам і технічним умовам. Погоджую з органами, які здійснюють технічний нагляд, питання, пов'язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування на будівельних майданчиках. Разом з підрядними організаціями проводжу роботу із здавання, приймання та введення в експлуатацію об'єктів, закінчених будівництвом. Знаю і виконую вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуюсь норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Заступник директора з виробництва

с 04.2017 по 06.2017 (2 месяца)
ТОВ «Віндор», Вінниця (Дорожнє будівництво)

Організовував роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, для підвищення рентабельність фірми. Вирішував питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності фірми. Доручав ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів. Контролював роботу всіх структурних підрозділів фірми.
Проводив роботи з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей. Здійснював контроль за порядком обліку надходження і витрачанням коштів, використанням матеріальних цінностей. Забезпечував контроль за ходом дотриманням фінансової дисципліни.

Провідний інженер

с 08.2016 по 04.2017 (8 месяцев)
«ПП Автомагістраль», Київ (Дорожнє будівництво)

Керування проведенням лабораторних аналізів, випробування та інші види досліджень сировини, матеріалів, конструкцій і готової продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і стандартам.
Брав участь у розробленні технологічних процесів і дослідженні їх під час освоєння, розробленні і впровадженні стандартів і технічних умов на сировину,матеріали, що використовуються на виробництві, а також у встановленні прогресивних норм їх витрат.
Досліджував причини браку на виробництві, брав участь у розробленні пропозицій щодо його запобігання й усунення. Розроблював заходи щодо комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і вишукував способи утилізації відходів виробництва. Стежив за правильною експлуатацією лабораторного устаткування і своєчасним передаванням його на періодичну державну повірку.

Начальник лабораторії з контролю виробництва

с 04.2015 по 08.2016 (1 год 4 месяца)
ДП „Київське обласне дорожнє управління”, Київ (Обслуговування автошляхів)

Обов’язки: проведення методичних та інструктивних занять з питань якості будівництва з робітниками й виробничим персоналом будівельної організації та її підрозділів; здійснення контролю за станом лабораторного устаткування та робочих місць співробітників лабораторії; слідкування за відповідністю конструкцій, деталей та матеріалів, що надходять від постачальників, діючим стандартам і технічним вимогам; розроблення заходів щодо оснащення будівельної лабораторії необхідним устаткуванням, впровадження в практику лабораторної роботи досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки; забезпечення безпосередньо на об’єктах контролю за зберіганням матеріалів, конструкцій та виробів, їх транспортуванням і розвантаженням; підтримання зв’язку з науково-дослідними організаціями з питань підвищення якості будівництва; забезпечення контролю якості будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, що надходять на об’єкти; організування контролю за якістю будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, що випускаються підсобними виробництвами й підприємствами.

Інженер ІІ кат.

с 05.2012 по 02.2014 (1 год 9 месяцев)
ДП „Київське обласне дорожнє управління”, Київ (Обслуговування автошляхів)

Обов’язки: забезпечення виконання завдань з підвищення якості випущеної продукції, виконуваних робіт (послуг), здійснення контролю за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції, робіт (послуг) сучасному рівню розвитку науки і техніки, вимогам споживачів на внутрішньому ринку; аналіз інформації отриманої на різних етапах виробництва продукції; вивчення причин погіршення якості продукції (робіт, послуг), браку, участь у розробці та впровадженні заходів щодо їх усунення; розгляд і аналіз претензії щодо якості продукції, послуг, підготування висновків і ведення листування за результатами їх розгляду; підготовлення висновків про відповідність якості сировини, яка надходить на підприємство, а також оформлення документів для пред'явлення претензій постачальникам; вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з розробки та впровадження систем управління якістю.

Інженер ІІІ кат

с 10.2011 по 05.2012 (7 месяцев)
«Київсоюзшляхпроект»., Київ (Розробка проектів)

Обов’язки: передпроектне обстеження об'єктів, аналіз вихідних даних і технічних умов для проектування; перевірка і контроль документації на відповідність якості проектних рішень і діючих норм проектування; аналіз, формування висновків, складання технічних завдань, технічних звітів і пропозицій щодо оптимізації проектних рішень; підготовка комплекту проектної документації до проходження регламенту та експертизи.


Образование

Національний транспортний університет

Дорожньо-будівельній факультет, Київ
Высшее, с 09.2007 по 05.2012 (4 года 8 месяцев)


Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
Робота в середовищі MS-DOS, робота з програмами MS Office, AutoCAD


Знание языков

  • Английский — средний
  • Украинский — эксперт

Дополнительная информация

Іменна стипендія Київського міського голови в 2010 році.
Подяка за успіхи у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності в 2010 році.
Почесна грамота «Печерської районної у місті Києві державної адміністрації» в 2009 році.
Голова Ради студентського самоврядування Дорожньо-будівельного факультету з 09.2008 – 05.2012.
Староста гуртожитку.
Рік народження 17. 02. 1990, одружений, діти - донька , відповідальний, згубних звичок немає, комунікабельний, швидко освоюю нову інформацію, стресостійкість .


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: