Резюме от 2 июня 2018 PRO

Коломоєць Станіслав

Керівник управління, відділу комерційного банку з розробки карткових продуктів, 65 000 грн

Полная занятость.

Возраст:
32 года
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Начальник відділу дебітних карток та пакетів послуг

с 04.2016 по наст. время (2 года 4 месяца)
ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк”, головний офіс, Київ, Киев (Банки)

Ключові області відповідальності:
-розробка, впровадження та розвиток дебетних карткових продуктів та послуг банку в межах затвердженої стратегії розвитку, з метою задоволення потреб клієнтів та виконання бізнес-плану банку;
-розробка, впровадження та супровід бізнес – процесів, що забезпечують працездатність дебетних карткових продуктів та послуг банку, на всіх етапах життєвого циклу продуктів;
-управління прибутковістю дебетних карткових продуктів та послуг, поточних рахунків, відповідно до сучасних умов на ринку, з метою забезпечення виконання комплексної дохідності банку;
-маркетингове просування дебетних карткових продуктів та послуг, забезпечення впізнаваності бренду ПАО «ПУМБ», сприяючи збільшенню показників продажів;
-залучення клієнтів на пакетне обслуговування (реалізація дебетних карткових продуктів) в межах затвердженої концепції, з метою забезпечення виконання бізнес-плану банку та збільшенню ринкової долі ПАО «ПУМБ»;
-участь у розробці стратегічного плану розвитку банку за напрямком карткових продуктів та платіжних інструментів;
-забезпечення особистісного та професіонального розвитку співробітників відділу, формування, підтримка та сприяння здорової та конструктивної атмосфери в колективі, спрямованої на виконання поставлених загальних задач перед відділом.

Планування та розробка:
-розробка пропозицій щодо формування стратегічних цілей з розвитку карткового бізнесу;
-розробка бізнес – плану банку, в частині показників емісії карток, обсягів продажів дебетних карток (пакетів послуг), та комісійного доходу за напрямком;
-визначення концепції нових дебетних карткових продуктів, залежно від потреб клієнтів у розрізі сегментів: ринок, продукт, ціна, промо – акції, канали збуту;
-розробка обґрунтованих пропозицій щодо створення нових та модифікації існуючих продуктів та сервісів, за напрямком карткових продуктів та пакетів послуг;
-впровадження нових карткових продуктів на основі повного циклу з запуску продукту (від розробки концепції її захисту, організації та збору даних, до затвердження та впровадження у промислову експлуатацію із наступним моніторингом результатів ефективності продукту);
-розробка нових, актуалізація існуючих нормативно – правових документів, регламентуючих взаємовідносини з клієнтами фізичними особами, що користуються дебетними картковими продуктами / послугами та поточними рахунками, у тому числі внутрішніх нормативно – розпорядчих документів, регламентуючих дії співробітників при оформленні продуктів/ обслуговуванні клієнтів.

Організація:
-участь в організації рекламних та PR-компаній, з просування нових та існуючих продуктів за напрямком дебетних карток, сервісів та пакетів послуг (у тому числі, розробка їх інформаційного змісту);
-аналіз ефективності та управління прибутками/збитками (PnL), по дебетним картковим продуктам (відповідальність за бюджет продукту та фактичні витрати);
-взаємодія з Міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard.

Головний спеціаліст _ Відділу дебетних карток / розвитку пакетів послуг, Департаменту розвитку продуктів роздрібного бізнесу

с 07.2012 по наст. время (6 лет 1 месяц)
ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк”, головний офіс, Киев (Банк / Фінансові компанії)

Основні обов`язки:

Розробка:
-координація роботи по розробці карткових продуктів для покриття нових сегментів ринку – від розробки бізнес плану проекту, концепції, PnL моделі до запуску продукту у промислову експлуатацію;
-розробка та впровадження нормативної документації по продуктах карткового бізнесу (положення, паспорти продуктів, скрипти з продажів, тренінгів та тестів на знання продуктів для персоналу, тощо);
-плідна співпраця з міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard, Національним Банком України з питань розробки та ведення карткових продуктів;
-тісна співпраця з процесінговим центром, реєстрація нових проектів по відкриттю нових BIN / Range у міжнародних платіжних системах Visa / MasterCard, тощо;
-регулярне удосконалення існуючої пропозиції Банку щодо дебетних карткових продуктів для фізичних осіб та зарплатних клієнтів Банку (щорічне перепакування існуючої лінійки пакетів послуг, основаної на моніторингу ринку пропозицій конкурентів);
-розробка карткових продуктів у співпраці с корпоративним бізнесом для покриття потреб клієнтів мікро бізнесу;
-розробка регулярної звітності по карткових продуктах (як статистичної так і управлінської);
-приймання участі у роботі Тарифно – комерційного комітету Банку з боку роздрібного бізнесу, розробка бізнес процесів з затвердження базових тарифів комісійної винагороди та індивідуальних тарифів; розробка нормативної бази документації щодо функціонування Тарифно – комерційного комітету, безпосередня участь у процесі винесення на розгляд ТКК питань із затвердження нових карткових продуктів, тарифів комісійної винагороди, тощо.

Планування:
-участь в розробці пропозицій по формуванню стратегічних цілей розвитку карткового бізнесу;
-участь у розробці бюджетної моделі Банку в частині карткового бізнесу (обсягів з продажів, процентного та комісійного доходів, операційних витрат, залишків, тощо);
-здійснення постійного аналізу ринку з продуктів карткового бізнесу за основними напрямками (дебетні картки та пакети послуг, пакети послуг для зарплатних клієнтів Банку, пенсійні та соціальні рахунки, преміальні пакети послуг для VIP та Affluent сегментів);

Організація:
-координація та ведення проектів у співпраці з проектним офісом;
-надання консультаційної підтримки іншим підрозділам в частині продуктів карткового бізнесу;
-операційна підтримка роздрібного бізнесу у частині замовлення БПК, моніторинг та контроль залишків БПК;

Головний спеціаліст _ Управління обслуговування VIP та заможних клієнтів

с 12.2011 по 06.2012 (6 месяцев)
ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк”, головний офіс, Киев (Банк / Фінансові компанії)

Основні обов`язки:

Організація та підтримка загальної системи звітності по сегментам РБ VIP та заможних клієнтів (VIP and Affluent Segment):
-взаємодія із підрозділами клієнтської аналітики, продажів продуктів роздрібного бізнесу, IT та іншими з метою організації єдиної системи звітності для кожного з бізнес – сегментів;
-аналіз поточних показників діяльності, прогноз показників бізнес-сегментів;
-розробка системи обліку та підтримки в актуальному стані переліку VIP та заможних клієнтів;
-організація ефективної системи закріплення клієнтів за менеджером;
-організація та контроль маркування VIP та заможних клієнтів (в ПЗ Банку та звітності);
-організація та контроль міграції VIP та заможних клієнтів із сегменту в сегмент (в ПЗ Банку та звітності);
-розробка та підтримка в актуальному стані документації (паспортів) зі звітності;

Розробка та підтримка системи доведення та контролю планових показників до співробітників VIP-центрів, персональних менеджерів та менеджерів з обслуговування заможних клієнтів:
-аналіз динаміки фінансових показників діяльності сегментів, та їх прогноз;
-участь у процесі формування фінансових моделей сегментів VIP та заможних клієнтів та корегування P&L моделей при зміні показників/цілей бізнесу;
-участь у розробці принципів перерозподілу доходів та витрат між бізнес сегментами;
-участь у формуванні та аналізі бюджетів сегментів;

Аналітична підтримка та надання звітності:
-керівнику Управління з обслуговування VIP та заможних клієнтів;
-керівникам підрозділів УОВЗК;
-керівникам VIP-центрів;
-менеджерів та координаторів по роботі із заможними клієнтами у частині обліку даних та маркування іх клієнтів у внутрішніх системах та звітах Банку;
-іншим підрозділам та співробітникам Банка по узгодженню.

Головний експерт - аналітик _ Відділу фінансового контролінгу роздрібного бізнесу

с 06.2009 по 11.2011 (2 года 5 месяцев)
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, головний офіс, Киев (Банки / Фінансові компанії)

Основні обов`язки:

контроль, моніторинг та аналіз витрат бізнесу та блокованих витрат;

аналіз складових динаміки витрат сегментів роздрібного бізнесу та виявлення можливостей для зменшення витрат;

формування та надання обґрунтованих пропозицій керівникам сегментові роздрібного бізнесу щодо зменшення витрат;

участь у розробці принципів перерозподілу доходів та витрат між бізнес сегментами;

формування та коригування бюджетів структурних підрозділів вертикалі роздрібного бізнесу (за узгодженням із структурними підрозділами вертикалі, Департаментом контролінгу та кост - лініями Банку);

участь у формуванні та аналізі бюджету витрат сегментів роздрібного бізнесу на всіх етапах бюджетного процесу;

попередній аналіз, оцінка прибутковості ініціатив/проектів (CBA аналіз) роздрібного бізнесу;

контроль використання бюджету витрат підрозділів роздрібного бізнесу з певними напрямками;

аналіз витрат та ефективності роботи напрямків HARD та SOFT Collection;

розробка та підтримка необхідної системи управлінської звітності з метою ефективного моніторингу запланованих показників по сегментах, для менеджерів роздрібного бізнесу(динаміка загального портфелю, включаючи розрізи продуктів та бізнес-ліній, динаміка долі ринку у сегменті Private Individuals.);

розробка та підтримка системи звітності по показниках карткового бізнесу з метою ефективного моніторингу, аналізу динаміки, формування прогнозів розвитку;

підготовка щоквартальної, щомісячної та недільної звітності з продажів продуктів сегменту PI з метою ефективного моніторингу виконання планових показників;

актуалізація системи звітності з продажу продуктів роздрібного бізнесу до рівня регіональної дирекції/відділення/продавця відповідно до встановлених KPI;

щоквартальна підготовка презентацій основних показників діяльності обласних дирекцій (ОД), динаміка показників, підготовка рейтингів, в т.ч. звітів/презентацій до ЦО у Відні;

щоденний моніторинг правомірності встановлених клієнтських ставок по кредитам фізичних осіб, SP- Leakage;

щоденний моніторинг сплати комісій за надання в користування іпотечних та авто кредитів, up-front fee leakage;

загальна підтримка менеджменту роздрібного бізнесу, оперативне забезпечення фінансовими показниками.

Економіст / Провідний експерт _ Управління забезпечення карткового бізнесу Департаменту роздрібних операцій

с 09.2008 по 05.2009 (8 месяцев)
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, головний офіс, Киев (Банки / Фінансові компанії)

Основні обов`язки:

активна участь у роботі відділу, розробка та формування складних звітів для Управління карткових послуг (формування звіту по картковим продуктам в розрізі дебетових та кредитних карток в розрізі усіх операцій пов`язаних з їх використанням, формування звітів по еквайринговим операціям, звіту по банкоматам, звіту по активним карткам, звіту по новим картам, формування звіту по картковим оборотам, звіту по кіоскам самообслуговування тощо.);

розробка та створення інструкцій, регламентів, регламентуючих роботу між відділами та підрозділами банку;

розробка та складання договорів – обумовлюючих відносини між контрагентами та підрядниками банку;

внесення змін та доповнень у данні о карткових продуктах та(або) рахунків у ПЗ «Трансмастер»;

узгодження та обробка рахунків (invoices processing), отриманих від UPC – Українського Процесінгового Центру;

розробка та прийняття рішень по виникаючим овердрафтам.

Account Manager

с 04.2007 по 08.2008 (1 год 4 месяца)
Інтерактивне Агентство „MESSAGE-GROUP” Personal Communications, Киев (Маркетинг / Реклама)

Основні обов`язки:

активна участь у розробці рекламних проектів, від проведення креативного брифінгу до повної здачі проекту замовнику;

планування робіт проекту(створення Таймінгу проекту – „Timing”), своєчасний запит та збір необхідної інформації;

забезпечення чіткості у фінансовій частині проектів, підготовка та узгодження розрахунків вартості окремих частин проекту;

перевірка відповідності рахунків клієнтів рахункам підрядника;

своєчасна підготовка документації на виставлення рахунків;

контроль сплати принципових та термінових рахунків;

налагодження та підтримка комунікації із підрядниками та ключовими клієнтами.

Account Executive

с 10.2006 по 03.2007 (5 месяцев)
Перша в Україні Агенція Мобільного Маркетингу “Mobeye”, Киев (Маркетинг / Реклама)

Робота на посаді молодшого менеджера по роботі з клієнтами
Розробка та провадження проектів для таких компаній як McDonald`s, Gallaher, P&G, Спортмастер, Delta Bank, Cosmopolitan, інтернет видання AdReport тощо.

Основні обов`язки:

створення рекламних проектів, різноманітних промо – кампаній зокрема - складання механіки та логіки акції, блок – схем промо компаній;

складання та підписання договорів, кошторисів (cost estimate);
проведення зустрічей із клієнтами;

налагодження та підтримка комунікації із підрядниками та клієнтами;

часткова робота на посаді копірайтера (Складання та транслітерація текстів для мобільних промо).


Образование

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

Інженерно-економічний / Фінанси, Киев
Высшее, с 09.2003 по 06.2008 (4 года 9 месяцев)


Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
Професійні навики та знання:
- досвідчений користувач MS Office (Project, Visio, Excel, Access, Power Point, Word etc.);
- вміння працювати із великими об`ємами інформації (data mining, обробка, групування, складання складних статистичних та управлінських звітів);
- досвід складання автоматизованої звітності у програмному забезпеченні WEB-OLAP ”MicroStrategy”;
- знання програмних комплексів та АБС Банку (ITM Andromeda, Arksys, Webbank, Sirius, Трансмастер тощо.)


Дополнительная информация

Сімейний стан:
Одружений

Захоплення:
Література, Туризм та подорожі, спорт, активний спосіб життя, кіно, футбол тощо

Якості:
Пунктуальність, відповідальність, працьовитість, організованість, цілеспрямованість, аналітичний та логічний склад розуму, спрямованість до постійного підвищення власного професійного рівня, вміння працювати в команді, бажання заробляти.


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: