Резюме от 6 февраля 2018 PRO

Країнський Михайло Петрович

Фінансовий директор

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

Дата рождения:
18 октября 1972 (45 лет)
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Головний бухгалтер

с 09.2014 по наст. время (3 года 7 месяцев)
Філія "Дарницький вагоноремонтний завод" ПАТ "Укрзалізниця", Київ (Транспорт і логістика)

Керівництво бухгалтерською службою заводу (штат бухгалтерії - 20 чол.)
•забезпечення організації, координування і планування бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства;
•контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
•організація та контроль формування розрахунків щодо використання прибутку, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасне та правильне складання звітності;
•здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризацій необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, витратами коштів;
•супровід при проведенні перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, в т.ч. податкової, інших документальних ревізій та аудитів у підрозділах підприємства, супровід аудиторських перевірок;
•організація обліку надходження та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, пов'язаних з переміщенням ТМЦ, обліком витрат на виробництво та обігу коштів, виконання кошторису витрат, реалізації продукції, виконання послуг;
•формування та подання у відповідні органи місячної, квартальної та річної фінансової, статистичної та податкової звітності;
•участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності, з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат;
•участь у формуванні фінансового плану діяльності підприємства, звіту про його використання;
•проведення роботи, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової та касової дисципліни, дотримання законності списання з бухгалтерського балансу дебіторської та кредиторської заборгованостей, нестач та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, своєчасне оформлення та здавання їх до архіву;

Голова правління (директор заводу)

с 02.2013 по 05.2014 (1 год 3 месяца)
ПАТ "Бобровицький молокозавод", Бобровиця (виробництво молочної продукції)

Здійснення загального керівництва молокопереробним підприємством:
•розробка та реалізація стратегії і розвитку бізнесу;
•операційне управління бізнес-процесами (зовнішніми та внутрішніми) та персоналом;
•формування асортиментної та цінової політики підприємства;
•управління процесом закупівлі сировини та продажу продукції;
•бюджетування та контроль руху грошових коштів;
•комунікації з органами влади, іншими державними структурами;
•фінансовий та юридичний менеджмент, економічний аналіз и планування;

Заступник директора з питань фінансового контролю

с 09.2009 по 10.2013 (4 года 1 месяц)
ТОВ "Клуб Сиру", Київ (виробництво молочної продукції, оптова торгівля)

Організація роботи служби фінансового контролю групи підприємств (склад групи - 16 підприємств):

•організація складання бюджетів підприємств та здійснення контролю за їх виконанням;
•аналіз витрат підприємства, формування виробничої та повної собівартості готової продукції;
•здійснення контролю за закупівлею ТМЦ, робіт, послуг, організація тендерів;
•здійснення контролю за збереженням ТМЦ;
•здійснення контролю за дотриманням платіжної дисципліни підприємствами групи;
•розробка схем фінансування підприємств групи;
•контроль за дотриманням цінової політики при відвантаженні товарів;
•контроль за дотриманням кредитних лімітів;
•аналіз та оптимізація оподаткування підприємств групи;
•автоматизація бізнес-процесів: постановка технічних завдань для впровадження змін, схем обліку в 1С:Підприємство;

Фінансовий директор з в.о. головного бухгалтера

с 07.2009 по 09.2014 (5 лет 2 месяца)
ТОВ "Дніпровська молочна компанія", Київ (оптова торгівля)

Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві:

•повне ведення бухгалтерського, управлінського, податкового обліку;
•складання бюджету та контроль за його використанням;
•оптимізація оподаткування;
•формування всієї звітності (фінансової податкової, статистичної) та подання її відповідним органам.

Головний бухгалтер

с 10.2005 по 06.2009 (3 года 8 месяцев)
ТОВ "Ваврик і Компанія ЛТД", Чортків (виробництво кондитерських виробів, оптова та роздрібна торгівля)

•облік основних засобів, НА, ІНМА, капітальних інвестицій;
•облік товарно-матеріальних цінностей (сировина, ПММ, будівельні матеріали, запасні частини, інші матеріали, МШП, готова продукція, товари);
•облік витрат на виробництво готової продукції, формування її виробничої та повної собівартості;
•облік грошових коштів в касі та на рахунках банків (з використанням системи «Банк-Клієнт», РРО), операції купівлі-продажу іноземної валюти;
•облік розрахунків з покупцями і замовниками, включаючи ЗЕД;
•облік банківських кредитів (довгострокові, короткострокові, овердрафт) як в національній так і в іноземній валютах, оформлення документів на їх отримання та супровід;
•контроль за своєчасним погашенням кредитів, правильністю нарахування та сплати відсотків по них;
•облік векселів (виданих та отриманих);
•облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, включаючи ЗЕД;
•облік розрахунків по оплаті праці (погодинна та відрядна форма оплати праці, допомога за тимчасовою втратою працездатності, відпускні і т.п.);
•облік розрахунків по податках та обов'язкових платежах, контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати;
•облік розрахунків з підзвітними особами;
•облік доходів і витрат, а також формування фінансових результатів діяльності підприємства;
•формування та подача всієї звітності: статистична, фінансова, податкова, розрахунки з державними цільовими фондами;
•впровадження та ведення обліку з використанням програм 1С:Бухгалтерія 7.7, 1С:Зарплата + Кадри 7.7;
•використання системи «Бест Звіт Плюс» для формування вказаної вище звітності;
•формування управлінської звітності для розгляду засновниками.

Інженер-бухгалтер

с 08.2004 по 09.2005 (1 год 1 месяц)
ДП "Кобиловолоцький спиртовий завод", с.Кобиловолоки Тернопільська обл. (виробництво спирту)

•впровадження з нуля автоматизації бухгалтерського обліку з використанням програм 1С:Бухгалтерія 7.7., 1С: Зарплата + Кадри 7.7.;
•робота с системою «Банк-клієнт» по всіх наявних на підприємстві рахунках;
•формування звітності з використанням системи «Бест Звіт Плюс».

Головний бухгалтер (за сумісництвом)

с 04.2001 по 11.2003 (2 года 7 месяцев)
ДП "ІВМАР-Н" ПБМП "ІВМАР", Чортків (оптова торгівля нафтопродуктами)

•управління колективом бухгалтерії (2 чоловік);
•облік основних засобів, капітальних інвестицій, ТМЦ;
•облік банківських операцій (з використанням системи «Банк-Клієнт»);
•облік банківських кредитів, оформлення документів на їх отримання та супровід;
•визначення фінансових результатів діяльності підприємства;
•складання статистичної, фінансової, податкової звітності, а також звітів в державні цільові фонди;
•ведення обліку з використанням програми 1С:Бухгалтерія 6.0;

Головний бухгалтер (за сумісництвом)

с 08.1999 по 11.2003 (4 года 3 месяца)
ПБМП «ІВМАР», Чортків (оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, роздрібна торгівля)

•управління колективом бухгалтерії (6 чоловік);
•облік основних засобів, капітальних інвестицій, ТМЦ;
•облік банківських операцій (з використанням системи «Банк-Клієнт»);
•облік банківських кредитів, оформлення документів на їх отримання та супровід;
•облік операцій ЗЕД (імпорт, експорт, купівля-продаж іноземної валюти);
•визначення фінансових результатів діяльності підприємства;
•складання статистичної, фінансової, податкової звітності, а також звітів в державні цільові фонди;
•ведення обліку з використанням програми 1С:Бухгалтерія 6.0;

Головний бухгалтер

с 08.1997 по 07.2004 (6 лет 11 месяцев)
Спільне українсько-кіпрське підприємство ТОВ "ЛІГО", Хоростків (виробництво молочної продукції)

•облік основних засобів, капітальних інвестицій, ТМЦ;
•облік банківських операцій (з використанням системи «Банк-Клієнт»);
•облік банківських кредитів, оформлення документів на їх отримання та супровід;
•облік операцій ЗЕД (імпорт, експорт, купівля-продаж іноземної валюти);
•формування виробничої та повної собівартості готової продукції;
•визначення фінансових результатів діяльності підприємства;
•складання статистичної, фінансової, податкової звітності, а також звітів в державні цільові фонди;
•ведення обліку з використанням програми 1С:Бухгалтерія 6.0;
•формування звітності з використанням системи «Бест Звіт Плюс».
•управління колективом бухгалтерії (8 чоловік);

Головний бухгалтер

с 01.1993 по 07.1997 (4 года 6 месяцев)
ВАТ "Чортківська кондитерська фабрика", Чортків (виробництво кондитерських виробів)

•управління колективом бухгалтерії (10 людей);
•формування статистичної, фінансової, податкової звітності;
•впровадження з нуля автоматизації бухгалтерського обліку.


Образование

Тернопільський інститут народного господарства

Факультет - обліково-економічний; спеціальність – облік, контроль та аналіз господарської діяльності, Тернопіль

Высшее, с 09.1989 по 06.1993 (3 года 9 месяцев)

кваліфікація спеціаліста - економіст


Дополнительное образование

 • Сертифікат CAP – сертифікований бухгалтер практик (2008)
 • Фінансовий менеджмент (2010)
 • Практичні аспекти переходу на облік за Міжнародними стандартами фінансовими звітності (МСФЗ) (2012)
 • Мотивація: оплата, оцінка, роль менеджменту (2013)
 • Податковий кодекс для виробничих підприємств: формування «податкової» собівартості, податковий облік ЗВВ та виробничих ОЗ (2011)
 • Головний бухгалтер - експерт в області оподаткування та забезпечення економічної безпеки бізнесу (2016, 2017)
 • Головний бухгалтер - консультант керівника та власників бізнесу з фінансових питань (2016, 2017)
 • Головний бухгалтер – партнер керівника і держави - сертифікат ТОП-10 кращих бухгалтерів України (2017)

Профессиональные навыки

 • Навыки работы с компьютером
  Досвідчений користувач ПК.

  Відмінне знання Microsoft Office (Word, Exel, OutLook, PowerPoint), Internet Explorer, 1С:Підприємство (7.7, 8.2), ЛІГА:Закон, системи «Банк-Клієнт», М.Е.Док.
 • Водійське посвідчення категорії «В» и «С» (20 лет опыта)
  Средний, использую в настоящее время.

Знание языков

 • Украинский — эксперт
 • Русский — эксперт

Дополнительная информация

Професійні навички:

•Кращий бухгалтер України 2017;
•досвід роботи головним бухгалтером, фінансовим директором, керівником різнопрофільних підприємств (виробництво, оптова та роздрібна торгівля, ЗЕД);
•керівництво, контроль та організація роботи відділу (бухгалтерія, фінансовий відділ) чисельністю до 30 чоловік, розподіл завдань та обов'язків, контроль їх виконання, розробка посадових інструкцій;
•знання національних (П(С)БО) та міжнародних (МСБО) стандартів ведення обліку та складання фінансової звітності (НП(С)БУ та МСФЗ), основ управлінського та податкового обліку, практичні навики їх застосування, контроль ведення обліку на всіх ділянках;
•розробка облікової політики підприємства, контроль за її дотриманням;
•знання Податкового кодексу, його застосування та дотримання в господарській діяльності (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, інші загальнодержавні та місцеві податки), а також оптимізація оподаткування;
•контроль достовірності нарахування податків, зборів, платежів, підготовки та подання фінансової, податкової, статистичної звітності, звітів у фонди;
•знання Законів, Кодексів, інших нормативних документів частині господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, оподаткування, трудових відносин;
•розробка фінансової бізнес-моделі діяльності підприємства;
•складання бюджетів підприємства та контроль їх виконання;
•управління грошовими потоками (бюджет руху грошовими коштами, «cash-flow»);
•досвід роботи з банками по залученні та розміщенні грошових коштів (кредити, овердрафт, депозити, т.п.);
•досвід проходження перевірок контролюючими органами, оскарження їх рішень;
•досвід роботи з аудиторськими компаніями;
•участь в розробці та вдосконаленні програмних продуктів для обробки даних бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей діяльності підприємства, постановка технічних завдань програмістам;
•участь у складанні договорів: купівлі-продажу товарів (робіт, послуг, майна), оренди, лізингу, комісії, доручення, уступки прав вимоги, переуступки боргу, ін.
•дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України з 2009 р.

Особисті якості:

•хороші аналітичні здібності, системний підхід до роботи, висока степінь відповідальності, добросовісність;
•датність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх результатом;
•комунікабельність, швидка адаптація, бажання і здатність працювати в команді та на результат;
•вміння управляти людьми;
•бажання використовувати свої знання максимально.

Сімейний стан: одружений


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: