В вакансиях появилась геолокация — теперь вы можете находить работу ближе к дому!

Резюме от 25 июня 2018

Заєць Вікторія Анатоліївна

Менеджер по работе с клиентами

Полная занятость.

Дата рождения:
13 декабря 1992 (25 лет)
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон, адрес и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Офис-менеджер

с 10.2017 по наст. время (8 месяцев)
ООО «Принт Инжиниринг», Киев (Продажа топлива)

Принимать телефонные звонки и посетителей в приемной офиса.
Выяснять потребности звонящих и посетителей.
Переадресовывать входящие и управлять исходящими телефонными звонками, принимать и отправлять факсы, записывать сообщения для сотрудников.
Обрабатывать входящую и исходящую корреспонденцию (принимать, регистрировать, переадресовывать).
Вести архив документов, писем, газет, информационных материалов.
Вести работу с офисным электронным почтовым ящиком (прием, отправка файлов, макетов, писем).
Подготавливать и оформлять документацию, необходимую для организации работы компании.
Осуществлять доставку особо важных документов и договоров.
Осуществлять отправку и прием документов из регионов.
Обеспечивать сотрудников компании пропускными документами.
По поручению руководителя согласовывать отдельные вопросы с работниками Подразделений.
Своевременно информировать сотрудников об изменениях или нововведениях в компании.
Следить за изменениями в организационной структуре компании, своевременно вносить коррективы.
Обновлять список телефонов и адресов, необходимых Подразделению и мобильных телефонов сотрудников.
Организовывать подготовку документов, материалов, необходимых для ведения переговоров с эксплуатационными службами, коммунальными организациями, государственными органами, охранной службой.
Следить за порядком в офисе. Организовывать работу уборщицы.
Организовывать работу водителя.
Проводить инвентаризацию хозяйственной части компании.
Осуществлять подготовку данных и документов для формирования бюджета расходов на административно-хозяйственные нужды.
Осуществлять подготовку данных для начисления заработной платы.
Осуществлять обеспечение офиса необходимыми канцелярскими принадлежностями, водой, чаем кофе, сахаром, моющими средствами (заказ, контроль доставки и составление финансовой отчетности).
Обеспечивать надлежащее содержание и эксплуатацию помещений офиса в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты.
Отвечать за исправное состояние огнетушителей.
Вести документацию по анкетным данным сотрудников. Осуществлять своевременное поздравление сотрудников Подразделения.
Поддерживать позитивный моральный климат в офисе. Проявлять взаимовыручку, ответственность, доверие, поддержку, оптимизм.
Выполнять отдельные служебные поручения непосредственного руководителя.
Выполнять правила трудового распорядка, принятые в компании.

Спеціаліст 2 категорії

с 01.2017 по 10.2017 (9 месяцев)
Відділ освіти Богуславської РДА, Богуслав (Освіта та наука)

Ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат.
Забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
За позгодженням головного бухгалтера, подання документів в банківські установи.
Підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
2.6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.
2.7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій.

Менеджер

с 03.2015 по 04.2016 (1 год 1 месяц)
ПП "Клініка Медіком", Киев (Медична допомога)

• Забезпечення роботи з ефективного і культурного обслуговування пацієнтів, створення для них комфортних умов
• здійснення контролю за своєчасною підготовкою приміщення до прийому пацієнтів, дотриманням чистоти, збереженням майна і обладнання
• надання усних довідок, що стосуються послуг центру
• прийом і оформлення необхідних документів
• робота з комп'ютерними програмами
• проведення оплати послуг, відмітки про виконання послуг
• регулярне ведення звітності
• контроль дотримання працівниками правил та норм охорони праці, техніки безпеки, вимоги виробничої санітарії і гігієни
• прийом заходів щодо вирішення конфліктів, що виникають при обслуговуванні пацієнтів
• інформування керівництва про наявні недоліки в обслуговуванні пацієнтів, прийом заходів до їх ліквідації
• контролювання відповідних оплат і виконання послуг, перевірка правильності оформлення амбулаторних карт пацієнтів
• здійснення контролю за виконанням працівниками вказівок керівництва центру

Старший інспектор

с 01.2014 по 02.2015 (1 год 1 месяц)
Державна фінансова інспекція України, Киев (Державна служба)

• Здійснення роботи по організаційно-технічному забезпеченню адміністративно-розпорядчої діяльності директора та департаменту в цілому
• прийом вхідну на розгляд директора кореспонденцію, передача її у відповідності з прийнятим рішенням в структурні підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей
• здійснення методичного керівництва і контроль за організацією діловодства в структурних підрозділах департаменту
• прийом документів і особистих заяви на підпис директора
• передача і прийом інформації по приймально-передавальним пристроям (телефон, факс, ел. почта і т.д.), своєчасне доведення до відома керівництва отриману інформацію
• виконання роботи по підготовці зборів і нарад, що проводяться директором (збір необхідних матеріалів, оповіщення учасників про час і місце проведення, повістці дня, їх реєстрацію)
• ведення реєстрів вхідної-вихідної документації
• друк за вказівкою директора службових матеріалів, що необхідні для його роботи, або введення поточної інформації в базу даних


Образование

Національний транспортний університет

Облік і аудит, Киев

Высшее, с 09.2009 по 08.2014 (4 года 11 месяцев)


Знание языков

  • Английский — начинающий

Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме в категории
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: