Резюме от 1 июля 2018 PRO

Попельнюк Борис Володимирович

Вчитель історії, заступник директора школи, 10 000 грн

Полная занятость.

Возраст:
28 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Вчитель історії

с 08.2017 по наст. время (1 год 1 месяц)
Природничо науковий ліцей № 145, Киев (Образование)

•постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
•забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;
•настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
•виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
•готувати учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
•додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичками.

Вчитель історії

с 08.2013 по 01.2017 (3 года 5 месяцев)
Спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 23 Деснянського району, Киев (Освіта)


Образование

Київський університет імені Бориса Грінченко.

« Менеджмент: Управління навчальним закладом» на факультеті інформаційних технологій та управління, Киев
Высшее, с 09.2016 по 02.2018 (1 год 5 месяцев)

Управління навчальним закладом - важлива і відповідальна робота, адже від якості її виконання залежить доля багатьох людей. Керівнику необхідно володіти багатьма якостями і глибокими знаннями в галузі психології та освіти, а головне, мати усвідомлений життєвий підхід і мудрість.
Діяльність будується таким чином, щоб вона сприяла не тільки підвищенню результатів педагогічних процесів, а й могла стимулювати особистісне зростання.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут суспільства, магістр, кваліфікація історик, викладач історії, фахівець з країнознавства та міжнародних відносин., Киев
Высшее, с 09.2011 по 07.2013 (1 год 10 месяцев)

Об'єктом діяльності магістра-історика є пізнання історичних процесів і явищ в їх соціокультурних, політичних, економічних вимірах та їх відображення в історичних джерелах. Магістр історії підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи, а за умови освоєння відповідної освітньо-професійної програми педагогічного профілю — до педагогічної діяльності у вищій школі.

Фахова компетентність магістра історії передбачає:

розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства;
докладне знання історії України;
знання головних напрямів еволюції європейської історії та культури;
володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу;
розгляд суспільних явищ у розвитку і в конкретно-історичних умовах;
оцінку подій та діяльності людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей, критичну оцінку історичних фактів на підставі альтернативних поглядів на проблеми;
з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях минулого, аналіз і узагальнення історичного матеріалу в певній системі, порівняння історичних фактів на основі здобутих знань і формування на цьому ґрунті особистого світогляду;
знання здобутків гуманітарних і суспільних наук.
Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і вмінь фахівця:

навички самостійної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності;
уміння визначати зміст, місце й значення проблеми в історичному пізнанні;
уміння формулювати цілі й завдання дослідження, дослідницькі гіпотези;
формування плану самостійної дослідницької діяльності;
навички ведення бібліографічної роботи;
уміння обирати необхідні методи дослідження;
уміння теоретично осмислювати емпіричний матеріал;
уміння обробляти отримані результати;
володіння методикою історіографічної та джерелознавчої критики;
уміння презентувати підсумки виконаної роботи;
навички міжособистісної та ділової комунікації;
уміння діяти в межах етики професійних взаємин.


Дополнительная информация

З 2013 р. по цей час аспірант кафедри Всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Додаткова освіта :
Назва організації Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського Університету Бориса Грінченка
Назва курсу, спеціальність, наявність сертифікатпрофесійно – орієнтований курс для молодих вчителів історії: « Авторська майстерня професора Ф. Левітаса» ( 108 год. )


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: