Резюме від 15 січня 2019 PRO

Нащочич Вікторія Валеріївна

Економіст

Повна зайнятість.

Вік:
39 років
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон, адресу та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Фахівець з планування закупівель

з 10.2017 по 08.2018 (10 місяців)
ТОВ "Транспортна компанія "SAT", Київ (Вантажні перевезення)

- формування заявок на оплату товарів, робіт та послуг в програмі 1С Казна;
- організація складських операцій, а саме: формування приходних та расходних накладних в програмі 1С;
- ведення звітів в програмі 1 С Бухгалтерія, про використання грошових коштів підрозділами Компанії;
- формування місячних звітів;
- вхідна кореспонденція;
- ведення статистичних звітів по використанню ТМЦ підрозділами Компанії.

Економіст 1 категорії; економіст з праці 1 категорії; фахівець з державних закупівель за суміщенням

з 03.2015 по 07.2017 (2 роки 4 місяці)
Навчально-науковий медичний комплекс "Університетська клініка" Харківського національного медичного університету, Харьков (Професійні та періодичні осмотри)

-складання перспективних та поточних планів, визначення вартості робіт і цін на послуги;
-складання графіків та табелів обліку робочого часу адміністративно-управлінського та господарчо-обслуговуючого персоналу клініки;
-складання кошторисів по статтям витрат у розрізі кодів економічної класифікації за рахунок загального фонду з додатками розрахунків по КЕКВ, проведення аналізу їх виконання;
-складання штатних розписів і тарифікаційних списків;
-оформлення договорів на закупівлю медикаментів та іншої медичної продукції, харчування і послуг;
-надання форм звітності до державної служби статистики України;
-складання проектів наказів про затвердження посадових окладів, надбавок, плану фонду робочого часу, внесення пропозицій щодо змін в оплаті праці;
-складання бюджетних запитів;
-внесення інформації в базу даних програми 1С;
-планування, складання та затвердження річного плану закупівель;
-вибір процедури закупівлі;
-проведення процедури закупівлі;
-вибір переможця;
-складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом «про Публічні закупівлі»;
-оприлюднення інформації та звіту на сайті щодо публічних закупівель відповідно Закону;
-складання та здача внутрішніх звітів на запити керівництва.

Старший диспетчер деканату 5-го факультету з підготовки іноземних студентів

з 03.2007 по 02.2014 (6 років 11 місяців)
Харківський національний медичний університет, Харьков (Навчання)

планування і керівництво навчально-виховної, методичної і наукової роботи на факультеті;
- контроль спільно з завідуючими кафедрами та навчально-методичною комісією за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, семінарів, навчальних та виробничих практик та інших видів навчальної діяльності;
-контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;
-контроль за дотриманням трудової дисципліни викладачами;
-допуск студентів до екзаменаційних сесій і до складання державних іспитів, захисту дипломних чи кваліфікаційних робіт;
-організація обліку успішності студентів, ведення журналів академічних груп, заповнення заліково-екзаменаційних відомостей, ведення навчальних карток і іншої студентської документації, підведення підсумків та аналіз сесій;
-організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами;
-переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на іншу, надання академічних відпусток, повторне навчання, міжвузівський перевід, другу освіту, відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, зміна прізвищ, ведення контингенту студентів, своєчасна підготовка наказів з особового складу студентів;
-оформлення академічних довідок;
-подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу факультету;
-ведення діловодства та навчально-методичної документації у відповідності до затвердженої номенклатури справ по деканату;
-підготовка і здача справ до архіву;
-забезпечення збереження у належному стані всіх документів та штампів деканату.

Старший інспектор; економіст з праці та планування 2 категорії

з 11.1998 по 03.2007 (8 років 4 місяці)
Державне підприємство «Завод імені Малишева» філія «Комерційне управління», Харьков (Виробництво)

здійснювання контролю за своєчасним виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень; розробляння методики такого контролю, ведення карток контролю виконання наказів, розпоряджень і доручень керівника підприємства;
- планування робочого дня керівника підприємства (зустрічі, телефонні дзвінки, прийом відвідувачів тощо);
- здійснювання технічного забезпечення діяльності керівника підприємства (замовлення транспорту, організація зустрічей, переговорів тощо);
- оформлення протоколів і складання різних документів за результатами заходів;
- у межах своєї компетенції підготовка проектів наказів і розпоряджень керівника підприємства, а також за його дорученням проекти інших матеріалів і документів, що стосуються діяльності підприємства;
- ведення діловодства;
- запис на прийом до керівника підприємства, організація прийому відвідувачів;
- виконання окремих доручень керівника підприємства щодо управління персоналом, здійснювання контролю за роботою окремих категорій працівників;
- виконання інших обов'язків та доручень керівника підприємства у межах своєї компетенції і спеціалізації за додатковими видами діяльності;
- складання планів соціального розвитку колективу підприємства, у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу і додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку;
- складання штатних розписів згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондами заробітної плати і чинними нормативами, внесення до них змін, зумовлених появою нових видів діяльності (посад), властивих ринковій економіці;
- здійснювання контролю за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією робіт і встановленням відповідно до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій, а також за додержанням режимів праці та відпочинку, норм трудового законодавства;
- участь у підготовці проекту колективного договору і контроль виконання прийнятих зобов’язань.


Освіта

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст менеджер, Харьков
Вища, з 09.1999 по 07.2005 (5 років 10 місяців)

Харківський механічний технікум ім. О.О.Морозова

Спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – економіст-бухгалтер, Харьков
Середня спеціальна, з 09.1996 по 05.1998 (1 рік 8 місяців)


Додаткова освіта

Курси 1С бухгалтерії, учбовий центр «Промінь» (2014, 3 месяца)


Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером
-навики роботи з комп’ютером – рівень користувача ( програми Word, Excel, 1С, M.E. Doc; Prozorro; Інтернет).


Додаткова інформація

-навики роботи з комп’ютером – рівень користувача ( програми Word, Excel, 1С, M.E. Doc; Prozorro; Інтернет).

Особисті якості: аналітичне мислення, вміння швидко оцінювати ситуацію і приймати рішення, відповідальність, наполегливість, комунікабельність, добросовісне відношення до роботи і прагнення до професійного росту.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: