Резюме от 14 января 2018 PRO

Полиця Ігор Валерійович

Землеустроитель, 10 000 грн

Полная занятость.

Дата рождения:
15 января 1976 (42 года)
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон, адрес и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Начальник відділу Держгеокадастру у Христинівському р-ні Черкаської обл.

с 03.2013 по 04.2016 (3 года 1 месяц)
Відділ Держгеокадастру у Христинівському р-ні Черкаської обл., Христинівка (реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного за)

Начальник Управління (Відділу):

1) здійснює керівництво Управлінням (Відділом), несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
2) організовує та забезпечує виконання Управлінням (Відділом) Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, наказів Головного управління Держгеокадастру в області, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації;
3) вносить начальнику Головного управління Держгеокадастру в області пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління (Відділу) і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Управління (Відділу) (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації;
4) звітує перед начальником Головного управління Держгеокадастру в області щодо виконання покладених на Управління (Відділ) завдань та планів роботи;
5) забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з місцевою держадміністрацією;
6) здійснює добір кадрів в Управління (Відділ), формує кадровий резерв на відповідні посади;
7) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
8) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Управління (Відділу), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);
9) порушує перед начальником Головного управління Держгеокадастру в області питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;
10) підписує накази Управління (Відділу);
11) розподіляє за погодженням з начальником Головного управління Держгеокадастру в області обов'язки між своїми заступниками;
12) затверджує положення про структурні підрозділи Управління (Відділи) і посадові інструкції працівників;
13) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Управління (Відділу) доручення;
15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Христинівського районного відділу Черкаської регіональної філії ДП "Центр ДЗК"

с 01.2004 по 07.2010 (6 лет 6 месяцев)
Христинівський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП "Центр ДЗК", Христинівка (Забезпечення адміністрування системи Державного земельного кадастру (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.12.2012 № 836, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 22 січня 2013 р. за № 153/22685 та наказ Держгеокадас)

До компетенції начальника Відділу належить:
здійснює керівництво Відділом, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;
забезпечує виконання посадових обов'язків кожним працівником Відділу та подає пропозиції директору Філії щодо заміщення посад, передбачених штатним розписом, заохочення працівників; подання на затвердження директору Філії штатного розпису Відділу та пропозиції щодо їх посадових окладів; перерозподіляти посадові обов'язки тимчасово відсутнього
працівника між іншими працівниками Відділу; підписання фінансових та інших документів в межах наданих
повноважень; звітування про діяльність Відділу; інші повноваження, надані директором Філії.


Образование

Львівський національний аграрний університет

Геодезія, картографія та землевпорядкування; інженер-землевпорядник, Львів

Высшее, с 09.2007 по 06.2010 (2 года 9 месяцев)


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме

Резюме в категории
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: