Наскільки ваша компанія готова брати на роботу ветеранів? Пройдіть опитування
Резюме від 14 квітня 2024 Файл

Віктор

Директор елеватора

Вік:
45 років
Місто проживання:
Умань
Готовий працювати:
Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків, Хмельницький

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Завантажений файл

Файл містить ще 2 сторінки

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

Тімановський Віктор Володимирович

Дата народження: 8.06.1978р. Бажаний графік роботи:
Громадянство: Українець повний робочий день
Телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Ел. Адреса:[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Skype - Victor Timanovskiy

Мета Здобуття посади: директор елеватора

Освіта Вінницький державний технічний університет
30.06.2003р «Електронні прилади та пристрої»

Досвід роботи ПП «Західний Буг»
09.05.2023р Львівська обл. смт Жвирка
Посада: Керівник елеватора
Забезпечувати безперебійну роботу елеватора;
Здійснювати контроль процесів своєчасного та якісного виконання робіт із
приймання та зберігання зерна;
Контролювати правильну експлуатацію устаткування та інших основних
засобів на елеваторі;
Впроваджувати заходи з підвищення продуктивності праці і рівня
рентабельності виробництва;
Закладка зерна в рукава;
Контролювати додержання працівниками трудової дисципліни, правил і
норм охорони праці.;
Проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки та інших видів
навчання робітників, а також контроль за додержанням їх вимог;
Діагностика технічних несправностей, виконання робіт, пов’язаних з
реконструкцією, модернізацією обладнання та ремонтом технологічного
устаткування;
Планування, організація та контроль ефективної та безперебійної роботи
всіх служб елеваторного та складського господарства;
Управління бізнес процесами із зберігання та переробки сільгосппродукції,
ефективного використання техніки, організація транспортної та складської
логістики;
Організація контролю за якістю послуг і виробленої продукції, складським
обліком;
Управління колективом, постановка завдань та контроль їх виконання.

21.06.2019р ТОВ «МКХП»
22.11.2019р. Донецька обл.. м. Маріуполь.
Посада: Заступник керівника підприємства.
Запуск елеватору (с нуля) після тривалого простою. Організація та
планування повного комплексу процесів приймання, чистки та відвантаження
продукції на елеваторі. Побудував ефективну роботу на всіх етапах роботи
елеватора (прийомка автотранспорту 100 машин, та відвантаження на
корабель 3 000 тон. зерна за добу) з мінімальною кількістю працівників. Підбір,
навчання, розстановка і мотивація персоналу. Оптимізація персоналу з
урахуванням сезонності робіт. Управління колективом, постановка завдань і
контроль їх виконання.
Ведення переговорів з поклажодавцями та укладення договорів.
Взаємодія з контролюючими органами, органами місцевого
самоврядування
Управління виробничо-господарською діяльністю, ведення обліку зерна та
основних засобів елеватора.
Забезпечення своєчасного і якісного виконання робіт по розвантаженню,
розміщенню, зберіганню, сушінню, навантаженню зерна.
Правильна організація експлуатації обладнання та інших основних засобів.
Роботи по поліпшенню нормування праці, правильного застосування форм
і систем оплати праці;
Організація роботи персоналу. Суворе дотримання правил і принципів
корпоративної політики компанії.
Робота з підрядними компаніями, укладення договорів.
Взаємодія з контролюючими та адміністративними органами району.
Формування та підтримка позитивного іміджу компанії в регіоні

20.11.2017р. ПрАТ «Полтавське ХХП»
28.12.2018р. Полтавська обл. м.Карлівка
Посада: Провідний інженер .
Участь у розробці проектів ремонту елеватора. Контроль за ходом
виконання ремонтів. Проведення пуско - налагоджувальних робіт та введення в
експлуатацію. Організація роботи елеватора, підбір та навчання персоналу.
Планування бюджету на наступний маркетинговий рік. Взаємодія з
контролюючими органами.
Забезпечував постійну технічну готовність та безперебійну роботу машин,
механізмів, автотранспорту та інших засобів механізації в управлінні шляхом
своєчасного планово-запобіжного ремонту, технічного обслуговування та
діагностики. Відповідав та забезпечував підприємство необхідними
матеріалами.
Керував плануванням роботи технічної служби
Робота з підрядними компаніями, укладення договорів.
Проведення переговорів, підписання договорів з замовниками, узгодження
проектної, кошторисної документації.
Оптимізація витрат компанії.
Аналіз проектно-кошторисної документації, запланованих витрат.

25.08.2016р – ПрАТ «Полтавське ХХП»
13.11.2017р. Донецька обл. м.Сіверськ.
Посада: Провідний інженер.
Участь у розробці проектів ремонту та модернізації елеватора. Контроль за
ходом виконання ремонтів. Проведення пуско - налагоджувальних робіт та
введення в експлуатацію. Організація роботи елеватора, підбір та навчання
персоналу. Планування бюджету на наступний маркетинговий рік. Планування
виробничої діяльності, оперативне управління елеватором в відсутність
начальника дільниці. Керівництво виробничо-господарською та фінансово-
економічною діяльністю виробництва. Організація всіх підрозділів виробництва
і забезпечення їх продуктивної роботи. Оптимізація витрат на виробництві.
Організація та контроль на виробництві виконання вимог техніки безпеки і
протипожежної безпеки, виробничої санітарії. Забезпечення та контроль
виконання показників роботи.
Ведення переговорів з поклажодавцями та укладення договорів.
Взаємодія з контролюючими органами, органами місцевого
самоврядування
Технологічні процеси: приймання, сушіння , очистка, зберігання, активне
вентилювання, відвантаження як автотранспортом так і ж/д. Взаємодія з
контролюючими органами. Забезпечував постійну технічну готовність та
безперебійну роботу машин, механізмів, автотранспорту та інших засобів
механізації в управлінні. Відповідав та забезпечував підприємство необхідними
матеріалами.
Виконував виробниче та економічне планування діяльності підприємства.
організовував ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів. Виконував
контроль роботи лабораторії, приймання, сушки, очищення та зберігання
зернових. Збереження продукції і матеріально-технічних цінностей.
Робота з підрядними компаніями, укладення договорів.
Проведення переговорів, підписання договорів з замовниками, узгодження
проектної, кошторисної документації.
Оптимізація витрат компанії.
Аналіз проектно-кошторисної документації, запланованих витрат.

18.08.2015р.- ТОВ «Божківський комбікормовий завод»
29.06.2016р Полтавська обл.. Полтавський р-н с. Божкове.
Посада: головний енергетик.
Планування роботи служби, розробка графіків ППР. Безперервне
забезпечення підприємства енергоносіями. Перевірка засобів обліку, контролю,
захисту та автоматики. Обробка інформації про витрати паливно-енергетичних
ресурсів. Подача в певний час заявок та розрахунків на придбання
енергетичного устаткування, матеріалів та запчастин, необхідних для
експлуатації енергогосподарства.
Розробляв технічне завдання для субпідрядної організації по зміні в
програму АСУТП. Та контролював хід виконання завдання.
Реконструкція та модернізація енергетичного господарства.

25.05.2010р.- ВАТ «Уманьавтодор»
15.04.2015р. Черкаська обл.. м. Умань.
Посада: головний енергетик.
Керував науково-технічною та технологічною підготовкою
енергозабезпечення підприємства.
Організував технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт
енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем.
Керував плануванням роботи енергетичної служби.
Забезпечував підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на
придбання енергетичного устаткування.
Брав участь у розробці планів перспективного розвитку
енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва.
Забезпечував ведення технічного паспорта енергетичного господарства
підприємства.
Організовував розробку заходів щодо підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів.
Підготовка та організація проектних робіт та робіт з монтажу та ремонту
електроустановок 0,4 та 10 кВ, участь в підготовці проектно-кошторисної
документації, забезпечення матеріалами та обладнанням, введення в
експлуатацію електроустановок 10 кВ.
Здійснював контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з
експлуатації енергоустановок і використання енергоустаткування та мереж.
Укладав договори зі сторонніми організаціями щодо забезпечення
підприємства електроенергією, водою та іншими видами енергії, контролює їх
виконання.
Забезпечував впровадження прогресивних форм організації праці на
дільницях енергогосподарства, атестації та раціоналізації робочих місць, нових
прогресивних методів ремонту й експлуатації енергоустаткування.
Керував працівниками відділу і підрозділами підприємства, які здійснюють
енергетичне обслуговування виробництва, організовував роботу з підвищення
кваліфікації працівників.

ДОДАТКОВА Наявність прав водія категорії “В”,“С”.
ІНФОРМАЦІЯ: Стаж водіння 10 років.
V група допуску з електробезпеки.
Комп’ютерна грамотність MSOffice; Internet; Skype; 1С.

МОВНІ ДАНІ: Українська - вільно; російська – вільно

ОСОБИСТІ Індивідуальні навички, підкріплені результатами, командна співпраця,
ЯКОСТІ: пунктуальний. комунікабельний, врівноважений, винахідливий, стратегічне
мислення, здатний чітко оцінити терміни та спланувати виконання завдання.

ПЕРСОНАЛЬНА Готовий до переїзду в інше місто, відряджень і ненормованого робочого дня .
ІНФОРМАЦІЯ

Інші резюме цього кандидата

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: