Резюме від 3 жовтня 2023

Світлана

Головна, старша медична сестра, адміністратор

Зайнятість:
Повна зайнятість, неповна зайнятість.
Вік:
45 років
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Старша медична сестра

з 02.2023 по 10.2023 (8 місяців)
Клініка Денис, Київ (Медицина, охорона здоров'я, аптеки)

•Забезпечення раціональної організації роботи працівників відділення, які безпосередньо підпорядковані: сестри медичні, молодші медичні сестри.
•Забезпечення дотримання правил санітарно-протиепідемічного режиму відділення та проведення відповідних протиепідемічних заходів.
•Контроль роботи з питань організації профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій.
•Забезпечення раціонального використання наявної матеріально-технічної бази відділення.
•Забезпечення контролю за проведенням стерилізації інструментарію та перев’язувального матеріалу.
•Забезпечення дотримання правил надходження, обліку та зберігання лікарських засобів, виробів медичного призначення, інструментарію, предметів господарського призначення.
•Забезпечення дотримання правил зберігання та видачі лікарських засобів, які підлягають предметно кількісному обліку та інших засобів у відділенні.
•Забезпечення виконання інструкцій щодо ведення облікової документації.

Головна медична сестра

з 09.2021 по 11.2022 (1 рік 2 місяці)
Медичний центр "Медейра", Київ (Медицина, охорона здоров'я, аптеки)

•Перевірка виходу співробітників на роботу та їх зовнішнього вигляду.
•Обхід відділення, перевірка санітарного стану, перевірка медичного обладнання.
•Перевірка прибирання кабінетів. Перевірка кварцування кабінетів.
•Перевірка підготовки кабінетів до роботи на наявність дез.засобів, виробів медичного призначення в кабінетах.
•Видача розхідних матеріалів молодшому медичному персоналу на потреби відділення.
•Робота з документацією.
•Контроль за обліковою документацією на постах.
•Перевірка дотримання санепідрежиму при знезараженні використаного матеріалу медичного призначення та біологічного матеріалу.
•Проведення зборів, планових занять, тренінгів з молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом
•Подання заявок на отримання медикаментів, розхідного матеріалу, дез.засобів, канцелярських та побутових товарів
•Видача витратних матеріалів, медикаментів на пости.
• Складання графіків: - роботи середнього та молодшого персоналу відділення, - графіки генеральних прибирань
• Складання поточних звітів про роботу відділення.
• Ведення табелю обліку робочого часу працівників відділення.
•Проведення індивідуальної оцінки якості роботи молодшого спеціаліста з медичною освітою.

Старша медична сестра

з 09.2015 по 09.2021 (6 років)
Медичний центр "ІСІДА - IVF", Київ (Медицина, охорона здоров'я, аптеки)

•Забезпечення раціональної організації роботи працівників відділення, які безпосередньо підпорядковані: акушерки, сестри медичні, молодші медичні сестри.
•Забезпечення дотримання правил санітарно-протиепідемічного режиму відділення та проведення відповідних протиепідемічних заходів.
•Контроль роботи з питань організації профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій.
•Забезпечення раціонального використання наявної матеріально-технічної бази відділення.
•Забезпечення контролю за проведенням стерилізації інструментарію та перев’язувального матеріалу.
•Забезпечення дотримання правил надходження, обліку та зберігання медикаментів, витратних матеріалів, інструментарію, предметів господарського призначення.
•Забезпечення дотримання правил зберігання та видачі лікарських засобів, які підлягають предметно кількісному обліку та інших засобів у відділенні.
•Забезпечення виконання інструкцій щодо ведення облікової документації.
•Забезпечення контролю за графіком своєчасного підвищення кваліфікації сестер медичних відділення.
•Забезпечення контролю за грамотним технічним використанням, експлуатацією і своєчасним ремонтом обладнання та апаратури, раціональним використанням медикаментів.
• Забезпечення дотримання співробітниками відділення правил особистого захисту при роботі з кров’ю.
•Дотримання принципів медичної етики та деонтології та впровадження цих принципів в роботу своїх підлеглих.
•Підвищення свого професійного рівня, своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації, отримання категорії.
•Проведення організації та контролю роботи з експертизи тимчасової непрацездатності в підпорядкованому підрозділі.
•Складання графіків чергувань та відпусток середнього та молодшого медичного персоналу відділення.
•Ведення табеля обліку робочого часу працівників відділення.
•Контролювання своєчасно отримання новоприйнятими працівниками відділення встановленої форми одягу.
•Приймання участі в розробці (вдосконаленні), впровадженні та дотриманні Державного стандарту ДСТУ ISO 9001-2009 та вимог міжнародної акредитації лікувальних установ по британському стандарту QHA Trend.
•Приймання участі в розробці та впровадженні міжнародного стандарту ISO 9001-2008.
•Знання і виконання вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримання норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
•Перед початком роботи проведення перевірки стану безпеки робочих місць, приймання заходів щодо усунення недоліків.
•В процесі роботи здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці, застосуванням засобів індивідуального захисту.
•Приймання участі у роботі Ради медичних сестер.
•Проведення санітарно-просвітницької роботи з пацієнтами відділення.
•Постійне проведення роботи з навчання підпорядкованих працівників принципам відношення до клієнтів, спілкування, уникнення конфліктів.


Освіта

Київське медичне училище 1.

Сестринська справа, кваліфікація - медична сестра, Київ
Середня спеціальна, з 1993 по 1996 (3 роки)

01.11.2016 30.11.2016, курси підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі "Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося", цикл "Організація охорони здоров'я" (старші м/с ЛПУ), удосконалення.
02.01.2018 31.01.2018, курси підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі "Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося", цикл «Амбулаторно поліклінічна справа (м/с терапевтичних дільниць і відділень профілактики), удосконалення.
01.11.2018 року пройшла атестацію в атестаційній комісії при "Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини, та наказом по КМЦРПМ від 01.12.2018 року № 298 к була присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Сестринська справа».


Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: