Наскільки ваша компанія готова брати на роботу ветеранів? Пройдіть опитування
Резюме від 22 листопада 2023 PRO

Виктория

Копірайтер, рерайтер, перекладач (рос.-укр.), редактор текстiв

Вік:
56 років
Місто проживання:
Харків
Готовий працювати:
Дистанційно

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Досвід роботи

Провiдний Iнженер - конструктор

з 04.1993 по 02.2022 (28 років 10 місяців)
Конструкторське бюро "Теплоавтомат", Харкìв (Гірнича промисловість)

Конструювання приладìв для систем автоматизацìï, написання технìчноï документацìï, науково-технìчних звìтìв; менеджмент, реклама, пошук замовникìв продукцìï, налаштування контактìв, збìльшення продажу та розширення сфери використання.

Освіта

Полiтехнiчний iнститут

Автоматика i приладобудування, iнженер приладiв систем автоматики, Харків
Вища, з 1987 по 1992 (5 років)

Освiта дає можливiсть (компьютерного) конструювання приладìв для автоматичних систем управлiння та регулювання рiзних галузей промисловостi, складати технiчнi завдання на розробку, супроводити технiчною документацiєю розроблену продукцiю (карти технìчного рìвня та якостì, технiчнi умови, технiчнi описи та ìнструкцìï з експлуатацìï, паспорта, рекламнì листи та ìнше), займатись науковою, викладацькою дiяльнiстю, а також менеджерством та рекламою на рìзному рìвнì.

Додаткова освіта та сертифікати

Навчання в лìтературнìй студìï: написання художнìх текстìв, оповìдань, сценарìïв та ìнше.

2010 рìк, 10 рокìв

Знання і навички

Креслення

Знання мов

Українська — вільно

Додаткова інформація

Вìльно володìю украïнською та росìйською мовами, можу перекладати лìтературнì тексти з польськоï мови.

Конструкторська робота йшла на рìвнì з менеджерською та рекламною. Це дало менì можливìсть налаштовувати контакти, розширювати сферу застосування та впровадження продукцìï. Редагувала науковì роботи на пìдприэмствì.

Це знадобились менì при роботì копìрайтера ì рерайтера, ким я працювала в продовженнì 2 рокìв. Теми: мандрìвка, ìсторìя, мистецтво ... , а також переклад технìчноï документацìï, редактура рекламних листìв та ìнше.

Пишу статтì та оповìдання рìзноï тематики за замовленням: бìографìчнì, ìсторичнì, мандрìвки, соцìальнì, мистецтво, кулìнарìя...До речì, вдалим було написання тексту (сценарìя) за художньо - бìографìчною книгою про звìсну украïнську художницю Марìю Башкìрцеву. Була здìйснена постанова в центрì дружби народìв.

В роботì: комунìкабельнìсть,сумлìннìсть, обов′язковìсть, мобìльнìсть, бажання осягати нове ì застосовувати, диференцìйоване ставлення до соцìальних, полìтичних та ìнших подìй.Спокìйно ì позитивно сприймаю зауваження, швидко реагую на виправлення помилок

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: