Резюме від 25 вересня 2017 PRO

Вдовыченко Юлия Олеговна

Специалист, экономист, 8 000 грн

Повна зайнятість.

Дата народження:
25 березня 1991 (26 років)
Місто:
Київ


Контактна інформація

Шукач вказав телефон, адресу та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Економіст сервісного центру

з 06.2017 по 09.2017 (3 місяці)
ПрАТ «Українська фінансова група», Киев (Грошові перекази)

•виплата та відправлення грошових переказів;
•збільшення лімітів на відправлення переказів Western Union;
•консультація котролерів-касирів операційних кас;
•консультація котролерів-касирів банків-субагентів;
•підготовка та вдправлення відповідей на запити системам грошових переказів;
•оформлення залишків операційних кас;
•внесення змін та виправлень в грошові перекази;
•виконання завдань і розпоряджень керівництва якісно та своєчасно.

Старший спеціаліст відділу підтримки карткових продуктів

з 09.2016 по 01.2017 (4 місяці)
ПАТ "Альфа-Банк", Киев (Банк)

•здійснення взаємодії з підрозділами Банку по оперативному вирішенню нестандартних опе-рацій, пов'язаних з операціями з пластикових карток;
•оперативне вирішення питань, що виникають у процесі обслуговування операцій з пластико-вими картками;
•здійснення активації карток, встановлення / зміна денних лімітів, витрачання коштів з пласти-кових карток в програмному комплексі Base24;
•внесення змін типів рахунків, даних про клієнта, активацію карток, зміна кредитних лімітів за картковими рахунками в модулі IS-емітента картки;
•консультувала і інформувала клієнтів (співробітників Банку) щодо послуг та тарифів, пропо-нованих Банком для фізичних осіб;
•формувала і видавала виписки клієнтам на їх вимогу;
•здійснювала ідентифікацію особистості клієнта і його представників (включаючи фіксацію даних в електронних системах);
•консультувала співробітників відділень щодня в процесі виконання завдань;
•здійснювала підключення/відключення М-банкінгу;
•здійснювала закриття пластикових карток;
•здійснювала перевипуск пластикових карток;
•здійснювала видачу і переказ з закритих/заблокованих пластикових карток.

Старший спеціаліст зарплатних проектів

з 02.2016 по 09.2016 (7 місяців)
ПАТ "Альфа-Банк", Киев (Банк)

•здійснення взаємодії з підрозділами Банку по оперативному виконанню стандартних операцій, пов'язаних з обслуговуванням клієнта;
•відкриття і обслуговування в програмному комплексі IS CARD шаблонів зарплатних проектів і корпоративних карток Банку;
•консультації по відкриттю карткові, а також по відкриттю пластикових карт співробітникам Банку;
•відкриття / закриття і обслуговування карткових рахунків;
•консультувала і інформувала клієнтів (співробітників Банку) щодо послуг та тарифів, пропонованих Банком для фізичних осіб;
•формувала і видавала виписки клієнтам на їх вимогу;
•здійснювала ідентифікацію особистості клієнта і його представників (включаючи фік-сацію даних в електронних системах;
•здійснювала зарахування коштів на карткові рахунки клієнтів Банку, списання ко-місій, згідно тарифів Банку в рамках обслуговування зарплатних проектів;
•консультувала співробітників відділень щодня в процесі виконання завдань;
•здійснювала підключення/відключення М-банкінгу;
•здійснювала закриття зарплатних карток;
•здійснювала перевипуск зарплатних карток;
•здійснювала видачу і переказ з закритих/заблокованих зарплатних карток;
•зарахування через E-Salary зарплатних відомостей;
•зарахування зарплатних електронних відомостей.

Економіст сектору обліку операцій по карткових рахунках та зарплатних проектах.

з 09.2013 по 12.2015 (2 роки 3 місяці)
АТ «ОТП Банк», Киев (Банк)

•зарахування коштів на карткові рахунки клієнтів, відкритих в рамках зарплатних проектів;
•здійснення операцій зарахування/списання коштів по карткових рахунках в національній і іноземній валюті приватних і корпоративних клієнтів банка;
•щоденна звірка залишків по транзитних рахунках, через які здійснюються супроводження зарплатних проектів;
•обробка листів з метою повернення коштів на рахунки клієнтів;
•виконання платіжних доручень щодо перерахування коштів з карткових рахунків приватних і корпоративних клієнтів банку;
•надання консультаційної підтримки співробітникам установ банку стосовно операцій з платіжними картками;
•погашення сумнівної/безнадійної заборгованності по платіжним картам;
•перевірка наказів, службових записок, службових розпорядження, листів клієнтів на вико-нання відповідних бухгалтерських проводок;
•виконання завдань і розпоряджень керівництва якісно та своєчасно;
•здача документів в архів.

Економіст відділу внутрішньобанківських операцій.

з 03.2013 по 07.2013 (4 місяці)
ПАТ «Грін Банк», Киев (Банк)

•оформлення розрахунково-грошових документів по внутрішньобанківських операцій та відображення в обліку зазначених операцій,
•аналітичний і синтетичний облік по внутрішньобанківських рахунках,
•облік основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів,
•оплата за щойно придбані основні засоби, необоротні матеріальні та нематеріальні активи,
•оформлення актів прийому-передачі, вибуття і ремонту основних засобів, створення картоте-ки основних засобів та необоротних матеріальних активів в електронному вигляді,
•нарахування амортизації основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних ак-тивів та основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг,
•формування бухгалтерських документів дня та здійснення звірки документів з балансом бан-ку,
•облік за рахунками дебіторської та кредиторської заборгованості, контроль договорів, які укладені між суб'єктами господарської діяльності та банком, своєчасна оплата послуг на підставі договорів та первинних документів,
•нарахування та сплата орендної плати за орендованим приміщенням за договорами оренди,
•відображення в бухгалтерському обліку операцій з оплати і списання паливно-мастильних матеріалів.

Економіст операційного відділу.

з 10.2012 по 03.2013 (5 місяців)
АТ "Грін Банк", Киев (Банк)

•проведення операцій у готівковій та безготівковій формі за відкритими рахунками клієнтів;
•прийом і перевірка правильності оформлення документів (розрахункових і грошових) і своєчасне проведення їх за рахунками клієнтів;
•звірка з картками зразків підписів та відбитком печатки всіх платіжних документів та гро-шових чеків клієнтів;
•реєстрування всіх документів на прийом і видачу готівкових коштів;
•видача клієнтам довідок на їхні запити і видача довідок на запити контролюючих органів;
•дотримання встановленого документообігу банку;
•контроль і забезпечення зберігання документів, які потрібні для обслуговування клієнтів;
•здійснення позабалансового обліку;
•щоденне проведення звірки документів дня по балансових і позабалансових рахунках;
•контроль документів і символів за касовими операціями;
•оформлення та видача клієнтам чекових книжок;
•визначення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
•контроль надання клієнтами підтвердження залишків на рахунках станом на перший день року;
•проведення ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від імені клієнтів;
•щомісячний розрахунок резервів за активними операціями банку;
•виконання розпоряджень кредитного відділу (оприбуткування та списання договорів, застав, банківських гарантій, тощо);
•ведення анкет юридичних осіб та внесення змін до них.


Освіта

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кредитно-економічний, Банківська справа, Киев

Вища, з 01.2013 по 02.2014 (1 рік 1 місяць)

Диплом Магістра з банківської справи (заочне відділення)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кредитно-економічний, Банківська справа, Киев

Незакінчена вища, з 09.2009 по 06.2012 (2 роки 9 місяців)

Диплом Бакалавра з банківської справи.

Економічний коледж імені Вадима Гетьмана

Банківська справа, Киев

Середня спеціальна, з 09.2006 по 06.2009 (2 роки 9 місяців)

Диплом Молодшого спеціаліста з банківської справи.
З Вересня 2007 по Квітень 2008 - Проходження практики в ЗАТ «Кредит Європа Банк»


Професійні навички

  • Навички роботи з комп’ютером
    Впевнений користувач: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), навички роботи з Інтернет (Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla Firefox) та електронною поштою (Outlook Express).
    Спеціальні комп’ютерні програми: АБС Б2, Oracle BI Publisher Enterprise, Oracle FLEXCUBE, SUBA (Standart Universal Banking Application), Клиент-Банк (OTP Online); карткові програми (Golden Eye, Payments, Easy Retail, IS Card, RPC Cards, Card Systems, User Application, Base24); 1С Предприятие, Siebel CRM, UniCorn, ИС-ПРО.

Знання мов

  • Англійська — початковий
  • Українська — експерт
  • Російська — експерт

Додаткова інформація

Особисті якості: аналітичне мислення, вміння швидко орієнтуватися в ситуації, що склалася і самостійно приймати рішення, здатність швидко навчатися, відповідальність, наполегливість і прагнення до професійного зростання, націленість на результат, комунікабельність, пунктуальність, відповідальність, сумлінне виконання поставлених завдань, легко адаптуюся до нових інформаційних систем.

Хоббі : Cамоосвіта, психологія, читання художної літератури, активний відпочинок, музика, малювання.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме

Резюме в категоріях
Резюме за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: