• Файл

Євгеній

Менеджер з продажу

Вік:
34 роки
Місто:
Вінниця

Контактна інформація

Шукач вказав ел. пошту та адресу.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Завантажений файл

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

Гапоненко Євгеній
Менеджер з продажу/аккаунт менеджер

Менеджер з продажу / Аккаунт менеджер
(07.2018 - дотепер) (6 років)

Компанія: Atlasiko inc. (https://atlasiko.com/), США, Україна.

Мої обов'язки як менеджера з продажу :

1) Ведення переговорів з потенційними клієнтами (з Європи, США, Канади, Австралії) телефоном, електронною
поштою, стосовно послуг компанії.
2) Додавання даних про клієнтів у CRM систему, ведення клієнтів по воронці продажів у CRM системі
3) Організація онлайн зустрічей чи дзвінків з клієнтами для обговорення деталей проекту
4) Участь у підготовці пропозиції і подальше презентування пропозиції потенційним клієнтам
5) Закриття угод, підписання контрактів, відправка документів на оплату, супровід усіх платежів по проекту з
метою своєчасного і повного їх отримання
6) Розширення клієнтської бази

Мої обов'язки як аккаунт менеджера:
7) Отримання усієї необхідної інформації від клієнта і передача її проектному менеджеру і команді.
8) Супровід клієнта, підтримка комунікації з клієнтом протягом усього періоду співпраці аж до успішного її
завершення і після того також.
9) Організація і прийняття участі в спільних онлайн зустрічах з клієнтом і командою, прийняття участі в
створенні презентацій і пропозицій.
10) Бути контактною особою номер один для клієнта, надавати відповіді на всі його запитання, прохання, скарги,
протягом співпраці. Вибудовувати довгострокові і довірливі відносини з усіма клієнтами задля можливості

Менеджер клієнтської підтримки / Аккаунт менеджер
(07.2013 - 07.2018) (5 років)

Компанія: EasyStoneShop (https://easystoneshop.com/) (США, Україна)
Мої обовязки як менеджера клієнтської підтримки:
1) Надання клієнтам (з Європи, США, Канади, Австралії) підтримки електронною поштою, по телефону, в чаті
(Intercom) з приводу придбаних онлайн акаунтів. Супровід нових клієнтів, налаштування їхніх акаунтів,
імпортування в них даних клієнтів.
2) Навчання клієнтів користуванню аккаунтами у усіма їхніми функціями , допомога налаштуванню акаунта під
потреби клієнта.
3) Виконання змін і виправлення помилок в аккаунтах клієнтів про які повідомив клієнт, або перенаправлення їх
команді розробників. Обговорення цих змін чи виправлень з командою розробки і повернення до клієнта з
відповідними рішеннями.

Мої обов'язки як аккаунт менеджера:
4) Підтримання позитивного іміджу компанії і програмного забезпечення, бути надійним партнером для клієнта,
який допоможе у будь-якій ситуації, а не просто зробить що може і закінчить розмову.
5) Заохочення клієнтів до додаткових покупок шляхом пропозиції перейти на дорожчий план, пояснюючи його
переваги.
6) Збір відгуків від клієнтів про наявні функції що доступні в аккаунтах, а також облік побажань клієнтів щодо
нових функцій, обговорення їх з командою розробки.
7) Приймання участі в міжнародних виставках де я представляв наше програмне забезпечення (крайні виставки
були IBS 2019, яка була у місті Las Vegas, штат Невада і Coverings 2019, яка була в місті Орландо, штат
Флорида)

Продавець-консультант кухонних меблів
(2012 - 2013) (1 рік)
Компанія: ФОП виробник меблів в торговому центрі “ Кемпа” по вул. Кармелюка 2, м. Вінниця, Україна

Мої обов'язки як продавця-консультанта:
1) Консультація клієнтів по кухонним куточкам, надання повної інформації про матеріали, строки виготовлення
куточків, ціну. Продаж готових кухонних куточків або продаж виготовлення їх під замовлення.
2) Підрахунок загальної вартості, прийом замовлень, передача замовлень виробнику, інформаційний супровід
клієнта під час процесу виготовлення замовлення, аж до отримання/ доставки клієнту його замовлення.

Навички і знання
1) Вища освіта - Вінницький Педагогічний Університет, інститут іноземних мов.
2) Англійська мова - майже вільна. Українська мова - рідна.
3) Відмінні комунікативні навички (електронна пошта, чат, телефон, онлайн презентації)
4) Активний користувач інструментами продажів Linkedin Sales Navigator, Hunter.io
5) Активний користувач Google Docs, Gmail, Google Meetings, Zoom. Пакет Microsoft Office.
6) Базові навички редагування Wordpress (Elementor, King Composer, WP Bakery), базові знання HTML.
7) Активний користувач програм Intercom, Slack, Skype, інших програм-комунікаторів, швидко опановую інші.
8) Активний користувач CRM систем (Podio, GudHub), швидко опановую інші.
Eugene Gaponenko
Sales Manager/ Account Manager

SALES MANAGER / ACCOUNT MANAGER
(07.2018 - present) (6 years)

Company: Atlasiko inc. (https://atlasiko.com/)

Sales Manager Responsibilities:

1) Contacting potential customers (from Europe, the US, Canada, Australia) by email and phone, regarding the
company's services.
2) Adding customers’ data to the CRM system, moving the customers through the sales tunnel in the CRM system.
3) Scheduling online meetings or phone calls to discuss the details of the project
4) Taking part in preparation of the offer and further presenting the offer to the potential customer.
5) Closing deals, signing contracts, sending invoices, making sure all the payments are requested and received in
time.
6) Extending customer database

Account Manager Responsibilities:
5) Onboarding the customer, maintaining the communication with the customer during the whole project till the
successful end of the project and after it.
6) Gathering all necessary information from the client and forwarding it to the project manager and the team.
7) Scheduling and taking part in meetings with the customer and the development team, taking part in creation of offer
presentations
8) Being the first person to help the customer with all his questions, requests and pains during the project. Building
long-lasting and trusting relations with all customers for possibility of upselling, doing upselling.

ACCOUNT MANAGER / SUPPORT MANAGER
(07.2013 - 07.2018) (5 years)
Company: SaaS platform - EasyStoneShop (https://easystoneshop.com/)
Support Manager Responsibilities:
1) Providing customers (from Europe, the US, Canada, Australia) with support, by email, phone, chat (Intercom) of the
purchased SaaS platform accounts. Onboarding new customers, setting up new accounts and importing their data
there.
2) Explaining how to use the accounts and features, helping to customize the accounts to their needs.
3) Making changes or fixes in the accounts which the clients requested or forwarding those changes to the
development team. Discussing those problems and changes with the development team and getting back to the
customer.
Account Manager Responsibilities:
4) Maintaining a positive image of the company and the SaaS platform by being the person the customer can rely on
and know he will definitely help, now just “will do his job” and will finish the communication.
5) Encouraging upselling by offering customers to switch to bigger account plans, explaining the benefits of this.
6) Gathering feedback from the customers about the current features of the accounts, and customers’ wishes and
expectations of new features, discussing those with the development team.
7) Taking part in the international exhibitions where I represented our SaaS platform (latest exhibitions were IBS 2019
which took place in Las Vegas, Nevada and Coverings 2019 which took place in Orlando, Florida)

Sales/Consultant (kitchen furniture)
(2012 - 2013) (1 year)
Company: kitchen furniture manufacturer, located in “Kempa” trade center, Karmeliuka St., Vinnytsia
Sales/Consultant Responsibilities:
1) Consulting the customers regarding kitchen corners, providing all information about the materials, timeframe of
kitchen corner manufacturing, price. Selling ready-made kitchen corners or selling custom manufacturing.
2) Calculation of the total costs, taking orders and forwarding those to the manufacturer, supporting the client during
the whole process of order completion until the order is received or delivered to the customer.

SKILLS & KNOWLEDGE

1) Higher education - Vinnytsia State Pedagogical University, the Institute of Foreign Languages.
2) English - fluent. Ukrainian - native.
3) Excellent communication skills (email, chat, phone, online demos)
4) Active user of sales tools Linkedin Sales Navigator, Hunter.io
5) Active user of Google Docs, Gmail, Google Meetings, Zoom. Microsoft Office pack.
6) Basic knowledge of Wordpress management (Elementor, King Composer, WP Bakery), basic knowledge of HTML.
7) Active user of Intercom, Slack, Skype, other communicators, quickly learn to use new ones.
8) Active user of CRM systems (Podio, GudHub), quickly learn to use new ones.

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати

Кандидати у категорії

Кандидати за містами


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: