Не знаете, как найти работу? С нашей суперинструкцией вы сможете все!

Резюме от 15 июля 2018 PRO

Немо Виталий

Специалист по финансовому мониторингу профессиональных участников рынка ЦБ

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

Дата рождения:
1 марта 1978 (40 лет)
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Директор

с 05.2014 по 02.2015 (9 месяцев)
ООО "КУА "Финансовый актив", Киев (управление активами институциональных инвесторов)

Общее руководство, отчетность, мониторинг, лицусловия, внутренний аудит и т.д.

Заместитель директора

с 03.2007 по 06.2013 (6 лет 3 месяца)
ООО КУА ПТС, Киев (управление активами)

-представлення інтересів КУА та ІСІ у стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями;
-ведення переговорів від імені компанії; ведення переговорів від імені та в інтересах ІСІ, активами яких управляє компанія та ін.
-аналіз чинного законодавства та нормативних актів з метою чіткого дотримання їх вимог при здійсненні професійної діяльності з управління активами ІСІ;
-здійснення контролю за формуванням активів компанії;
-захист та дотримання інтересів компанії у відносинах з операторами фондового ринку, забезпечення співробітництва з організаторами торгівлі, СРО, тощо;
-здійснення контролю за своєчасним виконанням зобов'язань компанії та контрагентів за укладеними договорами;
-надання звітів, аналітичних записок, щодо роботи компанії на рцп;
-підготовка та контроль за повнотою та своєчасністю подання звітності щодо операцій з цінними паперами для ДКЦПФР та УАІБ;
-підготовка відповідей на запити клієнтів, контролюючих та правоохоронних органів;
-моніторинг змін до чинного та перспективного законодавства України у сфері спільного інвестування;
-розробка проектів договорів та інших цивільно-правових угод, а також внутрішніх документів компанії та фонду;
-приведення внутрішніх документів компанії та венчурного фонду у відповідність до вимог чинного законодавства;
-розробка та внесення змін, здійснення правової оцінку проектів регламентів ІСІ та змін до них, інвестиційних декларацій та проспектів емісій;
-підготовка документів для проведення зборів засновників;
-збір, обробка, та аналіз інформації з питань діяльності венчурних фондів та компаній з управління активами, а також інформації щодо надійності контрагентів, які беруть участь в інвестиційній діяльності;
-консультації клієнтів з питань стану фондового ринку, організація випуску, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;
-контроль відповідності структури активів ІСІ вимогам чинного законодавства;
-здійснення розрахунків та підготовка звітів щодо вартості чистих активів ІСІ, активами яких компанія здійснює управління;
-підготовка та надання звітів, а саме: річні (загальним зборам учасників та спостережній раді ІСІ) звіти, щодо операцій за рахунок активів ІСІ, переліку та розміру витрат ІСІ, здійснених та запланованих інвестицій ІСІ, розміру отриманого прибутку та інших питань, щодо фінансового стану ІСІ; розрахунок винагороди КУА;
-претензійно-позовна робота та захист інтересів компанії ін.

До досягнень можна віднести наступне:

-1) впровадження та супроводження на всіх етапах схеми фінансування
будівництва з допомогою облігацій, заставних, форвардних контрактів;
-3) успішне проходження перевірок контролюючих органів;
-4) постійне зростання активів венчурного фонду та вартості інвестсертифікатів(в 80 раз від номіналу за 5 років);
-5) стабільна та ефективна робота КУА протягом всього періоду її діяльності.


Образование

Европейский университет

Экономики и менеджмента, Киев

Высшее, с 09.1995 по 06.2000 (4 года 9 месяцев)

•Вища економічна(Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу(далі ЄУФІМБ) 1995 – 2000 р., м. Київ
•Спеціаліст з економіки, спеціальність – “фінанси”, факультет Економіки та менеджменту

•Базова вища з права(Міжнародний науково-технічний університет(далі МНТУ) 2001-2003 р., м. Київ
•Бакалавр права, спеціальність – “правознавство”, факультет Правознавства

•Сертифікат профучасника на ринку цінних паперів(управління активами, 2015 рік, термін дії до 28.05.2018 року
•Сертифікат профучасника на ринку цінних паперів(діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, 2012 рік)
•Кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів(термін дії до жовтня 2016 року)


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме в категории
Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: