Резюме от 15 июля 2018 PRO

Немо Виталий

Директор компании по управлению активами (КУА)

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

Дата рождения:
1 марта 1978 (40 лет)
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Внутренний аудитор

с 08.2015 по наст. время (2 года 11 месяцев)
ТОВ КУА МИБК, Киев (управление активами(строительство))

•сприяння адекватності системи внутрішнього контролю Компанії та операційних процедур;
•здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Компанії установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій в межах наданої НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);
•впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
•надання на схвалення наглядовій раді/вищому органу управління Компанії, керівнику Компанії пропозицій з оцінки та управління ризиками, з оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків у діяльності Компанії;
•своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, підготовка пропозицій та опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення порушень та недоліків в процесі діяльності Компанії;
•виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків у діяльності Компанії;
•виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;
•надання наглядовій раді/вищому органу управління Компанією, керівнику Компанії, звітів про результати проведення внутрішнього аудиту (контролю) і пропозицій щодо поліпшення чинної системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік;
•розробка рекомендацій з недопущення виникнення негативних наслідків у діяльності Компанії.

Директор

с 05.2014 по 02.2015 (9 месяцев)
ООО "КУА "Финансовый актив", Киев (управление активами институциональных инвесторов)

- выполнение лицусловий
- отчетность
- внесение изменений во внутренние документы КУА
- финмониторинг
- и пр.

Заместитель директора

с 03.2007 по 07.2013 (6 лет 4 месяца)
ООО "КУА "ПТС", (управление активами институциональных инвесторов)

-представлення інтересів КУА та ІСІ у стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями;
-ведення переговорів від імені компанії; ведення переговорів від імені та в інтересах ІСІ, активами яких управляє компанія та ін.
-аналіз чинного законодавства та нормативних актів з метою чіткого дотримання їх вимог при здійсненні професійної діяльності з управління активами ІСІ;
-здійснення контролю за формуванням активів компанії;
-захист та дотримання інтересів компанії у відносинах з операторами фондового ринку, забезпечення співробітництва з організаторами торгівлі, СРО, тощо;
-здійснення контролю за своєчасним виконанням зобов'язань компанії та контрагентів за укладеними договорами;
-надання звітів, аналітичних записок, щодо роботи компанії на рцп;
-підготовка та контроль за повнотою та своєчасністю подання звітності щодо операцій з цінними паперами для ДКЦПФР та УАІБ;
-підготовка відповідей на запити клієнтів, контролюючих та правоохоронних органів;
-моніторинг змін до чинного та перспективного законодавства України у сфері спільного інвестування;
-розробка проектів договорів та інших цивільно-правових угод, а також внутрішніх документів компанії та фонду;
-приведення внутрішніх документів компанії та венчурного фонду у відповідність до вимог чинного законодавства;
-розробка та внесення змін, здійснення правової оцінку проектів регламентів ІСІ та змін до них, інвестиційних декларацій та проспектів емісій;
-підготовка документів для проведення зборів засновників;
-збір, обробка, та аналіз інформації з питань діяльності венчурних фондів та компаній з управління активами, а також інформації щодо надійності контрагентів, які беруть участь в інвестиційній діяльності;
-консультації клієнтів з питань стану фондового ринку, організація випуску, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;
-контроль відповідності структури активів ІСІ вимогам чинного законодавства;
-здійснення розрахунків та підготовка звітів щодо вартості чистих активів ІСІ, активами яких компанія здійснює управління;
-підготовка та надання звітів, а саме: річні (загальним зборам учасників та спостережній раді ІСІ) звіти, щодо операцій за рахунок активів ІСІ, переліку та розміру витрат ІСІ, здійснених та запланованих інвестицій ІСІ, розміру отриманого прибутку та інших питань, щодо фінансового стану ІСІ; розрахунок винагороди КУА;
-претензійно-позовна робота та захист інтересів компанії ін.

До досягнень можна віднести наступне:

-1) впровадження та супроводження на всіх етапах схеми фінансування
будівництва з допомогою облігацій, заставних, форвардних контрактів;
-3) успішне проходження перевірок контролюючих органів;
-4) постійне зростання активів венчурного фонду та вартості інвестсертифікатів(в 80 раз від номіналу за 5 років);
-5) стабільна та ефективна робота КУА протягом всього періоду її діяльності.


Образование

Международный научно-технический университет

Правоведения, право, Киев

Высшее, с 10.2001 по 12.2003 (2 года 2 месяца)

Диплом с отличием

Европейский университет

Экономики и менеджмента, финансы, Киев

Высшее, с 07.1995 по 07.2000 (5 лет)

Диплом с отличием


Дополнительное образование

 • Украинский институт развития фондового рынка/ управление активами (2018, продление(срок до 26.04.2021 года))
 • Украинский институт развития фондового рынка / деятельность по ведению реестра собствеников именных цб (2012, 2 недели)
 • Украинский институт развития фондового рынка / финансовый мониторинг профучастников фондового рынка (2013, 3 дня(срок до октября 2016 года))
 • Украинский институт развития фондового рынка/ управление активами (2018, 1 неделя, продление)

Профессиональные навыки

 • Навыки работы с компьютером
  Опытный пользователь:
  все офисные программы
  интернет

Знание языков

 • Немецкий — средний
 • Английский — начинающий
 • Украинский — эксперт
 • Русский — эксперт

Рекомендации

Тарасенко Андрей Евгениевич
Директор, ООО КУА ПТС, +38(050) 304-84-84


Дополнительная информация

Попередні місця роботи

•Головний спеціаліст відділу продаж ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів TBIH – SigmaBleyzer»(січень-червень 2005)
•Декан факультету доуніверситетської підготовки МНТУ ім. ак. Ю. Бугая (01.09.2003 - 18.07.2008)

Інша діяльність

•Проводив регіональні семінари з питань недержавного пенсійного забезпечення(спільно з Міжнародним інститутом бізнесу)
•Директор інформаційного центру розвитку недержавного пенсійного забезпечення МНТУ (2005 - 2008)


Додаткові дані щодо освіти
•Посвідчення водія: категорія “В”

Особисті якості

•Відповідальність, організованість, здатність до самоосвіти, цілеспрямованість, здатність працювати в нестандартних ситуаціях, уважність, комунікабельність, вміння працювати в команді, організаційні здібностіОсобливість: значне коло зв"язків серед профучасників та НКЦПФР(ДКЦПФР)


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: