Резюме від 18 травня 2024

Олег

Директор, керівник, начальник, 15 000 грн

Зайнятість:
Повна зайнятість.
Вік:
48 років
Місто:
Миколаїв

Контактна інформація

Шукач вказав телефон , ел. пошту та адресу.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Додаткова інформація

Пижов Олег Васильович
Дата народження 23.10.1975
Не одружений, маю доньку віком
4 роки 4 місяці
Домашня адреса: вул. Космонавтів буд.27, Інгульський район, м Миколаїв,
обл. Миколаївська, Україна
Контактні телефони: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Електронна адреса: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Мета: претендую на посаду керуючого або директора, швидко визначаю слабкі місця, аналізую і систематизую інформацію, роблю швидко висновки, організую людей на виконання поставлених завдань, комунікабельний; могу збільшити матеріальний прибуток організації, розширити об'єми послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Освіта вища: Український Державний Морський Технічний Університет імені адмірала Макарова м. Миколаїв, машинобудівний факультет, спеціальність «Cуднові енергетичні установки та устаткування», диплом магістра з відмінними оцінками і знаннями, навчався 1996÷2003р.
Друга освіта вища: Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова м Миколаїв, факультет комп'ютерних наук, спеціальність «Управління проектами» диплом магістра з відмінними оцінками і знаннями, навчався 2016÷2018 р.
Другий магістерський рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню національної рамки кваліфікацій. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій.
Набуті компетенції: сучасні уявлення про правову охорону об'єктів інтелектуальної власності, основи наукових досліджень у галузі управління проектами та програмами; базові знання основ бізнесу, проектного аналізу, управління проектами, програмами та портфелями проектів, теорії прийняття рішень та прикладної математики в обсязі необхідному для проведення науково – дослідної роботи та професійної діяльності; поглиблені уявлення про інструментальні засоби бізнес – планування, календарного та ресурсного планування, обміну проектною інформацією, а також оперативного управління проектами; поглибленні знання з управління змістом, часом, людськими та матеріально технічними ресурсами, вартістю, якістю, ризиками, комунікаціями, зацікавленими сторонами та закупівлями в проектах; базові знання з філософських проблем наукового пізнання , педагогіки, іноземної мови, цивільного захисту та охорони праці.
Застосування знань і розуміння: здатність аналізувати організаційне оточення проектів та програм, створювати абстрактні та ідеалізовані об'єкти, їх моделі; здатність розробляти бізнес – план та техніко економічне обгрунтування проектів, аналізувати та обирати певні сценарії реалізації проектів та програм; здатність розробляти календарний план та бюджет проекту, план використання ресурсів, закупівель та обміну проектною інформацією; здатність проводити переговори та наради за проектом, презентувати проектну інформацію та організовувати власний робочий час; володіння інструментальними засобами бізнес планування та оперативного управління проектами, здатність проводити наукові дослідження в галузі управління проектами та програмами.
Формування суджень: виконання аналізу та синтезу науково – технічної та загально – наукової інформації, формулювання тверджень і гіпотез у межах певної наукової теорії, уміння створювати наукові та професійно – профільовані знання й практичні навички з управління проектами та програмами для вирішення практичних задач в галузі матеріального у нематеріального виробництва.
Працював з 2003р. на ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект» м. Миколаїв , у конструкторському відділі серійних і ремонтних виробів, інженер - конструктор 2 категорії, володію досвідом управління людей, контролював ремонт роторів газотурбінних двигунів в механічних цехах, давав рекомендації щодо поліпшення якості ремонту деталей і складальних одиниць.
Працював з 2023р. начальником дільниці з благоустрою парків та скверів Заводського району.
З 2023 року займаюся розвитком бізнеса Півдня України. Входжу в Торгову Промислову Палату Миколаївської області і агенцію розвитка Півдня України.
Займаюся спортом, не п'ю, енергійний, організований, вимогливий до себе та інших, вмію швидко організовувати людей для досягнення поставлених завдань.

Інші резюме цього кандидата

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати