Резюме від 18 травня 2023PRO

Лариса

Директор, заступник директора, начальник відділу, 20 000 грн

Зайнятість:
Повна зайнятість.
Вік:
48 років
Місто:
Полтава

Контактна інформація

Шукач вказав телефон, ел. пошту та адресу.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Виконуюча обов'язки генерального директора

з 05.2020 по 04.2021 (11 місяців)
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", Полтава (Державні організації)

Основні обов'язки:
Управління підприємством відповідно до повноважень, визначених законодавством та Статутом - керівництво підприємством, участь у розробці стратегії та пріоритетних напрямів розвитку підприємства, забезпечення стабільної ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства, звітування перед Уповноваженим органом управління за результати діяльності підприємства, розпорядження майном та коштами підприємства відповідно до законодавства та Статуту, визначення та затвердження штатного розпису та організаційної структури підприємства, вирішення питань добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; здійснення матеріального заохочення працівників; укладання від імені підприємства договорів, відкриття рахунків в банках, забезпечення безпечних умов праці працівникам, забезпечення взаємодії між структурними підрозділами та ін.
Досягнення:
- збільшення розміру чистого прибутку на 8,8%;
- збільшення чистого доходу від реалізації робіт (послуг) на 5,5%;
- показник рентабельності діяльності виріс на 2,4%;
- збільшення середньомісячної заробітної плати на 9,8%.

Заступник генерального директора із стандартизації та оцінки відповідності

з 02.2019 по 07.2021 (2 роки 5 місяців)
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", Полтава (Державні організації)

Основні обов’язки:
1. Організація та координація роботи відділів з оцінки відповідності харчової та промислової продукції, сертифікації систем менеджменту, стандартизації та науково-дослідних центрів з випробувань харчової та промислової продукції (електричних ламп та технологічного обладнання).
2. Організація виконання робіт з сертифікації продукції, послуг, систем управління якістю, атестації виробництв та проведення випробувань продукції.
3. Організація виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
4. Прийняття участі у проведенні робіт з атестації виробництв, сертифікації продукції, послуг, систем управління якістю та з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
5. Організація і координація робіт із стандартизації, включаючи розповсюдження копій національних стандартів, питання діяльності технічного комітету стандартизації та розробку національних стандартів, гармонізованих з європейськими і міжнародними.
6. Контроль за обліком та прийняття участі у перевірках технічних умов підприємств.
7. Забезпечення своєчасного та якісного виконання договірних обов’язків.
8. Забезпечення розроблення, впровадження та підготовки керівних документів, які стосуються акредитації органів з оцінки відповідності продукції та послуг, органу з сертифікації систем менеджменту та призначення органу з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
9. Здійснення функцій уповноваженого з якості по підприємству, контроль за проведенням внутрішніх аудитів СУЯ та виконанням коригувальних заходів за результатами внутрішнього та зовнішніх аудитів.
9. Організація проведення та прийняття участі у засіданнях Ради органу з оцінки відповідності та органу з сертифікації систем управління.
11. Організація розроблення політики у сфері якості підприємства, органів з оцінки відповідності, надання пропозицій до плану робіт організації.
12. Прийняття участі в роботі обласної дегустаційної Ради.
13. Координація проведення семінарів, круглих столів та інших заходів у сфері стандартизації, оцінки відповідності та випробувань.
14. Здійснення контролю за забезпеченням об’єктивності та достовірності результатів робіт органів з оцінки відповідності.
15. Прийняття участі у підготовці звітів про фінансову діяльність органів з оцінки відповідності, розробці норм трудовитрат, інших документів, які визначають розмір оплати за роботи і послуги з сертифікації.
16. Прийняття участі у роботі апеляційної комісії по розгляду скарг та спірних питань.
Досягнення: щорічне зростання обсягів робіт по сертифікації, оцінці відповідності, випробуваннях продукції та стандартизації; успішне підтвердження органами з оцінки відповідності своєї технічної компетентності та розширення сфер акредитації; в рамках діяльності ТК 191 по стандартизації розроблено 6 національних стандартів щодо програм-передумов безпечності харчових продуктів.

Начальник відділу стандартизації та наукової інформації

з 06.2012 по 02.2019 (6 років 8 місяців)
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", Полтава (Державні організації)

Основні обов’язки:
1.Організація роботи відділу, формування планів робіт, контроль за виконанням планових завдань, організація своєчасної підготовки звітів та ведення власного фонду нормативних документів (НД).
2. Організація та проведення робіт по наданню послуг суб’єктам господарювання у сфері стандартизації, основні з яких:
- методична допомога з розробки та перевірки нормативних та
технологічних документів;
- інформаційне обслуговування фондів НД підприємств та
організацій;
- актуалізація та виготовлення офіційних копій національних
стандартів та державних будівельних норм;
- методична допомога з розробки та перевірки маркування
продукції;
- проведення, семінарів, нарад, конференцій з метою роз'яснення
та навчання фахівців підприємств основам стандартизації та
участь в них;
- надання інформації експортно – орієнтованим підприємствам
області щодо чинних законодавчих актів ЄС, стандартів
міжнародної організації із стандартизації (ISO), європейських
стандартів (EN) та стандартів регіональних організацій зі
стандартизації.
3.Впровадження національної політики в галузі стандартизації
та наукової інформації.
4.Надання пропозицій до Плану національної стандартизації.
5.Участь у розробленні та впровадженні національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.
Досягнення:
У 2016 році приймала участь у виконанні Програми робіт з національної стандартизації на 2016 рік, зокрема, у розробленні національних стандартів на світлотехнічну продукцію, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

Начальник відділу державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил

з 01.2005 по 12.2011 (6 років 11 місяців)
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", Полтава (Державні організації)

Основні обов’язки:
1. Керування роботою відділу, складання планів робіт, організація підготовки звітів; розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи відділу.
2. Організація та прийняття участі у проведенні перевірок з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил при виробництві, зберіганні та реалізації харчової та промислової продукції у суб’єктів господарювання Полтавської області.
3. Забезпечення взаємодії з контролюючими органами та іншими органами влади.
4. Забезпечення об’єктивності та достовірності результатів перевірок, проведення експертизи актів перевірок.
5. Участь в засіданні адміністративної комісії та надання пропозицій про застосування заходів впливу за випуск і реалізацію неякісної продукції.
6. Контроль за виконанням коригувальних заходів по усуненню причин невідповідностей, виявлених при проведенні державного нагляду.
7. Узагальнення та аналіз матеріалів перевірок державного нагляду в галузі м’ясопереробної та птахопереробної промисловості з усієї України.
8. Розгляд звернень громадян щодо випуску неякісної продукції.
9. Консультування підприємств регіону з питань стандартизації та поставлення продукції на виробництво.
10. Участь в конференціях, семінарах, нарадах з проблемними питаннями щодо якості продукції та висвітлення їх в ЗМІ.
11. Вивчення світового досвіду ринкового нагляду та впровадження його передових схем та принципів на практиці.
Досягнення:
У 2007 році за високі досягнення нагороджена відомчою відзнакою Держспоживстандарту України - нагрудним знаком «Почесний працівник» за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Начальник сектору державного нагляду за харчовою продукцією

з 04.2004 по 01.2005 (9 місяців)
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", Полтава (Державні організації)

Основні обов'язки:
1. Керування роботою сектору, формування планів робіт, контроль за виконанням планових завдань, організація підготовки звітів та ін.
2.Організація та проведення перевірок з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил при виробництві, зберіганні та реалізації харчової продукції у суб’єктів господарювання Полтавської області.

Заступник начальника відділу харчової продукції

з 07.2003 по 04.2004 (9 місяців)
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", Полтава (Державні організації)

Основні обов'язки:
1. Організація роботи відділу, складання планів робіт, підготовки звітів; розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи відділу та ін.
2. Проведення перевірок з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил при виробництві, зберіганні та реалізації харчової продукції у суб’єктів господарювання Полтавської області.
3.Проведення робіт з сертифікації харчової продукції та атестації виробництв на підприємствах Полтавської області.

Провідний інженер із стандартизації відділу харчової продукції

з 08.2002 по 07.2003 (11 місяців)
ДП "Полтавастандартметрологія", Полтава (Державні організації)

Основні обов'язки:
1. Проведення перевірок з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил при виробництві, зберіганні та реалізації харчової продукції у суб’єктів господарювання Полтавської області.
2.Проведення робіт з сертифікації харчової продукції та атестації виробництв на підприємствах Полтавської області.

Інженер І кат. відділу державного нагляду та підтвердження відповідності

з 11.1999 по 08.2002 (2 роки 9 місяців)
ДП "Полтавастандартметрологія", Полтава (Державні організації)

Основні обов'язки: Проведення перевірок з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил при виробництві, зберіганні та реалізації харчової продукції у суб’єктів господарювання Полтавської області.

Майстер цеху, в.о. начальника цеху по переробці м'яса ПСГ-3

з 08.1997 по 11.1999 (2 роки 3 місяці)
ПОЛТАВСЬКЕ ТАМПОНАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ "УКРНАФТА", Полтава (Харчова промисловість)

Здійснення керівництва виробничо-господарською діяльністю цеху


Освіта

Полтавський кооперативний інститут

Факультет - технологічний, спеціальність - "Технологія консервування", кваліфікація спеціаліста – інженер-технолог (Диплом з відзнакою), Полтава
Вища, з 1992 по 1997 (5 років)


Додаткова освіта та сертифікати

Аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005, ISO 22000:2018)

2020, 40 годин

Кандидат в аудитори (експерт) з сертифікації харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2021, 40 годин

Кандидат в аудитори (експерт) з сертифікації послуг розміщення (проживання), послуг закладів ресторанного господарства

2021, 40 годин

Підвищила кваліфікацію за темою: "Актуальні питання технічного регулювання"

2021, 8 годин

Підвищила кваліфікацію в групі компаній «Advanter Group» за темою: "Маркетингові стратегії, організація і планування маркетингу"

2019, 24 години

Підвищила кваліфікацію в групі компаній «Advanter Group» м. Київ за темою: "Управління проектами"

2019, 24 години

Підвищила кваліфікацію в групі компаній «Advanter Group» м. Київ за темою: "Техніка продаж"

2019, 24 години

Підвищила кваліфікацію в компанії «Єй Бі Кепітал» м. Київ за темою: «Розвиток навичок продажів та розбудови партнерства»

2019, 8 годин


Знання і навички

MS Excel MS Word Користувач Internet MS PowerPoint Email Професійний досвід роботи в сфері технічного регулювання Професійний досвід роботи в харчовій галузі

Знання мов

  • Українська — вільно
  • Російська — вільно
  • Німецька — початковий

Додаткова інформація

Особисті якості: порядність, відповідальність, цілеспрямованість, вміння оперативно та виважено приймати рішення, володіння стратегічним баченням та дипломатичною мудрістю; вміння вислухати, переконати, допомогти, встановлювати доброзичливі стосунки з колегами; бажання до постійного самовдосконалення та підвищення своєї кваліфікації; володіння організаційними здібностями та знаннями, необхідними для створення команди орієнтованої на результат.


Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: