Наскільки ваша компанія готова брати на роботу ветеранів? Пройдіть опитування
Резюме від 28 січня 2024 PRO

Богдан

Юрист, юрисконсульт, начальник юридичного відділу, заступник директора

Зайнятість:
Повна зайнятість, неповна зайнятість.
Вік:
28 років
Місто проживання:
Одеса
Готовий працювати:
Дистанційно, Київ, Одеса

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Досвід роботи

Начальник юридичного відділу

з 08.2023 по 01.2024 (5 місяців)
Служба місцевих автомобільних доріг, Одеса (Державні організації)

- ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві (листування з суб’єктами господарської діяльності, досудова підготовка, подання клопотань, позовних заяв, відзивів, апеляційних скарг, касаційних скарг, додаткових пояснень), участь у судових засіданнях;
- ведення договірної роботи, що полягає у підготовці та перевірці укладених з підприємствами договорів, як правило, на конкурсних засадах на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, мостів та штучних споруд, що закріплені за дорожньою службою та інших господарчих договорів згідно з законодавством (договора підряду, капітального ремонту, експлуатаційного утримання, поставки, купівлі-продажу, надання послуг);
- оперативне управлiння роботою юридичного відділу, в тому числі, але не обмежуючись створення повного документального циклу роботи юридичного відділу (інструкції, положення, журнали, номенклатура справ);
- надання висновків про вiдповiднiсть нормам чинного законодавству проектів наказiв, положень, розпоряджень, договорiв та iнших документiв пiдприємства;
- супроводження процедур закупівель;
- співпраця, на законних підставах, з правоохоронними органами (досвід захисту підприємства під час тимчасового вилучення речей та документації)

Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів,

з 02.2022 по 03.2023 (1 рік 1 місяць)
Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА, Одесса (Освіта, наука)

- реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля, у тому числі підготовка висновків з оцінки впливу на довкілля;
- розгляд документації із землеустрою відповідно до законодавства;
- розгляд містобудівної документації відповідно до законодавства;
- розгляд матеріалів щодо погодження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- розгляд матеріалів щодо видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- розгляд матеріалів щодо затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- розгляд матеріалів щодо погодження видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
розгляд матеріалів щодо погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природно-заповідного фонду, складений власником лісів, постійним лісокористувачем, щодо погодження призначення вибіркових санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду.

Головний спеціаліст Першого відділу досліджень і розслідувань

з 06.2021 по 02.2022 (8 місяців)
Антимонопольний комітет України, Киев (Державні організації)

- проведення розслідування за заявами і справами та в інших випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України;
- підготовка обов'язкових проектів для розгляду рекомендацій у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції для припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють: органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю суб'єктам господарювання, об'єднанням;
- участь у проведенні перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Фахівець з діловодства та кадрової роботи

з 09.2020 по 01.2021 (4 місяці)
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради "Київський міський туристично-інформаційний центр", Киев (Туризм)

- проведення роботи з комплектування Підприємства кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;
участь у роботі з підбору, добору, розміщенню кадрів;
- вивчення і аналіз посадової і професійно-кваліфікаційної структури персоналу Підприємства;
- ведення та підтримання в актуальному стані установленої документації по обліку кадрів, зв'язаної з прийомом, переведенням, трудовою діяльністю і звільненням працівників;
- вивчення та аналіз результатів атестації працівників і оцінки їхніх ділових якостей з метою визначення поточної і перспективної потреби в кадрах, підготовки пропозицій по заміщенню вакантних посад;
- участь у розробці перспективних і поточних планів по праці;
здійснення контролю за розміщенням молодих фахівців відповідно до отриманої в навчальному закладі спеціальності, проведенням їхніх стажувань;
- участь у роботі з адаптації знову прийнятих працівників до виробничої, господарської діяльності;
- організація та ведення роботи по своєчасному оформленню, прийманню, переведенню і звільненню працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями та наказами Підприємства, облік особового складу, а також підготовка матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород;
підготовка документів для встановлення пільг і компенсацій, оформлення пенсій працівникам і іншої установленої документації по кадрам;
- здійснення реєстрації та обліку документів;
організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовку для передавання до архіву, оперативний пошук вхідних та вихідних документів;
- використання системи електронного документообігу, ведення та актуалізація електронних довідників Підприємства;

Провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення

з 05.2020 по 07.2020 (2 місяці)
Комунальне підприємство "Київпастранс", Киев (Транспорт, логістика)

- забезпечення виконання функцій, покладених на відділ;
перевірка відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативних документів, що подаються на підпис генерального директора підприємства та візує їх за наявності погодження цих проектів керівниками заінтересованих підрозділів;
- ведення претензійної та позовної роботи в підприємстві;
представлення у встановленому порядку інтересів підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
- надання правової оцінки претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві, вживання заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби;
- розроблення заходів, направлених на забезпечення неухильного дотримання законності в діяльності підприємства, приймання заходів щодо попередження порушень чинного законодавства та скасування актів, прийнятих з порушенням чинного законодавства;
- готувати проекти висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебітової заборгованості, надання правової оцінки фактам безгосподарності, псування майна;
- розгядати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готується відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності ,інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
- виконання інших доручень керівництва.

Помічник адвоката

з 05.2019 по 05.2020 (1 рік)
Адвокатське бюро "СД", Киев (Юриспруденція)

-підготовка адвокатських запитів, листів, позовних заяв, клопотань та інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, а також інших процесуальних документів, які використовуються адвокатом;
-проведення клієнтам адвокатського бюро консультацій з питань законодавства;
-збирання документів та інших матеріалів, необхідних адвокату для виконання прийнятих ним доручень;
-ознайомлення з матеріалами справ;
-виконання дорученнь правового характеру, ведення за дорученням та під контролем адвоката нескладні судові справи;
-розробка та аналіз договорів, ведення договірної роботи.

Юрист

з 12.2017 по 12.2018 (1 рік)
ТОВ "ДАБШАС", Харьков (Нерухомість)

- вирішення комплексних та різнопланових виробничих завдань;
- розробка юридичних документів (запити, претензії, позови, скарги, відзиви, адвокатські запити);
- ознайомлення з матеріалами справ в судах, правоохоронних органах, органах виконавчої служби.
- ведення договірної роботи;
- захист інтересів підприємства у ділових переговорах з контрагентами;
- відповідальність за кореспонденцію;
- взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами;

Освіта

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний, правознавство, Харьков
Вища, з 2011 по 2017 (5 років 6 місяців)

Додаткова освіта та сертифікати

Hillel IT School, Project Manager in IT

2022

Знання і навички

MS Excel MS Office Користувач ПК MS PowerPoint MS Project Jira Trello Figma Confluence Notion ЛІГА:ЗАКОН Юридичні консультації Господарське право Знання кримінального права Знання цивільного законодавства Знання законодавства України Знання процесуального права Складання процесуальних документів Претензійно-позовна робота Впевненість Укладання договорів Представництво в судах

Знання мов

  • Англійська — середній
  • Німецька — початковий
  • Українська — вільно

Додаткова інформація

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Впевненний користувач ПК
Рівень володіння англійською мовою – B1
Переможець 5-го сезону школи лідерства «Мост»
Є водійські права категорія В, стаж водіння 10 років
Є закордонний паспорт
Маю сертифікат про вільне володіння українською мовою
Маю сертифікат про успішне проходження курсу Project
Manager in IT в Hillel IT School

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: