Резюме від 29 серпня 2018

Medvid Oleg

Web Designer

Повна зайнятість.

Вік:
21 рік
Місто:
Львів

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Додаткова інформація

Я с т удент
факульт ет у с ис т емної
і нженері ї ,
т а т ворчий шукач.

Я працьовит ий,
ві дпові дальний i
г от овий пі т и вище й
далі .
Також ві дмі нний командний праці вник,
вмі ю приймат и
і нс т рукці ї
т а с т ворюват и хороші
робочі
ві днос ини з
ус і ма колег ами.

Ос новне – це рез ульт ат
с пі льної
робот и з
креат ивними і деями,
які
перет ворюют ь мі с це або об’ є кт
в уні кальне і деями,
які
перет ворюют ь мі с це або об’ є кт
в уні кальне рі шення.

Умі ння об' є кт ивно оці нюват и с вої
можливос т і
для вирі шення пос т авлених з авдань.

Мене ці кавит ь роз ширення дос ві ду в облас т і
UX/ UI
диз айну,
webдиз айну. Маю пос т і йне бажання ос воюват и нові
т ехнолог і ї
т а М аю пос т і йне бажання ос воюват и нові
т ехнолог і ї
т а і нс т румент и


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Резюме за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: