• Файл

Тетяна

Кондитер, помічник кондитера, кухаря

Вік:
40 років
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон .

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Завантажений файл

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

ЧЕРЛІНКА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 15.10.1983 р.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
тел. [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
e-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
ОСВІТА:
2000-2005 рр. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, хімічний факультет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».
2008-2012 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат сільськогосподарських наук.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 2004 р. – старший лаборант кафедри госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб Медичного університету, м. Чернівці.
2007-2014 рр. – викладач Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого».
З 27.01.2014 р. – по 31.10.2014 р. – методист Навчально–наукового інституту післядипломної освіти НУБіП України.
З 17.11.2014 р. – по 28.09.2018 р. – лаборант кафедри ентомології ім. проф. М. П. Дядечка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України.
З 11.07.2016 р. по 25.08.2016 р. − технічний секретар приймальної комісії факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України.
З 01.10.2018 р. – по 06.09.2019 р. – вихователь–методист старшої групи Центру Розвитку Дитини «Актівіті».
З 03.03.2020 р. – по 12.05.2022 р. – адміністратор ТОВ «Покоління Альфа».
НАВЧАЛЬНА РОБОТА: «Екологічне право та експертиза», «Екологічний моніторинг», «Раціональне природокористування та охорона довкілля», «Утилізація і біоконверсія відходів», «Екологія» (агрономічне та економічне відділення, ОКР «Молодший спеціаліст»).
НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ.
СТАТТІ:
Черлінка Т.П. Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Сучасні проблеми збалансованого природокористування: Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2011. – № 6. – С. 147−150.
Черлінка Т.П. Екологічна оцінка агробіорізноманіття Тернопільської області / Т.П. Черлінка // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. – 2012. – № 3. – С. 244−247.
Черлінка Т.П. Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2012. – № 9 (24). – С. 175−178.
Черлінка Т.П. Екологічне обґрунтування оптимальних заходів покращення екологічного стану агроландшафтів Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – № 1 (36), Т. 1. – С. 289−292.
Cherlinka T.Р. System assessment of environmental status of agricultural landscapes in Ukraine (case study of Ternopil region) [Електронне видання] / T.P. Cherlinka, V.N. Chaika, N.N. Bilyera // Scientific reports National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України). – 2015. – № 1 (50) – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_1/index.html/15.pdf. – Р. 1−10.
Черлінка Т.П. Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільского регіону / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН. – 2012. − № 3. – С. 38−41. Черлінка Т.П. Екологія агроландшафтів Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Науковий вісник НУБіП України. – 2012. − № 171 (1). –С. 247–253.
Черлинка Т.П. Экологическое обоснование оптимальных мероприятий улучшения экологического состояния агроландшафтов Украины на примере Тернопольской области / Т.П. Черлинка, В.Н. Чайка // Проблемы современной экономики: Сборник материалов. – 2013. − № 13. –С. 121−125.
ТЕЗИ:
Черлінка Т.П. Стійкість агроландшафтів в умовах навколишнього природного середовища Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Сучасні проблеми екології та геотехнологій: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів. (Житомир, 19−22 березня 2008 р.). – С. 263−265.
Черлінка Т.П. Комп’ютерне моделювання екологічної оцінки агроландшафтів Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Комп’ютерна математика в інженерії, науці та освіті (CMSEE−2008): матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції науковців, інженерів та студентів. (Полтава, 29−31 жовтня 2008 р.). – С. 44−45.
Черлінка Т.П. Особливості екологічних проблем агробіорізноманіття Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Сучасні проблеми екології та геотехнологій: збірник тез VІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів. (Житомир, 18−20 березня 2009 р.). – С. 187−188.
Черлінка Т.П. Особливості організації практичного навчання студентів-аграріїв на агрономічному відділенні / Т.П.Черлінка, В.М. Чайка // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. (Кам’янець-Подільський, 24−25 лютого 2009 р.). – С. 287−288.
Черлінка Т.П. Екологічні проблеми агроресурсів Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Проблеми радіоекології та агроекології і шляхи їх вирішення: збірник наукових статей ІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (Вінниця, 23−26 вересня 2009 р.). – С. 491−494.
Черлінка Т.П. Екологічна стійкість агроландшафтів в умовах навколишнього середовища Тернопільського регіону / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, (Сколе, 1−4 червня 2010 р.). – С.48−50.
Черлінка Т.П. Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Проблеми радіоекології та агроекології і шляхи їх вирішення. Екологія людини та екотрофологія. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля: збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology−2011). (Вінниця, 21−24 вересня 2011 р.). – С. 458−460. Черлінка Т.П. Проблеми забезпечення сталого розвитку сільських територій Тернопільщини / Т.П. Черлінка, В.М. Чайка // Проблеми забезпечення сталого розвитку сільських територій: збірник тез ХІV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів. (Житомир, 12−15 травня 2012 р.). – С. 93−95.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Оцінка екологічного стану агроландшафтів за показником біорізноманіття (на прикладі Тернопільської області України) [наук.-метод. реком.] / В.М. Чайка, А.А. Горбатенко, Т.П. Черлінка. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – 29 с.
МЕТА. Робота у адміністративно–управлінській, природоохоронній, науково–методичній, навчально–виховній сферах з можливістю кар’єрного росту, у професійному та дружньому колективі з високим рівнем справедливих вимог до усіх працівників та перспективами для здобуття додаткового досвіду, полем для особистісного розвитку.
ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ:
Навики роботи з комп’ютером, ПЗ - упевнений користувач ПК, пакет програм MS Office, Exсel; користувач офісною технікою; педагогічний стаж 7 років. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. Відповідальність, порядність, справедливість, вміння планувати та координувати роботу колективу, високий рівень стійкості, винахідливість та кмітливість, швидке засвоєння нових знань та інформації.

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: