Зберегти підхожі вакансії стало простіше та зручніше

Резюме від 15 грудня 2017

Климчук Ірина Ігорівна

Перекладач англійської мови

Дистанційна робота.

Вік:
37 років
Місто:
Львів

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Додаткова інформація

Климчук Ірина Ігорівна

79026 • м. Львів • вул. Ак. Сахарова буд. 82, кв. 13
моб. тел. : [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») • e-mal [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
д.н. 25 березня 1981 р.

Мета:
Отримання роботи у сфері надання перекладацьких послуг (письмових), на засадах «фрілансера»: українсько-англійська, англійсько-українська, англійсько-російська, російсько-англійська мови (література пов’язана з гуманітарними науками, в т. ч. економічна та юридична документація).

Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка (1998-2003 рр.)
Факультет: міжнародних відносин
Кваліфікація: міжнародник-політолог, перекладач (диплом магістра з відзнакою)
Аспірантура Львівського національного університету ім. І. Франка (2003-2016 рр.)
Тема дисертації: «Феміністичні концепції в сучасній теорії міжнародних відносин»
Спеціальність: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки
Науковий ступінь: кандидат політичних наук (06. 10. 2017 р.)

Досвід практичної роботи:
Перекладач у літньому таборі для дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи (Занкт-Петер- Ордінг, Німеччина, червень/липень 2000р., доброчинна акція в рамках доброчинної організації «Neue Brücken»).
Вчитель німецької мови в Сокальській гімназії ім. О. Романіва (жовтень 2002 – червень 2003 рр.).
Старший лаборант навчально-методичної лабораторії країнознавство ЛНУ ім. Івана Франка, факультету міжнародних відносин (2003-2015 рр.).

Додаткові відомості:
Знання програм MS Office (Word, Excel, Access).
Знання іноземних мов: англійська, російська – вільно, німецька – середній рівень, польська, чеська – зі словником.
Хобі: читання, музика, театр, кіно, образотворче мистецтво, дизайн інтер’єрів, туризм.

Кlymchuk Іryna Іgorivna

82, Academician Sakharov Str, Apartment 13 • Lviv • 79026 Ukraine
мobile : [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») • e-mal [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
25 March 1981

Purpose:
Getting a job іn the sphere of translation services, as a freelancer in the following language pairs: Ukrainian-English, English-Ukrainian, English-Russian, Russian-English (materials related to humanities, including economical and legal documentation).

Education:
Ivan Franko National University of Lviv (1998-2003)
Faculty: international Relations
Qualification: Politological Scientist in IR sphere, Translator (Master’s Degree with Honors)
PhD at Ivan Franko National University of Lviv (2003-2016)
Research Topic: “Feminist Conceptions in Modern International Relations Theory”
Specialization: 23.00.01 – Theory and History of Political Science
Scientific Degree: Candidate of Political Science (06. 10. 2017)

Practical Experience:
Interpreter at summer camp for children suffered from the Chernobyl disaster consequences (Sankt-Peter-Ording, Germany, June/July 2000. Charity project within the framework of charity organization «Neue Brücken»).
Teaching German at O. Romaniv Sokal Gymnasium (October 2002 – June 2003).
Research Technician of Research and Methodology Laboratory of Country Studies of the International Relations Department of the Ivan Franko National University of Lviv (2003-2015).

Additional Information:
Knowledge in MS Office (Word, Excel, Access) programs.
Foreign languages: English, Russian – fluently, German – intermediate level, Polish, Czech – lower the intermediate level.
Hobby: reading, music, theater, cinema, art, interiors’ design, tourism.

Клымчук Ирина Игоревна


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Резюме за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: