У 2023 році трансформація ринку праці спричинена технологічними зрушеннями: розвитком штучного інтелекту, посиленням економічної та геополітичної напруги, зростаючими соціальними й екологічними викликами. Все це, звісно, впливає на розвиток ринку праці.

Щоб дізнатися про тенденції у сфері HR, які, ймовірно, будуть провідними найближчу п’ятирічку, ми проаналізували четверте видання звіту Future of Jobs 2023, оприлюдненого на Всесвітньому економічному форумі.

Далі — найголовніші та найвагоміші тренди.

У дослідженні взяли участь 803 компанії, в яких працюють понад 11,3 мільйона працівників, та які представлені у 27 галузевих кластерах і 45 економіках з усіх регіонів світу.

Працівники готові змінювати роботодавців

Приблизно 2 мільярди працівників у світі працюють неофіційно — це майже 70% працівників у країнах, що розвиваються і мають низький рівень доходу, а також 18% у країнах з високим рівнем доходу.

З урахуванням вразливості перших країн до економічних потрясінь неофіційні працівники потребують фінансової підтримки у короткостроковій перспективі та переходу до офіційного працевлаштування в довгостроковій.

Дані компаній CultureAmp та Adecco показують, що понад чверть працівників (33% і 27% відповідно) не бачать себе у своїй поточній компанії за два роки. Трохи менш як половина працівників (42% і 45%, згідно з CultureAmp і Adecco) активно розглядають можливості роботи у різних компаніях.

Основна причина зміни роботи — рівень заробітної плати.

Це підтверджують опитування компаній CultureAmp та Randstad. 52% респондентів Randstad заявляють, що їх непокоїть вплив економічної невизначеності на їхню зайнятість, а 61% учасників опитування Adecco хвилюються, що їхня зарплата не відповідає витратам на життя в умовах зростаючої інфляції.

Додатково досліджувалися захист і гнучкість зайнятості: 92% респондентів опитування Randstad вважають важливою стабільність роботи й понад половина з них не погодилася б на працю, яка не забезпечує стабільної зайнятості. 83% надають перевагу гнучкому графіку роботи, а 71% — гнучкому місцю роботи.

Також важливим фактором є баланс між роботою та особистим життям і вигорання: 35% респондентів опитування CultureAmp вказують, що порушений баланс між роботою та особистим життям, який веде до вигорання, є основною причиною для звільнення з компанії.

Впровадження технологій — драйвери трансформації ринку праці

Понад 85% опитаних організацій визначають використання нових технологій та розширення цифрового доступу як найбільш ймовірні тренди трансформації бізнесу протягом наступних п’яти років. Понад 75% компаній планують впроваджувати технології аналізу великих даних, хмарні обчислення та штучний інтелект протягом наступних п’яти років

Вплив більшості технологій на робочі місця очікується позитивним. Найбільшими факторами зростання кількості робочих місць будуть аналітика великих даних, технології з управління кліматом і довкіллям, а також шифрування та кібербезпека.

Щодо впровадження роботів, то дані Міжнародної федерації робототехніки показують, що кількість промислових роботів на 10 000 працівників продовжувала швидко зростати протягом останніх п’яти років у різних країнах. Щільність роботів зросла майже вдвічі за останні 5 років і досягла в середньому 126 промислових роботів на 10 000 працівників.

Сьогодні 34% усіх бізнес-завдань виконуються машинами, а решта 66% — людьми.

Потенційний обсяг автоматизації та доповнення буде ще більше розширюватися протягом наступних кількох років, коли технології ШІ розвиватимуться та знайдуть основне застосування в різних секторах.

Дослідження виявили, що великі мовні моделі вже автоматизують 15% завдань. У поєднанні з програмами, які можуть коригувати проблеми з наявними мовними моделями (наприклад, фактичні неточності), ця частка може зрости до 50%.

Перехід на «зелену економіку»

Глобальні дії щодо переходу на «зелену економіку» тривають, і очікується, що вони прискоряться. Попри те, що перехід до «зеленої економіки» порушить ринки праці протягом наступного десятиліття, він також створить велику кількість нових робочих місць.

Дослідження показують, що інвестиції у відновлювані джерела енергії та енергоефективність стимулюватимуть створення більшої кількості робочих місць у найближчій перспективі, ніж інвестиції у видобування паливних ресурсів.

Попит на «зелені» робочі місця швидко зростає в різних секторах і галузях. Згідно з нещодавньою оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), сценарій екологічного відновлення може призвести до близько 3,5% додаткового зростання ВВП у всьому світі, а також мати вплив на зайнятість — мається на увазі створення нових робочих місць.

Професії, які скоротяться

Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць і створено 69 мільйонів. Це призведе до скорочення глобальних ринків праці на 14 мільйонів робочих місць (приблизно 2% у частці).

Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі. Опитані організації передбачають на 2027 рік втрату за посадами з обліку та адміністрування, касирів, клерків, бухгалтерів, а також адміністраторів та секретарів, що є наслідком переважно цифровізації та автоматизації процесів.

Найбільше скорочення робочих місць очікується за посадами:

 • Клерки з введення даних. 
 • Адміністративний персонал та. відповідальні секретарі. 
 • Працівники бухгалтерії.
 • Охоронці. 
 • Домробітники. 
 • Касири. 
 • Клерки матеріально-технічного обліку. 
 • Збиральники та фабричні робітники. 
 • Працівники поштової служби. 
 • Банківські касири. 
 • Продавці магазину. 
 • Фахівці з телемаркетингу. 
 • Працівники з обслуговування клієнтів. 
 • Менеджери з бізнес-обслуговування та адміністрування. 
 • Продавці від дому до дому (у полях), вуличні торговці, а також суміжні працівники.

Додатково очікується, що працівники з базовою освітою та жінки зіткнуться зі зниженням рівня зайнятості.

Які професії матимуть попит

Очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі. Прогнозується зростання професій, пов’язаних з цифровими технологіями.

Найбільше зростання робочих місць очікується за посадами:

 • Оператори сільськогосподарського обладнання.
 • Водії важких вантажівок і автобусів. 
 • Вчителі професійно-технічної освіти. 
 • Механіки та ремонтники машин.
 • Фахівці з розвитку бізнесу. 
 • Будівельні конструктори й суміжні професії.
 • Викладачі університетів і вищих навчальних закладів.
 • Інженери-електротехнологи.
 • Робочі листового та конструкційного металу, формувальники й зварювальники.
 • Учителі спеціальної освіти.
 • Водії легких вантажівок або служб доставки. 
 • Цифрові фахівці з трансформації.
 • Будівельники.
 • Спеціалісти зі сталого розвитку.
 • Фахівці з цифрового маркетингу та стратегії.

Окремої уваги заслуговує група професій, пов’язана зі сталим розвитком і навколишнім середовищем. Це може свідчити про те, що «зелений» перехід є одночасно важливою тенденцією ринку праці.

Найважливіші навички — аналітичне, творче мислення, технологічна грамотність

Аналітичне мислення вважається основною лідируючою навичкою, яка займає найбільшу частку серед усіх навичок і складає в середньому 9%.

Важливість когнітивних навичок зростає найшвидше, що відображає важливість розв’язання складних проблем на робочому місці. Опитані підприємства повідомляють, що креативне мислення набуває значення дещо швидше, ніж аналітичне. Технологічна грамотність є третьою основною навичкою, яка швидко розвивається.

Поза лідерами серед когнітивних навичок є дві, яким компанії планують приділяти більше уваги: штучний інтелект і великі дані, а також лідерство та соціальний вплив.

Пріоритети підвищення кваліфікації та перекваліфікації на наступні 5 років:

 • Аналітичне мислення. 
 • Творче мислення.
 • ШІ та великі дані (+12 зміна в рейтингу 2023 порівняно з прогнозом на 2027).
 • Лідерство та соціальний вплив (+5). 
 • Стійкість, гнучкість і спритність (-2).
 • Допитливість і навчання впродовж життя (-1).
 • Технологічна грамотність (-1).
 • Дизайн і досвід користувача (+9).
 • Мотивація та самосвідомість (-5).
 • Емпатія та активне слухання (-2).
 • Управління талантами (+1).
 • Сервісна орієнтація та обслуговування клієнтів (+1).
 • Охорона навколишнього середовища (+10).
 • Управління ресурсами та операції.
 • Маркетинг і медіа (+6).

У той час як ШІ та великі дані займають лише 15 місце серед ключових навичок для масового працевлаштування у 2023 році, це пріоритет № 3 у стратегіях навчання компанії від сьогодні до 2027 року та пріоритет № 1 для компаній з понад 50 000 співробітників. ШІ та великі дані також є найбільш пріоритетними навичками у сфері страхування та пенсійного забезпечення; менеджменту, медіа, розваги та спорту; інформаційних і технологічних послуг; телекомунікації та ін.

Певна кількість компаній вважає, що навички читання, письма і математики, глобального громадянства, обробки сенсорних даних, а також ручної спритності, витривалості та точності стають менш важливими для їхніх працівників.

Різноманіття, рівність та інклюзія (DEI — (Diversity, Equity and Inclusion) — у пріоритеті

DEI на роботі особливо важливі для молодих працівників. За даними компанії Manpower, 68% працівників покоління зумерів не задоволені діяльністю своєї організації у створенні різноманітного та інклюзивного робочого середовища, а 56% працівників покоління Z не готові влаштовуватися на роботу без DEI лідерства в компанії.

Також дані свідчать, що жінки навчаються менше, ніж чоловіки.

Більшість DEI програм компаній будуть спрямовані на пріоритетні категорії:

 • 79% — жінки.
 • 67,7% — молодь покоління Z (до 25 років).
 • 50,7% — люди з інвалідністю.
 • 39,3% — релігійні, етнічні або расові меншини.
 • 36,1% — люди старше 55 років.
 • 35% — представники ЛГБТКІ+.
 • 32,8% — люди з низьким рівнем доходу.

Жінки вважаються найбільш пріоритетною групою для програм DEI, особливо в Європі.

Навчання та автоматизація процесів як стратегія з розвитку персоналу

Опитані компанії повідомляють, що найпоширенішими стратегіями розвитку персоналу, які вони будуть застосовувати для досягнення бізнес-цілей своїх організацій, є інвестування в навчання та розвиток на робочому місці, автоматизація процесів. Чотири з п’яти респондентів очікують впровадження цих стратегій протягом наступних п’яти років.

Найпоширеніші стратегії:

 • 81,2% — інвестування в навчання та розвиток на роботі.
 • 80% — прискорення автоматизації процесів.
 • 45,5% — переведення наявного персоналу з посад, що скорочуються, на зростаючі.
 • 25,5% — передача значних сфер роботи аутсорсингу.
 • 24,3% — розширення використання роботи за контрактом.
 • 22,4% — наймання значно більшої кількості постійного персоналу.
 • 12,8% — значне скорочення поточної робочої сили.

Компанії оцінюють, що до 2027 року зі 100 співробітників:

 • 39 не потребуватимуть навчання. 
 • 12 потребуватимуть навчання, яке стане доступним для них лише у 2027 році.
 • 15 потребуватимуть навчання, яке буде недоступним в осяжному майбутньому, що, ймовірно, залишить прогалини в їхніх навичках незакритими після 2027 року.
 • 18 отримають підвищення кваліфікації на своїх посадах до 2027 року.
 • 16 будуть перекваліфіковані та успішно переведені на зростаючі посади у своїй організації.

Ці тренди сміливо можна екстраполювати й на Україну. З єдиною поправкою — у нашій країні основною трансформаційною силою на додачу до вищесказаного є повномасштабна війна, яка триває вже понад рік і до якої бізнес досить ефективно адаптувався. Але про майбутнє українського ринку праці — у наступних матеріалах.


Читайте також